c

Byggstart för Skanskas nya bostadsrättskvarter i Täby

Pressmeddelande 2021-06-21 08:01 CET

Skanska har nu påbörjat byggnationen av ytterligare ett bostadsrättskvarter med spets inom hållbarhet – kvarteret Scilla ett netto-nollenergihus. Scilla blir en del av den nya stadsdelen Täby Park, norr om Stockholm. Fastigheten ska inrymma totalt 187 lägenheter och de första bostadsägarna väntas flytta in under hösten 2022.

scilla

Nu har Skanska inlett produktionen av ett av sina mest ambitiösa bostadsrättskvarter till dags dato. Utöver Svanenmärkning blir kvarteret Scilla ett netto-nollenergihus. Netto-nollenergi betyder att fastigheten har betydligt lägre energibehov än BBR-standard och tillför lika mycket förnybar energi som fastigheten behöver under ett år.

För att klara detta byggs bland annat en solcellsanläggning som omfattar 1 400 kvadratmeter solceller på fastighetens tak. Det motsvarar 72 procent av den totala takytan och är lika stort som tio padeltennisbanor. Solcellerna på taket motsvarar drygt 60 procent av den el som fastigheten behöver årligen. För att nå netto-nollenergi görs även en investering i utbyggnaden av en solcellsanläggning i Karlskrona.

– Vi är mycket glada över att äntligen påbörja utvecklingen av kvarteret Scilla. Energieffektiva byggnader som tillför lika mycket energi som de använder är ett viktigt steg närmare vårt mål om att samtliga av våra egenutvecklade bostadsprojekt ska vara klimatneutrala år 2030. Bostadsrättskvarteret är ett av våra mest ambitiösa hittills och under 2021 kommer vi intensifiera vårt arbete med målet att kunna få till de första klimatneutrala bostäderna – som även inkluderar minimerade utsläpp från byggskedet – i Stockholm, säger Christoffer Järkeborn, regionchef på Skanska Nya Hem.

Utöver energikravet ställs hårda miljökrav på byggmaterialen, exempelvis används inga farliga ämnen i kemikalier som färger, lim, fogmaterial och lack. Miljöprestandan i netto-nollenergihus överstiger därmed nivån för många andra miljöcertifierade bostäder med råge.

– Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun. När Täby Park byggs sker det på Täbybornas villkor, vilket Skanskas projekt är ett exempel på. Hela kommunen utvecklas i en takt där välfärden som förskolor, skolor, omsorgen av våra äldre och framkomligheten i trafiken hänger med, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2017 är alla Skanskas egenutvecklade bostäder Svanenmärkta. I takt med en ökad medvetenhet hos allmänheten om den egna bostadens klimatavtryck väntas förväntningarna på nybyggda bostäder höjas ytterligare. Bostadsrapporten 2030 från Skanska visar att så många som åtta av tio svenskar tycker att det kommer vara viktigt för dem att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar om tio år. En av tre uppger också att solceller kommer att vara viktigt vid val av bostad i framtiden och varannan person uppger dessutom att de hade kunnat betala extra för det.

Mer om kvarteret Scilla:

  • Ett netto-nollenergihus är en fastighet som tillför lika mycket primärenergi genom förnybar energi som huset behöver för värme, kyla, varmvatten samt fastighetsel på årsbasis.
  • Totalt beräknas solcellsanläggningen på Scillas tak generera 270 000 kilowattimmar (320 kWt), vilket motsvarar drygt 60 procent av den el som fastigheten behöver per år. Anläggningen på taket kommer att installeras och underhållas av Solkompaniet.
  • För att nå netto-noll kompenseras resterande energibehov av en investering i ny förnybar energi. Utbyggnaden av förnybar energi görs i Karlskrona Solpark, en solcellsanläggning som byggs på en gammal deponi – mark som i dag är oanvändbar.
  • Skanskas målsättning är att cykeln och kollektivt resande ska bli det självklara valet för de boende i Scilla. Men här finns även en pool med eldrivna fordon tillgänglig för de boende i huset, utöver en cykelpool med tillhörande verkstad.
  • Kvarteret Scilla byggs i Täby Park som är ett av Sveriges största stadsbyggen. Förutom 6 000 bostäder av varierande typ och 5 000 arbetsplatser planeras det för både skolor, lokal service och äldreboenden. Utvecklingen av Täby Park sker i samarbete mellan Skanska, JM, Täby kommun och Riksbyggen.

Läs Bostadsrapporten 2030 här.

 

Personer på bild "Spadtag" (nedan): Anna Galli, Anna Möller, Erik Andersson och Christoffer Järkeborn. Fotograf Sebastian Oresten.

Kontakter

Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794