c

Schaktmassor lägger grunden till Jönköpings nya industriområde

Stora delar av Jönköping är under omdaning när området runt Munksjön ska förnyas. I samband med att gammal bebyggelse rivs sorteras schaktmassorna och används till att anlägga ny industrimark två mil söder om staden.

Söder om Jönköping bygger vi ett nytt industriområde - med gamla schaktmassor.

Moliden, som området heter, har å ena sidan ett strategiskt läge intill E4:an, å andra sidan en kuperad terräng som i nuläget gör det omöjligt att bygga på.

Skanska kommer under flera års tid att jämna ut marken i etapper.

– För att vara ett återanvändningsprojekt är det oerhört stort, vi börjar med att utveckla en yta på 25 hektar (cirka 35 fotbollsplaner) över fem år, säger Jimmy Källström, områdeschef inom Skanska Industrial Solutions.

Att lägger grunden till ett stort industriområde må vara målet, men Jimmy framhåller processen dit.

– Gamla schaktmassor får nytt liv i kretsloppet istället för att transporteras långa sträckor till deponi. Från ett annat Skanska-projekt inne i staden transporterar vi massorna till Moliden och kan därefter fylla ett nytt lass bergmaterial vid bergtäkten intill och köra tillbaka till Munksjön. Under lång tid framöver kommer vi att minska de långa transporterna.

I januari stod den mobila etableringen klar som drivs helt på solceller. Det blir till och med el över som säljs vidare.

– Vår etablering är en symbol för hela projektet. Hållbar tillväxt är något vi tar på största allvar, det är vår största drivkraft framåt. Många insatser krävs för att nå klimatneutralitet 2045, säger Jimmy.

Senast uppdaterad: 2019-05-06

Rekommenderad läsning