c

Solceller ska minska belastningen på elnätet

Byggarbetsplatsens energibehov varierar stort. Nu testar Skanska en innovativ lösning med solceller på byggbodarnas tak. Projektet stöds av Bra Miljöval och kan på sikt minska både effektuttag och klimatpåverkan.

Skanska testar en ny lösning med solceller på byggbodarnas. Om försöket faller väl ut kan det bli en standardlösning för företagets alla etableringar inom ett par år.

Det pågår många byggprojekt runt om i Sverige. Ibland ligger de på ställen där det är långt till närmsta elnät som till exempel vid vägprojekt eller andra infrastrukturprojekt. Att förse en etablering med direktverkande el är ofta komplicerat och dyrt, med en mängd långa kablar och kopplingsskåp som fördelar ström till de olika byggbodarna.

– Generellt förbrukar en större byggarbetsplats mycket ström. Dessutom varierar förbrukningen under dygnets timmar med högre last under dagen, när kontorsdelarna är bemannade och när yrkesarbetarna tar sina raster och använder mikrovågsugnar och annan köksutrustning, berättar Bertil Rosquist som jobbar med hållbar affärsutveckling på Skanska.

Lägre klimatbelastning

Nu testar Skanska en teknisk lösning från företaget FerroAmp som vann Skanskas innovationstävling Deep Green Challenge 2015. Energy Hub är en växelriktare som i kombination med en strömfördelare kopplar ihop solceller med ett batterilager. Den fördelar också ström mellan olika faser för att minska effektuttaget

– Genom att installera den här tekniken bedömer vi att vi kan minska effektuttaget och även fasa ut fossil kraft i nätet. Vi vill dessutom se om vi med ett minskat effektuttag kan minska mängden kablar och elskåp i etableringarna, vilket i sin tur skulle medföra en lägre kostnad och en lägre klimatbelastning, säger Bertil Rosquist.

Försöket inleds vid etableringen vid Slussen i Stockholm där solceller monteras på byggbodarnas tak. Taken är egentligen för svaga för att bära panelerna, men det har lösts med en specialbyggd metallram som vilar på bodarnas kanter.

– Vi ser en stor potential i det här. Bara på Skanska i Sverige har vi ungefär 3 000 bodar ute samtidigt. Vi kommer även att prova en ny lösning där vi kan sälja el som vi har lagrat i batterilagret till Svenska Kraftnät, under de tider på dygnet då effektuttaget i det svenska elnätet är som störst.

Kan bli standard

Projektet finansieras med pengar ur Skanskas egen innovationsfond och bidrag från Bra Miljövals investeringsfond. Jesper Peterson, som är enhetschef för Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, förklarar varför de valt att stödja Skanskas test med solceller och batterilager.

– Det är ett väldigt aktuellt projekt eftersom det pratas mycket om effektbristen i elnätet just nu, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det är viktigt att få bort onödig elanvändning och främja förnybara energikällor. Faller det här testet väl ut kan det bli ett alternativ för alla aktörer i byggbranschen.

Skanskas Bertil Rosquist hoppas att tekniken kan bli en standardlösning för företagets alla etableringar inom ett par år.

– Vi sätter ju solceller på alla våra egenutvecklade bostadsrätter och kommersiella fastigheter så varför inte göra det också under byggtiden? Vi rör oss hela tiden framåt i hållbarhetsarbetet, och det här skulle kunna vara ytterligare ett sätt att göra det på.

Så fungerar Energy Hub

Med hjälp av tekniken från FerroAmp fördelas belastningen jämt mellan tre faser. Om belastningen trots det blir för stor, och säkringen är nära att lösas ut, hämtar Energy Hub el från ett batteri under effekttopparna. Batteriet laddas antingen av solceller eller el från nätet under tider då belastningen är låg. Elen kan sedan användas efter behov under höglastperioder.

Senast uppdaterad: 2021-03-31

Rekommenderad läsning