c

Samarbete och innovation för framtidens hållbara stad

Hur bygger vi hållbara och attraktiva städer som klarar framtidens utmaningar? Samarbete och innovation är två av nycklarna. I den helt nya stadsdelen Landvetter Södra jobbar Skanska och Härryda kommun tillsammans med innovationsdriven samhällsutveckling.

FN:s Agenda 2030 har satt upp globala mål för att bekämpa klimatförändringarna och uppnå en hållbar värld. För att nå dit krävs en radikal omställning av strukturer, arbetssätt och affärsmodeller inom de flesta verksamheter.

Byggbranschen, en stor bransch som påverkar många av agendans 17 hållbarhetsteman, står inför tuffa utmaningar. Befolkningen ökar och därmed också behoven av bostäder och service. Men fortsätter man bygga med traditionella metoder kommer klimatmålen inte att uppnås. Hur löser man den ekvationen?

Lösningar utanför boxen

Innovation för hållbart byggande står i fokus för Skanskas samarbetsplattform Sustainovation, där Sofie Jonsson är projektledare. Per Vorberg är kommunstyrelsens ordförande i Härryda och leder arbetet med att anlägga en helt ny stadsdel i närheten av Landvetter flygplats. På Kvalitetsmässan strålade de två samman i ett samtal om innovationsdriven samhällsutveckling – ett nytt och hållbart sätt att utveckla och planera städer.

– Innovationsdriven samhällsutveckling innebär att man utgår från utmaningar och hittar nya lösningar som kan skapa värden på andra sätt än befintliga lösningar. Man testar nya saker tillsammans med andra och vågar vara nytänkande för att vi ska kunna bo och leva hållbart och tryggt i framtidens städer, säger Sofie Jonsson.

Teknik och forskning spelar viktiga roller i jakten på nya utanför-boxen-lösningar. Det innovationsdrivna arbetssättet kräver samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga.

Ett blankt papper

I Härryda jobbar kommunen tillsammans med Skanska och en rad andra aktörer för att skapa den nya stadsdelen Landvetter Södra för 25 000 invånare till 2021. Området är i princip ett ”blankt papper”. Landvetter flygplats ligger i närheten och en ny tågsträckning planeras, i övrigt finns ingenting förutom skog. Att planera en stad utifrån så fria förutsättningar ger både möjligheter och utmaningar.

– Vi bestämde oss för att göra något unikt när vi hade chansen att börja från grunden. Vi ville skapa en modern, internationell, innovativ men framförallt mänsklig stad. För att nå dit måste vi våga tänka nytt både vad gäller arbetsprocesser och själva samhällsplaneringen. Hur ser framtiden ut? Hur kommer logistik att fungera? Hur vill människor röra sig och bo? Hur vill företag utvecklas och vilka nya affärsidéer kan finnas? säger Per Vorberg.

För att få svar på frågorna om framtiden vände man sig till framtidens folk. Kommunens skolor fick frågan om att vara med och beskriva de ungas förväntningar på en ny stad. Hela 1 400 elever från förskoleklass till nian tackade ja till att tycka till. Och inte på vilket sätt som helst – önskemålen fångades upp i form av digitala legobyggen i dataspelet Minecraft.

– Det var jättespännande att få de ungas perspektiv, både i hur de bygger och hur de tänker, säger Per Vorberg.

Undvika gamla hjulspår

Landvetter Södra ser sig som ett banbrytande projekt där innovation ska genomsyra hela utvecklingen från idé till utförande. Men inte sällan inleds projekt med nytänkande ambitioner för att sedan halka in i gamla hjulspår. Hur undviker man det?

– Inom Skanska och Sustainovation har vi insett att vi måste börja med oss själva. Först när vi brutit ner våra egna silostrukturer och börjat jobba mer horisontellt kan innovativa idéer gå hela vägen till implementerad lösning, säger Sofie Jonsson.

När den egna processen är satt finns förutsättningar för innovation i samarbete med andra. Kvalitetsmässan ser hon som en av flera viktiga mötesplatser.

– Det är jätteviktigt att vi samverkar och jobbar nära andra företag och offentlig sektor. Tillsammans kan vi hitta lösningar på utmaningarna vi står inför. Vi behöver kroka arm med andra både för att nå Agenda 2030-målen och våra interna mål kring klimatneutralitet, säger Sofie Jonsson. 

Senast uppdaterad: 2019-11-21

Rekommenderad läsning