c

Skanska i samverkan för ett hållbarare Växjö

Växjö är en av nio svenska städer som skrivit på EU:s klimatkontrakt, men för att nå målen behövs samverkan med andra. Därför har Skanska ställt sig bakom kommunens klimatdeklaration med löfte om att bidra till ett hållbarare samhälle.

Sveriges första nollenergikvarter
1 av 2 Ett av Skanskas avslutade projekt i Växjö är Solallén, Sveriges första nollenergikvarter. De 21 enplansradhusen genererar lika mycket energi som de använder.
I mars 2021 undertecknade Skanskas Hans-Fredrik Helldahl Växjödeklarationen som är ett löfte till kommunen om samverkan för ett klimatneutralt samhälle 2030.
2 av 2 I mars 2021 undertecknade Skanskas Hans-Fredrik Helldahl Växjödeklarationen som är ett löfte till kommunen om samverkan för ett klimatneutralt samhälle 2030.

Hösten 2019 antog Växjö kommun ett hållbarhetsprogram som handlar om att alla som bor och verkar i staden har ett ansvar och en möjlighet att minska sin klimatpåverkan. Växjö var en av de första svenska städerna att skriva på EU:s klimatkontrakt, och i mars 2021 kom Växjödeklarationen. Ett gemensamt löfte om samverkan för ett klimatneutralt samhälle 2030.

– Vi har alltid haft en hög ambition i våra byggprojekt i Växjö, men när kommunen skrev på klimatkontraktet kände jag direkt att det var en fantastisk möjlighet att utveckla samarbetet för att nå klimatneutralitet. Målen ligger helt i linje med Skanskas egna mål och värderingar och vi har mycket kunskap som vi gärna delar med oss av, säger Hans-Fredrik Helldahl, distriktschef i Skanska Hus Kronoberg.

Upplagt för samverkan

Rent konkret innebär det att Skanska ska verka för byggande med lägre klimatpåverkan i Växjö, i både byggskedet och användningsskedet. Det kan handla om att Skanska gör klimatkalkyler som beräknar byggprojektens klimatpåverkan, att bygga med rätt material, använda förnybara bränslen i transporter, minska avfallsmängder, öka återbruket av material och konstruera energieffektiva hus med solceller för elförsörjningen.

– Skanska ligger långt framme i den här frågan och vi kan bidra med både kunskap och tekniska lösningar, men för att det ska hända på riktigt behöver det ske i samverkan och till exempel i samarbetsformen partnering. Då kan vi sätta oss på samma sida av bordet och driva klimatarbetet ihop, säger Hans-Fredrik.

Projekt med höga ambitioner

Ett kommande projekt där stadens klimatambitioner visar sig på allvar är Växjö Nya Akutsjukhus med byggstart 2023 och planerad inflyttning 2028. En förstudie för en stor solcellsanläggning är redan framtagen, och Skanska ska tillsammans med regionen utreda möjligheten till lokal vätgasproduktion samt bränslecellsteknik där målsättningen är att energianvändning ska bli autonom, fossilfri och klimatneutral.

– Det nya sjukhusets storlek ger oss en möjlighet att gå "all in" med de bästa resurserna och senaste innovationerna. Det är också ett sätt att skala upp vårt eget hållbarhetsarbete. Skanska har tuffa klimatmål som vi inte klarar utan att samverka med kunder, beslutsfattare och leverantörer. Samhället står inför stora förändringar och vi behöver göra det här tillsammans, konstaterar Hans-Fredrik.

Stora kliv framåt

De nio städerna med klimatkontrakt för 2030 blir snart fler och det pågår planering och initiativ runt om i Sverige. 

– Skanska för redan en dialog med flera städer. Vi ser att det finns olika behov, men gemensamt för alla är att de behöver samverka för att lyckas, säger Agneta Wannerström på Skanska Hållbar affärsutveckling, och fortsätter:

– Eftersom fastigheter, bygg och anläggning står för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan är byggandet en nyckel för att nå klimatneutralitet. Skanska kan bidra med att skala upp användningen av smarta befintliga lösningar, till exempel grön betong, och skapa innovationer tillsammans med städerna.

Skanska bygger redan nu Sveriges första klimatneutrala kontor i Hyllie i Malmö, som är pre-certifierat med den nya certifieringen NollCO2 och i Ludvika har den första gröna asfalten BioZero lagts som har netto noll klimatpåverkan över tid.

– Jag ser att vi verkligen kan hjälpa kommunerna att ta stora kliv framåt för ett bättre byggande och klimatneutralt samhälle, avslutar Agneta.

Klimatkontraktet

Klimatkontrakt 2030 är ett avtal mellan städer, myndigheter och Viable Cities där alla parter ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. Hittills har nio svenska städer skrivit på: Enköping, Järfälla, Göteborg, Stockholm, Malmö, Lund, Umeå, Uppsala och Växjö. EU:s övergripande mål är 100 klimatneutrala städer år 2030.

Senast uppdaterad: 2021-04-20

Rekommenderad läsning