c

WorldPride en chans att öka kunskapen

Skanskas medverkan i WorldPride är ett ställningstagande för allas lika värde, men den viktigaste insatsen sker internt med utbildningar på temat inkludering. – Det är fantastiskt att Skanska vill samarbeta med oss för att skapa verklig förändring i sin organisation, säger Anna Tenfält, projektledare för WorldPride i Malmö.

Under WorldPride i Malmö hissas Pride-flaggan på flera av Skanskas projekt runtom i staden.

WorldPride den 12-22 augusti skulle kunna beskrivas som Pridefestivalernas motsvarighet till OS. Ett internationellt jätteevenemang som äger rum vartannat år, med fokus på att synliggöra hbtqia+-personers livssituation och manifestera rätten att älska vem du vill. För första gången delas värdskapet av två städer, Köpenhamn och Malmö, och det är också första gången Skanska Sverige engagerar sig i Pride.

– Vi har jobbat mycket med mångfald och inkludering på Skanska de senaste åren. När frågan kom kändes det självklart att tacka ja men på ett villkor – ska vi engagera oss ska vi göra det ordentligt, säger Staffan Andersson, regionchef Hus Syd.

Ifrågasätter normer

I samarbete med WorldPride i Malmö har Skanska gjort flera utbildningsinsatser, framför allt i de lokala ledningsgrupperna i Öresundsregionen. Staffan Andersson är en av dem som fått ifrågasätta både normer och fördomar.

– När man som jag tillhör normen – en vit, medelålders man med fru och två barn, är det otroligt viktigt att reflektera över vad det kan innebära för personer som inte gör det. En aha-upplevelse för mig var hur du kan skapa bättre arbetsmiljö bara genom att ställa frågor på ett annorlunda sätt, säger han.

Hyllar deltagarnas mod

Den digitala kursen har bland annat handlat om att synliggöra destruktiva strukturer, och förstå hur de påverkar personer som inte tillhör normen. Anna Tenfält, projektledare för WorldPride i Malmö, har varit med vid flera av utbildningstillfällena och hyllar deltagarnas mod.

– Det är fantastiskt hur många som vågat reflektera öppet och bjuda på tidigare misstag. Vi gör alla fel, det viktiga är att vi kan lyssna, lära och ändra vårt beteende, säger hon och fortsätter:

– Att Skanska tar den här chansen att skapa hållbar förändring i sin organisation tror jag kan göra enorm skillnad. Särskilt i en bransch som är förknippad med en del konservatism och traditionalism.

Starkare som företag

Under Prideveckan 12-22 augusti finns det gott om panelsamtal, föreläsningar och seminarier, både på plats och digitalt, för den som vill öka sina kunskaper om inkludering. Skanska kommer också att livesända ett panelsamtal från WorldPride House i Malmö Live den 16 augusti där representanter från IKEA, BoKlok, Malmö Symfoniorkester och Skanska har en öppen och ärlig diskussion om inkludering i arbetslivet.

– Det här är en möjlighet för oss att bli starkare som företag. Vi behöver olika infallsvinklar och olika kompetens, för att spegla våra kunder och förstå nya trender. Vi behöver också säkerställa att vi har trygga och inkluderande arbetsplatser, där alla känner att de kan vara sig själva på jobbet, säger Staffan Andersson.

Senast uppdaterad: 2021-08-10

Rekommenderad läsning