c

Så ska byggarbetsplatsen bli klimatneutral

Byggsektorns klimatpåverkan handlar inte bara om materialvalen eller driften. Det är lika viktigt att hitta smarta lösningar för byggprocessen. Skanska Rentals långsiktiga mål är att kunna leverera utsläppsfria och klimatneutrala byggarbetsplatser till 2030.

Den 1 januari 2022 kom det krav på klimatdeklaration för alla nya byggnader. Den nya lagen ökar behovet att minska klimatpåverkan i själva byggskedet.

Byggbranschen står för runt 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och behöver snabbt minska sin klimatpåverkan. En fråga som blir särskilt aktuell den 1 januari 2022 då det blir krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att alla byggaktörer måste redovisa vilken påverkan en ny byggnad har. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från själv byggskedet.

– Branschen behöver skifta fokus och titta på hela kedjan. Hur tillverkas materialen vi använder? Hur ser energiförbrukningen ut innan huset är färdigt? Där har vi en jätteviktig roll att spela, säger Daniel Sillén, operativ chef på Skanska Rental.

Kräver mycket energi

Stora byggprojekt kan pågå i flera år. Små minisamhällen växer upp runt bygget, med lunchrum, duschar och kontor som kräver vatten- och elförsörjning. Produktionen behöver grävmaskiner, lyftkranar och verktyg, och massor med energi för både uttorkning av stomme och komfort för arbetarna. Och det är där Skanska Rental kommer in.

– Vi hyr ut allt en entreprenör kan behöva för en byggarbetsplats. Vårt mål är att underlätta entreprenörernas vardag så att de kan ägna sig åt det de är bäst på – själva byggandet, förklarar Daniel.

Komma in tidigare

Det ger Skanska Rental stor möjlighet att påverka arbetsplatsens funktion och utformning. Förra året togs ett beslut om att möjliggöra för kunderna att köra alla maskiner på förnybar diesel, HVO 100. Företaget har gjort tester med solceller på byggbodarnas tak, och jobbar även med olika typer av energilagringssystem för att utjämna effektbehovet på arbetsplatserna.

– Vi har kompetensen och lösningarna som kan hjälpa kunderna att gå från en fossildriven produktion till en fossilfri, men då måste vi få komma in tidigt. I dag tar våra kunder kontakt med oss ganska sent. Nu när förväntningarna är höga på att reducera klimatpåverkan i produktion behöver vi komma in innan de ekonomiska ramarna är satta. Vi kan vara med och räkna på kostnader i stället för att bara lämna pris på kostnader, säger Daniel.

Visa med hjälp av data

För att det ska bli tydligt vad Skanska Rental kan bidra med när det gäller att minska kundernas klimatavtryck pågår just nu ett intensivt arbete med att ”tjänstefiera” företagets erbjudanden, både när det gäller hyreskostnader och driftkostnader.

– Vi behöver paketera driften och med hjälp av data visa hur mycket koldioxid varje åtgärd sparar. Det måste vara solklart vad vinsten är, både ekonomiskt och för klimatet.

Det långsiktiga målet är enligt Daniel att kunna erbjuda en utsläppsfri och klimatneutral byggarbetsplats till 2030. Men hur gör man det?

– Genom att vi fortsätter köpa in produkter med låg klimatpåverkan och hittar nya lösningar för driften som energilagring och solceller. Vi har inlett interna samarbeten med våra duktiga specialister på Skanska Teknik och Skanska IT kring digitalisering av byggarbetsplatsen, och tittar på hur vi kan få till en bättre cirkulär process ihop med våra leverantörer, säger Daniel och tillägger:

– Det handlar till viss del om att sänka vår egen klimatpåverkan, men det är när vi kan sänka kundernas klimatpåverkan som vi verkligen skapar ett värde för samhället.

Skanska Rental

Är ett dotterbolag till Skanska Sverige grundat 1990, med anläggningar över hela Sverige. Företagsidén är att hyra ut maskiner, bygghissar, bodar, verktyg och tillhandahålla tjänster för en effektiv och säker byggarbetsplats. Det är hållbart i sig eftersom produkterna då används under sin fulla livslängd.

Lagen om klimatdeklaration

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Syftet med lagen är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Mer information finns på Boverkets hemsida www.boverket.se.

Senast uppdaterad: 2022-01-07

Rekommenderad läsning