c

Träd från trakten blir förskola i Värmland

Trä som byggnadsmaterial ligger i tiden. Det är både klimatsmart och vackert. I Karlstad bygger Skanska en förskola i närproducerat trä.

Norrstrands förskola byggs i ljust trä och är under uppbyggnad.
1 av 2 Utbyggnaden av Norrstrands förskola kommer vara klar september 2020.
Stora fönster som släpper in ljus i den nya förskolan.
2 av 2 Det naturliga materialet och de stora fönsterpartierna har dessutom gjort arbetsmiljön ljus och luftig, säger Christer Olsson.

När Karlstad kommun bestämde sig för att  bygga ut Norrstrands förskola var ett av kraven i anbudet att huset skulle byggas i korslimmat trä (KL). I juni 2019 stod det klart att Skanska vunnit anbudet och första spadtaget togs redan i oktober samma år. Förskolan, som ska stå klar i september 2020, byggs i färdiga trästommar tillverkade av Stora Enso. Fabriken ligger knappt fyra mil från Karlstad liksom sågverket. Träden har inte rest mer än tio mil.

- Det gör det här projektet unikt. Virket som vi använder är  närproducerat på riktigt, säger Anna Sahlin, Produktionschef på Skanska i Karlstad.

Hela förskolans stomme består av KL-trä, ytterväggarna är 120 millimeter tjocka och bjälklaget varierar mellan 160 och 220 millimeter beroende på spännvidd. Hisschakt och trappor är också byggda i massivträ.

Nya lärdomar för framtida trähus

Att bygga i massivträ har inneburit stora och lärorika utmaningar. Ett stort fokus under hela projektet harvarit att undvika fukt på olika sätt.

- Byggbranschen har mycket att lära. Trä är ett material som efterfrågas allt mer och då måste vi lära oss nya sätt att bygga på, säger Christer Olsson, Projektchef Skanska Karlstad.

En annan utmaning när vi bygger i massivträ är ljud. Eftersom det är en relativt ny byggteknik finns det inte lika många erfarenhetsvärden som vid traditionella byggmetoder. Osäkerhetsfaktorn kan i sin tur driva upp kostnaden.

- Varje bygge bidrar till nya erfarenheter som ger oss ett bättre utgångsläge vid framtida projekteringar, säger Christer Olsson.

Kortad byggtid 

En fördel är att väggblocken kan levereras upp till 16 meter långa, vilket resulterar i ett snabbt montage. Efter fyra veckor var huset tätt och den överhängde risken för fukt var över. Nästa steg är att materialet ska torka och trä har helt andra krav än betong. Här ska det gå långsamt i låg temperatur. Träet måste torka långsamt för att inte spricka.

Skön arbetsmiljö med trä

Under arbetets gång har de upptäckt nya aspekter som visat sig vara positiva för arbetsmiljön. Det är lätt att skruva i träet och slagborrmaskin existerar knappt på arbetsplatsen. Med andra ord blir den tystare och mer behagligt. En annan fördel är att insidan av ytterväggen är "färdig" när den kommer och behöver inte gipsas eller spacklas. Allt synligt trä lackas endast med en vitpigmenterad brandlack.

- Det naturliga materialet och de stora fönsterpartierna har dessutom gjort arbetsmiljön ljus och luftig, säger Christer Olsson.

Överblivet trä återvinns på förskolans gård

I entreprenaden ingår att göra i ordning förskolans park. På området stod några träd som behövde fällas för att ge plats åt det nya huset. De kommer användas för att göra lekutrustning till förskolan. Man har också tagit vara på spillvirket som fabriken sågat ur för fönster och dörrar. Detta virke kommer förvandlas till möbler och en lekstuga.

- Det känns bra att ta till vara på allt trä och göra något positivt av det som blir över, säger Anna Sahlin.

Visst är utmaningarna med att bygga i trä stora men både Anna Sahlin och Christer Olsson upplever att fördelarna är många och är tacksamma för att de får vara med på Skanskas resa mot ett mer hållbart byggande.

Senast uppdaterad: 2020-03-18

Rekommenderad läsning