c

Säkerhetspark för ett hållbart arbetsliv

Sveriges första träningsanläggning för att förebygga olyckor inom byggbranschen är nu invigd. Säkerhetsparken, som ligger strax utanför Arlanda, är ett steg mot en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö.

Sveriges första säkerhetspark ligger strax utanför Arlanda, är ett steg mot en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö.
1 av 5 Säkerhetsparken invigdes den 7:e oktober och ligger strax utanför Arlanda, är ett steg mot en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö.
sakerhetspark-byggnad-byggstallning
2 av 5
sakerhetspark-byggnad-betongvagg
3 av 5
sakerhetspark-ramp-rullstolsburen
4 av 5
sakerhetspark-form
5 av 5

Skanska har tillsammans med andra företag och organisationer bidragit till att säkerhetsparken nu blir verklighet. Initiativtagare är Sveriges Byggindustrier och Skanska är ett av byggföretagen i projektets styrgrupp. Helena Parker, chef för Hälsa och säkerhet, berättar att de har haft en tongivande roll under utvecklingsarbetet.

- Säkerhetsparken är en viktig pusselbit mot ett hållbart arbetsliv. Ökad kompetens och medvetenhet leder till en förflyttning mot en säkrare och mer hälsosam arbetsplats, säger hon.

Säkerhetsparken är efterlängtad. Det ligger många år av träget arbete bakom den. Här kommer hela byggbranschen kunna träna för en säkrare vardag. Ett syfte är att sprida förståelse för vilka attityder och beteenden som behövs för att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor. Men säkerhet handlar inte bara om olycksrisk. Ergonomi, tunga lyft, damm och vibrationer – det finns många risker på en byggarbetsplats.

- Kroppen ska hålla ett helt liv. Vi strävar efter en arbetsmiljö som är både säker och hälsosam, säger Helena Parker.

Samarbete kring säkerhet

Det finns sedan länge en överenskommelse i byggbranschen att samarbeta kring säkerhet. Nu när säkerhetsparken öppnar är den medlemsägd vilket innebär att den öppnat upp för fler aktörer, än de stora byggföretagen, att vara delaktiga. Hela branschen kan bli medlemmar. En önskan är att fånga upp alla entreprenörer för en gemensam resa mot en mer hållbar arbetsmiljö.

- Vi har alla samma mål och ska vi lyckas måste vi hjälpas åt, säger Helena Parker.

Anläggningen kommer att kunna besökas av personal från hela byggsektorn. Yrkesarbetare, skyddsombud, arbetsledare, projektörer och beställare. Vi hoppas även att den ska bli ett värdefullt inslag på byggutbildningarna. Ambitionen är anläggningen ska bli kostnadsfri för skolor

- Det är en fantastisk möjlighet för skolungdomar och studenter att testa verkligheten, lära sig hur olyckor förebyggs och även bli medvetna om olika hälsoaspekter, säger Helena Parker

Säkerhetsparken är uppbyggd efter en pedagogisk modell som tar hänsyn till våra olika sätt att lära. Höra, känna och se. Hon menar att förutsättningar för att lyckas är de bästa med tanke på det väl genomtänkta upplägget.

Inspiration från Finland

Anläggningen är byggd med inspiration från det finländska konceptet Safety Training Parks. Rikard Anderson, Arbetsmiljösamverkare besökte parken i Finland redan 2014 och ser positivt på att Sverige nu får en egen. I grunden är Rikard Andersson yrkesarbetare och skyddsombud. Han är väl medveten om de olycksrisker som finns i branschen.

- Vi fick många aha-upplevelser under vårt besök i Finland. Framförallt var det reflektioner och diskussioner omkring de olika stationerna som gav oss självinsikter att ta med oss hem.

Det är lätt att underskatta risker och det krävs erfarenhet för att kunna tolka olika situationer och ta rätt beslut. Beteenden, attityder och samarbete kan vara avgörande. Besöket i Finland gav många värdefulla erfarenheter.

- Säkerhet går att träna och därför är den nya parken så välkommen. Tänk att få starta varje nytt byggprojekt med ett besök intill Arlanda, säger Rikard Andersson.

I Finland, där det nu finns tre parker, har de kunnat se att olyckorna minskat. Nu hoppas Helena Parker på samma positiva resultat i Sverige.

- Det blir spännande att följa. Parken vid Arlanda är ett viktigt första steg och jag är övertygad om att vi kommer att få se fler Säkerhetsparker framöver.

Senast uppdaterad: 2019-10-09

Rekommenderad läsning