c

Svävande cykelbanor kan göra Göteborg till en cykelvänlig stad

Idag väljer många göteborgare att cykla i stället för att köra bil. Det är bra. Men med ökad trängsel på befintliga cykelbanor blir det tydligt att det brådskar att ta ett rejält grepp om Göteborgs cykelinfrastruktur. Vi på Skanska har tagit fram en idé som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbar och som dessutom inte tar ny mark i anspråk.

Illustration på svävande cykelbana
1 av 2 Så här kan de svävande cykelbanorna se ut över Avenyn. Illustration: Skanska Teknik.
Illustration på svävande cykelbana
2 av 2 Skiss på de svävande cykelbanorna över centralenområdet. Illustration: Skanska Teknik.

Många göteborgare längtar efter ett bättre sammanhängande cykelvägnät. Det är en minst sagt tuff utmaning för infrastrukturplanerare i en stad som byggts och utvecklats utifrån helt andra förutsättningar. Göteborgsregionens 13 kommuner har fattat beslut om att skapa ett stomcykelnät som gör det enkelt att ta sig fram med cykel i regionen. Ett välkommet besked men det måste också bli enklare att på ett tryggt och säkert sätt ta sig med cykel genom Göteborgs innerstad. Vi behöver dessutom bli ännu fler som väljer cykeln som transportmedel om vi ska kunna minska utsläppen, nå klimatmålen och samtidigt klara det ökande antalet resande i vår växande stad.

Vi vill gärna bidra med våra kunskaper för att skapa en attraktiv och trygg cykelinfrastruktur utan att försämra för andra trafikslag eller göra alltför stora ingrepp i stadsbilden. Många ska samsas i staden, både gående och cyklister, bilar, transportfordon och kollektivtrafik. Med inspiration från städer som Köpenhamn, som ses som en mycket cykelvänlig stad, gav vi oss i kast med frågan och har tagit fram en idé för cykelbroar – svävande cykelbanor.

Hållbar och flexibel lösning

Med en lätt träkonstruktion som inte kräver omfattande grundläggning och som utformas för standardiserad produktion blir de svävande cykelbanorna enkla att montera. Kloka materialval minskar klimatpåverkan, kortar byggtider och sänker kostnader. De svävande cykelbanorna går att nyttja över lång tid och de kan kompletteras och också demonteras och byggas upp på en ny plats. Det är annars ett dilemma vid infrastruktursatsningar – de blir så definitiva. De upphöjda cykelbanorna frigör också värdefull mark. De kan till och med byggas ovanpå spårvägen.

Två konkreta förslag

Den nya Hisingsbron medför en klart förbättrad cykelväg från Hisingen. Med ett tillskott på omkring 10 kilometer cykelbanor av motorvägskaraktär i centrala stan kan även pendlande cyklister från väster, öster, norr och söder ges en attraktiv cykelväg till jobbet. Stråken kan med fördel förläggas så att de fångar upp merparten av cykeltrafiken som leds till en central ringled, enbart för cyklister. I vårt förslag finns två konkreta sträckningar som skulle kunna utgöra första steget och som snabbt skulle leda till att Göteborg tar ett rejält kliv mot att bli en cykelvänligare stad:

  • en snabb och säker cykelväg över centralenområdet
  • en cykelväg ovanför den beslutade nya spårvägsdragningen i Nya Allén.

Göteborgs cyklister vill kunna ta sig snabbt, tryggt och säkert genom stan. För att möjliggöra det föreslår vi även ett antal olika anslutningar till ringleden. Detta går hand i hand med stadens mål. Göteborgs Stads trafikstrategi fastslår att redan år 2025 ska 3 av 4 tycka att Göteborg är en cykelvänlig stad. Som det ser ut idag är vi långt från det målet. Då är det bråttom och vi är många som behöver bidra för att Göteborg ska bli en fantastisk cykelstad. Vi står redo att sätta i gång och är övertygade om att vi bygger ett bättre samhälle när vi gör det tillsammans!

Vill du veta mer om svävande cykelbanor? Kontakta Sven Junkers, chef för Skanska Teknik på Contact

Läs även om de svävande cykelbanorna i Byggvärlden och i Dagens Nyheter (för prenumeranter).
 

Senast uppdaterad: 2022-10-25

Rekommenderad läsning