c

Skanskas idé: Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu utvecklar Skanska förslaget. Visionen är en dubbelfilig cykelmotorväg mellan Lund och Malmö, där pendlarna kan färdas tryggt och snabbt flera meter upp i luften.

Illustration av hur det skulle kunna se ut med cykelbanor som går på broar ett par meter ovan marken.
1 av 3 Skanskas har tagit fram ett koncept för svävande cykelbanor. Det kan beskrivas som cykelbroar i trä som läggs över järnvägsspår, korsningar och åkrar, för att underlätta för stadens cykelpendlare.
Idéskiss på cykelbroar i trä mellan Lund och Malmö.
2 av 3 Med cykelbroar i trä mellan Lund och Malmö skulle cyklisterna kunna färdas säkert – och också komma fram snabbare.
Två kvinnor cyklar i stadsmiljö.
3 av 3 Cykelinfrastrukturen i våra städer skulle förbättras betydligt om cyklisterna kunde passera ovanför korsningar och järnvägsspår. Foto: David Marcu

Varje dag pendlar tusentals personer mellan Lund och Malmö, men för de som väljer cykeln är vägen allt annat än spikrak. Det finns cykelbana på vissa sträckor, men på andra är färden snirklig med korsningar, stoppljus och trånga passager. Det finns redan ett lokalt politiskt förslag om ett supercykelstråk mellan städerna, men med Skanskas idé skulle bygget bli både enklare och billigare jämfört med att anlägga en traditionell cykelbana.

– Idén kommer från vår utredning om en höghastighetsjärnväg  i Sverige med tåg som går på broar femton meter upp i luften, en teknik som är vanlig i Kina, berättar Lennart Stenman, Skanska Stora projekt.
Fördelen med att lägga trafiken ovan mark är att mycket kan förproduceras i fabrik, vilket snabbar på byggprocessen, gör bygget billigare och kostnaden mer förutsägbar.

– De uppenbara fördelarna för järnväg har vi sedan tagit vidare i konceptet om svävande cykelbanor.

Kan flyttas vid behov

Förslaget togs först fram som en vision för Göteborg och kan enkelt beskrivas som cykelbroar i trä som passerar över spårvagnsspår, korsningar och åkrar. Cyklisterna kan färdas säkert och i jämn fart, och med det också komma fram snabbare.

– Fördelarna med den modulära träkonstruktionen är prefabricering i fabrik och att de enskilda pelarlägena inte kräver någon omfattande grundläggning.

Broelementen i trä kan kompletteras eller enkelt repareras vid behov, men också plockas bort eller flyttas efter tio år om man vill det. Dessutom frigörs värdefull mark som annars behövs när man anlägger en traditionell cykelbana, säger Lennart.

Egen fil för träningspendlaren

För Lund och Malmö är tanken att skapa en cykelmotorväg de dryga 17 kilometrarna mellan städerna. Genom att lägga två filer i båda riktningarna kan pendlare som ser turen som ett träningspass ligga och pressa i ytterfilen utan att behöva köra om. Cykelbanan görs upplyft vid trafikplatser, åar eller värdefull jordbruksmark. Med jämna avstånd finns ramper eller trappor för komma upp och ner.

– Längs vägen skulle man kunna ha kaféer och cykelverkstäder i anslutning till avfartsramperna. En annan idé är att lägga ett gångstråk under bron, vilket skulle bidra med ett naturligt väderskydd.

Vill förbättra städernas cykelinfrastruktur

Än har ingen nappat på Skanskas förslag, men Lennart Stenman är övertygad om att svävande cykelbanor skulle kunna förbättra cykelinfrastrukturen i många svenska städer. Och dessutom få fler att välja cykeln som transportmedel.

– Alla kämpar med samma problem. Förtätning av innerstäderna, trängsel i trafiken och högt satta mål kring både klimat och folkhälsa. Vi på Skanska vill gärna bidra och det här är ett förslag som jag tror skulle lösa en del av de problemen.

Senast uppdaterad: 2023-08-21

Rekommenderad läsning