c

Vägen är utstakad mot klimatneutral asfalt

Skanska rullar nu ut den första asfalten som kan sägas vara klimatneutral: en milstolpe som visar att vägen mot klimatvänlig vägbeläggning i stor skala är utstakad och ett mycket viktigt steg är taget.

Bild från ovan på hur klimatneutral asfalt rullas ut på en väg.
1 av 2
Asfalt rullas ut och på vägen står en lastbil. Runt omkring vägen är det skog och öppna landskap.
2 av 2 Asfaltverket i Borlänge är först ut att klara klimatneutral asfalt men de närmaste åren erbjuder Skanska allt grönare asfalt runt landet.

8 000 mil belagda vägar korsar vårt avlånga land och kräver ständigt underhåll. Runt 7,5 miljoner ton asfalt rullas ut varje år, en process som liksom övrig byggverksamhet ska nå en klimatneutral framtid. De fem senaste åren har Skanska mejslat fram sitt gröna asfalterbjudande  i ett stort antal utvecklingsprojekt. Nu rullas den nya produkten (MJOG 16 V6000) ut på vägar runt Ludvika, troligen den första klimatneutrala asfaltmassan i världen.

– Vi ser det här utvecklingsprojektet som väldigt lyckat. Asfalten har samma kvalitet, den uppfyller CE-märkning och svenska regelverk och beter sig överlag på samma sätt som konventionell asfalt. Vi har testat ett antal olika spår för att nå till den här punkten och nu är vi där, säger Kenneth Olsson, teknikspecialist på Skanska Asfalt.

Tre steg mot fossilfrihet

Förflyttningen mot hållbar asfalttillverkning sker i tre huvudsakliga steg. Det första är upphettningen i asfaltverken, som kräver stora mängder energi och traditionellt drivs med fossila bränslen. Skanska konverterar efterhand sina drygt 25 svenska asfaltverk till eldning med förnybart bränsle.

Den andra aspekten är att blanda in allt mer återvunnen vägbeläggning i asfalten för att minska andelen nybrutet bergmaterial och bindemedel. I snitt återvinns runt 20 procent av svensk asfalt idag och Skanskas gröna asfaltprodukter innehåller ända upp till 70 procent returasfalt.

Den tredje aspekten har varit en svårknäckt men avgörande nöt: att byta ut fossila bindemedlet bitumen som utvinns ur råolja och står för nästan halva asfaltens klimatavtryck. Det är här Skanska har tagit ett avgörande kliv.

Avgörande genombrott

Tillsammans med en leverantör har Skanska utvecklat ett förnybart biobindemedel av skogsråvara som delvis ersätter bitumen. Då asfalten är hundra procent återvinningsbar binder den in koldioxid som tagits upp av skogen över lång tid istället för att släppa ut den i atmosfären i naturens kretslopp. På så vis balanserar man den mindre koldioxid som kvarstår från tillverkningen och uppnår klimatneutralitet, enligt Kenneth Olsson.

Men betyder det att CO2-problemet i asfaltbranschen är löst? Om en klimatneutral asfalt finns framme, är det bara att rulla ut den på alla nya vägar? Tyvärr ligger målet lite längre bort än så.

– Vi har ett hundratal olika asfaltrecept beroende på vilken trafik som ska rulla på vägen och var i landet vi är. Det här biobindemedlet har vissa egenskaper, vi kan inte tillsätta lika mycket av det överallt. På de lågtrafikerade skogsvägarna runt Ludvika behöver vi en mjuk produkt som inte spricker på vintern, men den fungerar inte på en motorväg eller boendegata. Men steg för steg kommer våra olika produkter att utvecklas mot klimatneutralitet.

Målet: Klimatneutralitet 2045

Asfaltverket i Borlänge är först ut att klara klimatneutral asfalt men de närmaste åren erbjuder Skanska allt grönare asfalt runt landet. Kenneth Olsson är förhoppningsfull att kunderna kommer att följa förflyttningen.

– Opinionen går snabbt framåt då alla vill vara med och bidra till klimatomställningen. Hur de väljer att upphandla framöver blir triggern för hur snabbt förändringen kan ske.

Vid tiden den här artikeln skrivs rullas 18 000 ton klimatneutral asfalt ut i skogarna runt Ludvika. Men hinner vi komma från den punkten till en helt omställd bransch inom utsatt tid?

– Ja, det kommer att bli möjligt. Planen är att nå fram till klimatneutralitet 2045 men jag hoppas verkligen att det ska gå snabbare. Ibland känns 2045 väldigt långt fram, då är jag ju själv pensionär. Det är kul att få vara en del av det här, efter 27 år av utvecklingsprojekt på Skanska berör kampen för klimatet mig på ett särskilt sätt. Det känns skönt att verkligen göra skillnad.

Senast uppdaterad: 2020-10-02

Rekommenderad läsning