c

Bostadsrapporten 2030

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Hur de byggs spelar roll. Att förena FN:s globala hållbarhetsmål med samhällsutbyggnaden är en nyckelfaktor i hur väl vi kommer lyckas med klimatomställningen.

Men vad tycker och tänker de som ska bo i framtidens bostäder?

För att ta reda på det har vi frågat 2 300 personer runt om i landet hur de vill bo 2030. Resultatet är den här rapporten. Vi ser att hållbarhet är lika viktigt för allmänheten som det är för oss på Skanska – åtta av tio uppger att det kommer att vara viktigt att bo miljövänligt och hållbart om tio år. Många kan tänka sig att köpa en miljöcertifierad bostad men det är alltför få som aktivt letar en hållbar bostad.

Som projektutvecklings- och byggbolag behöver vi, tillsammans med övriga aktörer och politiker, hitta lösningar och nya vägar för att stärka incitamenten
för att få fler att välja miljöcertifierade och hållbara städer som förenklar en hållbar livsstil.

Senast uppdaterad: 2020-10-13