c

Vinn-vinn för Skanska och klimatet med biokol

Nu är Skanskas första biokolspanna beställd. Till våren 2022 beräknas den vara igång och producera biokol av restprodukter från byggprojekt.

Biokol liknar träkol och framställs genom förbränning av restmaterial från jord- och skogsbruk.
1 av 3 Biokol liknar träkol och framställs genom förbränning av restmaterial från jord- och skogsbruk.
Den beställda biokolspannan är mobil och består av flera containrar. Tanken är att produktionen ska vara så lokal som möjligt
2 av 3 Den beställda biokolspannan är mobil och består av flera containrar. Tanken är att produktionen ska vara så lokal som möjligt
Biokol har en rad fina egenskaper som är bra för klimatet. Den bidrar till att behålla fukt i marken, ger luft åt rötter och näring åt jorden.
3 av 3 Biokol har en rad fina egenskaper som är bra för klimatet. Den bidrar till att behålla fukt i marken, ger luft åt rötter och näring åt jorden.

Biokolsproduktion är en satsning genom Sustainovation och innebär nya affärsmöjligheter men framförallt stor klimatnytta.

Biokol liknar träkol och framställs genom förbränning av restmaterial från jord- och skogsbruk. På Skanskas teknikavdelning kläckte energiexperten Erik Mohlin den geniala idén att även byggavfall borde kunna användas. Nu är den första biokolspannan beställd och på väg till Skellefteå. Till våren 2022 beräknas den vara igång och producera biokol av restprodukter. Emma Viklund, är marknadschef och affärsutvecklare på Skanska Industrial Solutions. Tillsammans med Erik Mohlin har hon drivit biokolsprojektet i två års tid.

–   Att göra egen biokol är något helt nytt för Skanska, ja för hela byggbranschen. Det är en process som passar oss perfekt eftersom vi bygger i trä och får material över, berättar Emma Viklund.

Biokol har en rad fina egenskaper som är bra för klimatet. Den bidrar till att behålla fukt i marken, ger luft åt rötter och näring åt jorden. Under torkan 2018 klarade sig de lantbrukare som använde biokol i jorden betydligt bättre än de som inte upptäckt materialet än. Dessutom genererar processen överskottsenergi vilket är något som Skanska kan dra stor nytta av på en hel rad områden. En av de största fördelarna med biokol är att den inte gör sig skyldig till koldioxidutsläpp. Processen är sluten och syrefri vilket gör att koldioxiden binds i materialet.

–   Biokolen håller koldioxiden borta från atmosfären och vi skapar vårt eget positiva kretslopp. Både Skanska och moder jord blir vinnare med biokol, säger Emma Viklund.

Lokalproducerat med mobil biokolspanna

Den beställda biokolspannan är mobil och består av flera containrar. Tanken är att produktionen ska vara så lokal som möjligt. Det är bättre att transportera den relativt ”lilla” pannan än råvaran som är tyngre och mer skrymmande. För Skanska vars verksamhet ständigt förflyttas är mobilitet en fördel. När den första biokolspannan anländer ska den vara en del i exploateringsprojektet Skellefteå Site East. I Hedensbyn utvecklas ett industriområde i samarbete mellan Skellefteå kommun och Skanska. Målet är att bli Sverigeledande inom hållbarhet.

–   I väntan på biokolspannan sparar de stubbar och övergivna stammar. Det går att likna pannan vid en modern mila. Biokolet ska sedan bidra med både värme och jordförbättring till projektet, berättar Emma.

Biokol gynnar både ekonomi och klimat

Skanskas första skede med biokol kommer vara en period av lärande. Från början kommer endast egna träprodukter omvandlas och biokolen och överskottsenergin som utvinns kommer enbart att fylla Skanskas behov. Emma Viklund tror att det kan komma att förändras i framtiden. Idag importerar Sverige betydande mängder biokol och efterfrågan i Europa är stor. Skanska samarbetar med KTH och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) omkring biokolens utveckling. De samlar forskning, kompetens och nya erfarenheter om hur biokolen kan komma att användas i framtiden.

–   Biokol är en klimatförändrare och därför är det viktigt att så många som möjligt kommer igång så fort som möjligt. Det är också nödvändigt att samhälle och näringsliv samverkar, menar Emma Viklund.

Om allt går vägen, kommer snart överskottsvärmen från Skanskas biokolspanna att kunna användas i såväl asfaltläggning som husbyggen. Biokolen kommer dessutom att förbättra och försköna de omgivningar där Skanska bygger. Förorenat vatten blir rent och växtligheten grön och frodig.

–   Biokol är framtiden! En satsning på biokol innebär nya affärsmöjligheter men framförallt stor klimatnytta.

Senast uppdaterad: 2021-09-09

Rekommenderad läsning