c

Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman skriver om Plusstaden på DN Debatt

Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman skriver tillsammans med en rad andra aktörer, bland annat flera kommunpolitiker, Sveriges Allmännytta och den nationella samordnaren för fossilfrihet Svante Axelsson på DN Debatt. Där presenterar de förslag för framtidens samhällsbyggande. Ett av dem är att Sverige ska bygga och utveckla Plusstäder som genererar mer energi än de använder.

Gunnar Hagman, Skanska Sveriges vd, under ett projektbesök på Citygate, ett kontor med stark hållbarhetsprofil i Göteborg.

I artikeln lyfts det faktum att hur vi bygger våra städer de kommande åren är avgörande för hur vi klarar av att möta klimatkrisen och samtidigt trygga välfärden.

Artikelförfattarna menar att Sverige har möjlighet att gå före och exportera fossilfri teknik och klimatsmarta lösningar som kan bidra till hållbara städer i hela världen. De uppmanar den svenska regeringen att ta initiativ till en nationell kraftsamling kring innovativ och hållbar stadsutveckling. Som en del i det föreslås en serie stadsexpon med finalen i en stor internationell utställning 2030 där Sverige visar upp fossilfria och attraktiva boendemiljöer.

Konceptet som artikelförfattarna föreslår kallas Plusstaden och har tagits fram av den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande i samarbete med Fossilfritt Sverige. Idén är inte att bara bygga och utveckla stadsdelar som belastar klimat och stadsmiljö så lite som möjligt, utan i stället stadsdelar som ger en positiv påverkan och innebär plus för hela samhället. Med andra ord stadsdelar som genererar mer förnybar energi än de använder.

Här finns debattartikeln med förslagen i sin helhet: https://www.dn.se/debatt/100-ar-senare-nu-vill-vi-gora-om-stockholmsutstallningen/

Senast uppdaterad: 2020-11-16

Rekommenderad läsning