c

Tydligare vision av Hisingsbron med digitalisering

Hisingsbron blir Göteborgs nya landmärke och den nya länken mellan fastlandet och Hisingen. I bygget används flera digitala verktyg och arbetssätt som visualiseringar med VR och AR, 4D-modeller kopplade till tidplaner och BIM.

– Med visualiseringsmodeller ser vi hur hela området blir när det är klart. Det är en stor fördel för oss då vi kan visa göteborgarna hur vår vision ser ut, säger Jacob Hellgren, projektledare för projekteringen av Hisingsbron på Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Digitalisering har använts genomgående i hela processen, från förfrågningsunderlag och anbud till bygghandlingar och under byggnation.
Ahmad Alomran, BIM-/digital ledare på Skanska, tycker att de digitala verktygen underlättar arbetet på många sätt.
– Med hjälp av BIM-modellerna blir det enklare att förstå komplexa konstruktioner. Vi kan också se om alla delar får plats och byta ut dem vid behov samt göra kollisionskontroller av elinstallationer till exempel, säger Ahmad.

 Visualiseringsmodellerna som tagits fram har också varit väldigt värdefulla för oss, anser Jacob Hellgren, Trafikkontoret Göteborgs Stad.
– Genom att samla ihop modeller från flera projekt i området kan vi se den färdiga bron i sitt rätta sammanhang. Det ger en helt annan bild än om man endast ser bron. Vi har möjlighet att dela med oss av vår vision till invånarna i Göteborg på ett mycket mer tilltalande sätt än vad vi har kunnat göra tidigare, säger Jacob.

Hur bygget fortskrider filmas med hjälp av drönare, dessa filmer görs också tillgängliga för invånarna i Göteborg.
– Intresset från allmänheten är stort och därför känns det extra roligt att kunna dela med sig av vad som händer, säger Jacob.

Tekniken ska underlätta i vardagen

Under projektets gång har man även stött på en del utmaningar som lösts under resan.
– Att hålla modellerna uppdaterade och veta att de är korrekta har varit en utmaning eftersom olika system, mjukvaror och användare varit inblandade. Dessutom har bredbandsuppkopplingen ute på bygget inte alltid varit den bästa. Vi har infört ett nytt gemensamt arbetssätt som innebär att alla gör på samma sätt för att modellerna ska vara rätt och försöker också använda gemensamma system och fildelningslösningar. Vi har också varit tydliga i kravställningen när det gäller BIM-modellerna som gjort att våra projektörer förstått vad vi vill uppnå. Och för att få bättre uppkoppling använder vi mobilt bredband, berättar Ahmad.

Överlag finns ett stort digitalt intresse från medarbetare i produktionen. Detta tillsammans med den goda samordningen mellan alla inblandade, de svåra tekniska utmaningarna och det stora intresset från medborgarna, gör Hisingsbron till ett extra spännande och intressant projekt, anser Ahmad och Jacob. 

Det arbetssätt som använts på Hisingsbron går även utmärkt att applicera på exempelvis ett husprojekt.

– Börja med det enkla. Man måste inte ha en VR-modell eller tidplaner i 4D. Det viktiga är att komma igång så kan man addera mer efterhand. Syftet med tekniken är att förenkla arbetet i vardagen, inte bara använda avancerade tekniska lösningar, säger Ahmad.

Senast uppdaterad: 2020-04-15

Rekommenderad läsning