c

Samverkan krävs för att lyckas i klimatomställningen

Hannovermässan är en av världens största mässor med fokus på industritekniska innovationer inom bland annat automation, digitalisering och miljöteknik. I år var Sverige partnerland och många svenska företag och organisationer fanns på plats, däribland Skanska.

Lena Hök talade vid ett seminarium den 4 april vid Hannovermässan.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, som koordinerar svensk industris färdplaner för klimatneutralitet 2045, bjöd in till ett seminarium om hur klimatneutralitet kan skapa ökad konkurrenskraft. Syftet var att inspirera andra länder och visa på hur svenska bolag agerar internationellt. Bland talarna fanns Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, Henrik Henriksson, CEO, Scania, Martin Pei, EVP, SSAB samt Lena Hök, Senior Vice President med ansvar för hållbarhet i Skanska-koncernen.

Klimatinitiativ för förändring

Lena Hök, talade om Skanskas viktiga roll som ledande i transformationen av en bransch som ofta anses vara komplex och traditionell. Samtidigt rankas Skanska av det internationella rating institutet MSCI bland de fem ledande gröna bolagen inom vår industri. Fokus på att samverka med andra aktörer för att driva utveckling har varit nyckeln till framgång, vilket Lena framhöll med flera exempel.

- Vi i Skanska har länge arbetat fokuserat med hållbarhet men för att lyckas i vår omställning kan vi inte göra det på egen hand, vi måste involvera hela värdekedjan. Skanska har på många marknader varit delaktiga i att bidra till utvecklingen av certifieringssystem som exempelvis CEEQUAL och Svanen. På så vis bidrar vi till att påverka utvecklingen och nivån i hela branschen. Vi i branschen måste samarbeta för att hitta de bästa tekniska lösningarna och för att minska användningen av klimatpåverkande bränslen, energikällor och material. Ett gott exempel är projektet Electric Site där vi samarbetat med Volvo, Energimyndigheten och flera tekniska universitet för att skapa världens första utsläppsfria bergtäkt, sa Lena Hök.

Ett annat exempel som väckte stort intresse var Skanskas utveckling av EC3, ett digitalt kalkylverktyg för koldioxid i byggmaterial. Det utvecklas av Skanska i USA tillsammans med Washington University och kommer att delas i en open source-lösning i slutet av året. Microsoft är först ut i en pilot av verktyget som kommer innehålla cirka 10 000 materials koldioxidavtryck.

Vi måste öka takten

Skanska har bidragit till flera regeringars arbete genom att sätta en riktning och plan för att driva industrins klimatarbete framåt. Den svenska färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor är den mest ambitiösa. Sveriges byggindustrier driver nu arbetet med branschens färdplan vidare. Antalet bolag, organisationer och offentliga kunder som står bakom planen är nu över 100.

Färdplanen klargör vad som krävs för att vi ska lyckas och de krav som vi i branschen ställer på oss själva, men även på andra aktörer som exempelvis politiker och våra offentliga kunder.

- Vårt arbete med färdplanen och det intresse den har väckt har verkligen inspirerat oss i Skanska men även övriga branschen att ställa om fortare. Det var glädjande att se att det på scenen i Hannover även var flera från näringslivet som lyfte vikten av hållbara upphandlingar. Det händer mycket i vår bransch just nu, och farten ökar i samband med att flera industrier visar att det finns möjlighet till hållbara lösningar, sa Lena Hök.

Senast uppdaterad: 2019-04-10

Rekommenderad läsning