c

Ulla – energiexpert som influerar morgondagens samhälle

– Idag är Skanska ett av de ledande gröna företagen, inte bara inom byggsektorn. Vi blir ofta inbjudna som experter till universitet och myndigheter för att dela med oss av vår kunskap inom området, säger Ulla Janson, som är energiexpert och arbetar med hållbar affärsutveckling inom Skanska.


Ulla har alltid varit väldigt intresserad av energifrågor och hon är Sveriges enda teknologie doktor på passivhus; en byggteknik för energieffektiva byggnader.

– Energimyndigheten erbjöd mig doktoranduppdraget och jag tog det faktiskt bara för att kunna bevisa att passivhus inte fungerade. Jag kom från VVS-branschen och var övertygad om att hus inte kunde värmas med luft – men jag blev motbevisad!

Det var hållbarhetsprofilen som lockade Ulla till Skanska.

– Det var verkligen ett aktivt val, säger hon. Det är viktigt för mig att mitt arbete ska göra skillnad. Och det känner jag att jag gör på Skanska.

”Vi är så himla långt fram”

Idag jobbar Ulla med att skapa nya hållbara projekt – som samtidigt är goda affärer för Skanska. Det handlar ofta om nytänkande och kreativitet.

– Jag söker upp nya affärspartners och får igång samarbeten, berättar Ulla. Grundtanken är att vi inte bara ska spara miljön utan också att vi ska göra en bra affär.

Ett exempel är samarbetet med Stena Recycling.

– Bakgrunden är att vi använder cellplast som isolering i grunden till våra hus, förklarar Ulla. Cellplast är extremt koldioxiddrivande. Cellplast finns också i kylskåp, och jag tänkte att det kasseras ju många gamla kylskåp, och det är Stena Recycling som återvinner cellplasten från kylskåpen.

– Jag fick hjälp av en kollega att träffa Stena Recycling, där vi pratade om vi kunde samarbeta kring cellplasten. De blev förstås glada om de får en stor köpare till sin återvunna cellplast, och vi blev glada för nu kan vi köpa återvunnen cellplast till våra projekt, alltså en produkt med lägre inköpspris som är koldioxidneutral.

Men inte alla stora företag är lika långt framme i arbetet mot klimatneutralitet som Skanska.

– Ibland tar jag för givet att alla jobbar som vi gör, men det är ju inte så, säger Ulla. Jag träffade ett annat återvinningsföretag och började dra en massa idéer om hur vi skulle kunna ta hand om vårt avfall och cirkulera in det på arbetsplatserna. Då började de skratta och sa ”Men Ulla, tänk på att vi är nya på det här! Vi är inte alls lika långt framme som ni är på Skanska.”

– Jag tänker inte på att vi är så himla långt fram, men vi är ju det… Tills helt nyligen var ju Skanska det enda byggföretaget som gjorde klimatkalkyler…

Myndigheter vänder sig till Skanska för rådgivning

Ulla representerar också Skanska i olika expertgrupper och blir inbjuden till universitet, myndigheter och olika nätverk för att diskutera policyfrågor om energi och hållbart byggande.

– När Energimyndigheten bjuder in till rundabordssamtal inför policy-beslut om hur Sverige ska ställa om sin energianvändning, så är jag med i samtalet. Jag träffar också klimatkommunerna för att diskutera vilka krav man kan ställa för att minska klimatpåverkan i respektive kommun, och jag blir inbjuden till Chalmers för att prata om energifrågor.

Vänta nu… myndigheter och kommuner vänder sig alltså till Skanska för att få rådgivning i de här frågorna? Inte till universiteten som bör ha spjutspetsforskningen? Hur kommer det sig?

– Det här är så intressant… men jag tror att det är för att vi har hittar affären i klimatfrågorna och affärer skapar möjligheter, säger Ulla. Vi får liksom större svängrum eftersom vi tjänar pengar samtidigt; det ger oss råd och möjlighet att testa olika saker i praktiken. Det blir skarpa projekt, inte fluffiga teoretiska modeller, utan vi testar verkligen att bygga klimatneutrala byggnader.

– Vi kan säga att ”nu har vi ett äldreboende i Kviberg utanför Göteborg, och nu bygger det klimatneutralt” – och så gör vi det, handgripligen, och vi lär oss jättemycket på det!

Energi är också en säkerhetsfråga

Hur ser du som policymaker på framtidens energi?

– Idag ställer alla de stora energibolagen om till koldioxidneutralitet, så vi kommer inte att få så stor klimatpåverkan från energi, vilket leder till att energiperspektivet blir perifert vad gäller byggbranschens klimatpåverkan. Jag tror därför att materialen kommer att få allt större betydelse för klimatneutralt byggande, säger Ulla.

– Men energi är också en säkerhetsfråga, fortsätter hon. Om man tittar på alla väpnade konflikter i världen så är de i stort sett enbart baserade på energi, studera vilken konflikt som helst, så handlar det om energi. Det är därför EU tar fram direktiv som ska göra oss självförsörjande av energi.

– Jag tror att energi i framtiden kommer att vara mycket mer kopplat till säkerhet. Redan nu ser vi något som heter effektbrist, alltså att elförsörjningen inte räcker till för alla vissa tider på dygnet. Projekt i Ystad, Trelleborg och Helsingborg har fått avslag för att energibolagen inte kan garantera tillräcklig effekt.

Det visar en skrämmande sårbarhet…

– Ja, det är inte länge sedan vi skrattade åt det här och trodde att energi var en oändlig resurs, och om jag ska sia om framtiden så tror jag att jag kommer jobba med att säkra el-leveranser.

– Energiförsörjning kan också bli en "unique selling point" mot våra kunder: ”Skanska erbjuder el dygnet runt!” Tyvärr tror jag att vi är på väg mot det hållet.

– Redan idag jobbar jag med att försöka påverka Elsäkerhetsverket att tillåta någon form av delningsekonomi av el i lokala kvarter, så grannarna kan dela sin lagrade solenergi med varandra, säger Ulla. Idag är det olagligt, men jag och mina kollegor på Skanska försöker ändra på det. För oss som samhällsbyggare är energi fundamentalt. Utan el kan vi inte bygga.

 

Senast uppdaterad: 2019-02-22

Rekommenderad läsning