c

”Sätt kulturen först så kommer strukturen sen”

Projektet ”digital ledare produktion” har lett till ett ökat engagemang och intresse för digitalisering. Genom det nya arbetssättet kan man jobba smartare och mer effektivt.

På Nya Lyckeskolan är nästan alla ritningar i projektet digitala.

På Skanska Hus Väst har man hittat ett alldeles eget sätt att organisera sig när det gäller digitalisering i projekten. Fredrik Andersson är operativ chef. Han berättar om hur den nya strukturen för digitalisering skapar en ny kultur.
– Vi skapade ett intresse och en kultur för hur vi ska arbeta med digitalisering. Genom en workshop fångade vi upp intresserade medarbetare och skapade en ny roll som vi kallar ”digital ledare produktion”. Nu finns det inte ett enda projekt som inte har en egen digital ledare produktion.

Så gott som alla ritningar är digitala

Resultatet har blivit mer digitala projekt där det är enkelt att byta information då ritningar finns lättillgängliga i en iPad till exempel. Dessutom befinner sig alla projekt på minst basnivå, vilket innebär att man arbetar med 3D-modeller, visualiseringar, länkade ritningar och avvikelsehanteringar i BIM 360 Field bland annat.
– Nya Lyckeskolan som byggs i Kinna är ett bra exempel. Där bestämde vi oss vid uppstart att det skulle vara ett digitalt projekt och beställaren var snabbt med på tåget. Nästan alla ritningar i projektet är digitala, allt löper på enligt plan och kunden är nöjd.

Öppenheten gynnar alla

Efter att ha implementerat ”digital ledare produktion” går man nu vidare med ”digital ledare design”.

– Tanken är att digital ledare design ska arbeta med KMI:er och kollisionskontroller bland annat. Samtidigt som vi inför detta bygger vi upp en support som dessa personer kan vända sig till. Hittills det gått väldigt bra.

Fredrik tycker att det har varit ovanligt enkelt att implementera det nya digitala arbetssättet.
– Det nya arbetssättet gör att du kan jobba smartare och mer effektivt. Lyckas du förmedla det så blir också implementeringen enkel.
Avslutningsvis säger han:
– Självklart delar vi med oss av vår kunskap till övriga projekt. Vi vill att det ska bli så bra som möjligt för samtliga parter, det gäller såväl projekt som kunder och samarbetspartners. Öppenheten för ny teknik och digitalisering gynnar oss alla.

Senast uppdaterad: 2020-04-20

Rekommenderad läsning