c

Skanska sätter mark och människor i rörelse

Jämnare mark, minskat buller och bättre förutsättningar för skyttesporten. Det är några av vinsterna när schaktmassor från byggen i Västerås stad återvinns och får en ny funktion. I Skanskas idrottssatsning, som främjar både miljö och folkhälsa, är Stockkumla skyttebana först ut.

Idrottssatsningen betecknas som en vinn-vinnsituation för alla parter. Istället för att transportera byggmassor till en deponistation, kan byggföretagen köra de mjuka massorna till skjutbanan.
Idrottssatsningen betecknas som en vinn-vinnsituation för alla parter. Istället för att transportera byggmassor till en deponistation, kan byggföretagen köra de mjuka massorna till skjutbanan.
 Stefan Andersson ordförande Västerås frivilliga skarpskytteförening står vid Stockkumla skjutbana i Västerås där det lassas av mjuka fyllnadsmassor för att jämna ut kuperad terräng.
På Stockkumla skjutbana i Västerås jämnar mjuka fyllnadsmassor ut tidigare kuperad terräng. Stefan Andersson ordförande Västerås frivilliga skarpskytteförening är nöjd över resultatet.

Lass efter lass med mjuka fyllnadsmassor jämnar ut en tidigare kuperad terräng mellan skjutbanorna vid Stockkumla skjutbana i Västerås.

– Vi fyller ut utrymmen mellan skjutvall och skjutplats, dessutom förstärks bullervallar och skyddsvallar, säger Stefan Andersson, som är ordförande Västerås frivilliga skarpskytteförening och banchef för Stockkumla skjutbana.

Vinsten med en jämnare mark är att underhållet av området mellan skjutbanorna förenklas. Dessutom utjämnas förutsättningarna för tävlande på banorna. Markförhållandena blir likvärdiga över hela banan, som nyttjas av flera skytteföreningar i staden.

Satsning på miljö och hälsa

Projektet sker inom ramen för Skanskas idrottssatsning, enligt det ramavtal som företaget slöt med Riksidrottsförbundet i början av året. Målet är att ge idrotten mer plats i vardagen och bekämpa de hälsoproblem som följer med en inaktiv livsstil.

Idrottssatsningen betecknas som en vinn-vinnsituation för alla parter. Istället för att transportera byggmassor till en deponistation, kan byggföretagen köra de mjuka massorna till skjutbanan. Där återanvänds massorna till förbättring av anläggningen. Transportsträckorna minskar, vilket ger stora miljöfördelar och folkhälsan främjas. Målet är fler ska röra på sig mer.

Idrottsförening får del av vinsten

– De mjuka massorna, som kontrolleras noggrant innan de återanvänds, kommer från bostadsbyggen och mindre vägbyggen. Eftersom det är brist på tippområden välkomnas satsningen också av byggföretag som har anläggningsprojekt i närområdet. Idrottsanläggningarna förbättras och man kan säga att vi sätter Sverige i rörelse med mjuka massor, säger Stefan Smeds, projektutvecklare.

En extra bonus är dessutom att en del av vinsten från verksamheten tillfaller den aktuella idrottsföreningen.
– Kanske behöver man bygga ut sitt klubbhus eller måla om ett staket. Det blir ytterligare ett bidrag till breddidrotten, säger Stefan Smeds.

Allt började med OS

Han berättar att allt egentligen började med ett telefonsamtal till Svenska olympiska kommitténs (SOK) ordförande år 2014. Då planerade man för ett OS i Stockholm.

– Vi såg en möjlighet att bidra med schaktmassor från Förbifart Stockholm för att höja Flottsbrobacken 100 meter. I samtal med SOK såddes frön till det som skulle komma, säger Stefan Smeds.

Det blev inget OS den gången, men idén till ett samarbete med idrottsförbunden var väckt och har sedan dess vuxit till något mycket större. I den nationella satsningen finns det nu planer på att förbättra allt ifrån motocrossbanor till att bygga kuperade längdspår och högre slalombackar. En förutsättning är att det finns lämpliga fyllnadsmassor i närområdet som matchar idrottsanläggningens behov.

Gott betyg till samarbetet

Men först ut är alltså skjutbanan i Västerås, som är mitt uppe i förbättringsarbetet, där skytteföreningarna redan ser många plusvärden med projektet.

– Förutom att själva skjutbaneområdet förbättras har vi fått en större parkering. I och med att vi med alla förbättringar vinner respekt hos skyttesportförbundet får vi arrangera större tävlingar. Då behövs också fler parkeringsplatser, säger Stefan Andersson, som är mycket nöjd över samarbetet med Skanska.

Att idrottssatsningen bidrar till att motverka en inaktiv livsstil är något som Stefan Smeds gärna lyfter fram lite extra:

– Alla, inte minst barnen, rör sig för lite idag. Bra breddanläggningar ger fler möjligheter till rörelse. Många idrottsanläggningar är i behov av förbättringar, men varken kommunerna eller föreningarna har tillräckliga resurser. Därför känns det här arbetet betydelsefullt.

Fotnot: Skanska har idag avtal med Svenska skidförbundet, Svenska cykelförbundet, Svenska skyttesportförbundet, Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet samt Riksidrottsförbundet.

Senast uppdaterad: 2019-04-10

Rekommenderad läsning