c

Samverkan och nytänkande

Det kommer att krävas mer av alla. Det räcker inte längre att var och en tänker på sin affär eftersom en obruten digital informationskedja leder till ökat värde för alla. Det menar Oskar Kurasz, verksamhetschef på Skanska Nya Hem

Oskar Kurasz, Skanska Nya Hem

– Alla i branschen måste tänka nytt och vi behöver jobba på ett innovativt och nyanserat sätt. Det innebär att vi hela tiden blickar framåt, inte bara när det gäller våra processer, utan också vad vi erbjuder till våra kunder. Vi vet att det finns en uttalad förväntan på oss inom Skanska att leverera smarta digitala lösningar i världsklass – och idag är vi på god väg att positionera oss så på marknaden. Ett konkret exempel är att det sedan februari i år finns möjlighet för projekt inom Skanska Nya Hem att testa verktyg med AI-stöd i pågående uppdrag, säger Oskar Kurasz,.

Pionjärer i branschen

– Vårt samarbete med det norska techföretaget Spacemaker gör oss till en av de första i branschen som använder artificiell intelligens i bostadsutvecklingsprojekt. Målet är att se hur vi kan effektivisera våra processer, spara tid och skapa ökat värde. Det som sticker ut med Spacemakers lösning är den mängd parametrar som kan testas samtidigt redan på affärs- och projektutvecklingsstadiet. Genom att få förslag utifrån bland annat bullernivå, yta mellan fastigheter, mängd dagsljus i varje bostad eller hur utsikten blir, adderas värde för både beställare och lägenhetsköpare. Dessutom kommer programvaran att hela tiden lära sig, och ge oss bättre och mer anpassade förslag, avslutar Oskar Kurasz.

Senast uppdaterad: 2020-03-25

Rekommenderad läsning