c

Så blir byggspillet till nya möbler

När Skanska bygger ett av Sveriges mest hållbara kontorshus får byggspillet nytt liv. Träbitar från projektet samlas in för att så småningom bli pallar, bord och annan inredning.

Två träpallar byggda av återvunnet material.
1 av 3 En prototyp av en pall, av återvunna träreglar och bortsorterat läder, finns redan framtagen.
En man och en kvinna diskuterar en pappersskiss.
2 av 3 Skanskas projektledare Åsa Johansson diskuterar en skiss med Linus Davidsson från Swedese.
En hand håller i en träbit.
3 av 3 I vanliga fall slängs och bränns byggspillet, men i det här projektet samlas träreglar och plywoodskivor in för att bli till möbler i stället.

Trappräcken, täckskivor av plywood, provisoriska dörrar. Kan det material som används tillfälligt vid byggprojekt och sedan förbränns i stället tas tillvara och användas igen? Och kan överblivet material från möbelproduktion komma till användning i stället för att slängas? Det här är tankar som har lett till ett engagerat samarbete mellan Skanska och möbelföretaget Swedese.

– Vi har haft återkommande samtal om hur man inom möbelbranschen skulle kunna arbeta mer med spill och återvunna material, säger designern Louise Hederström.

– Våra blickar vändes till byggindustrin och vi noterade att Skanska hade flera kontorsprojekt i landet med målet om netto noll klimatpåverkan, säger Linus Davidsson säljansvarig Swedese.

Möte mellan likasinnade

Skanskas Hyllie Terrass i Malmö, ett klimatneutralt kontorshus där målsättningen är att minimera klimatavtryck i både stort och smått, hade rätt profil. Redan i första samtalet med Skanska stod det klart att Louise och Linus hittat likasinnade som uppskattar innovativa tankesätt. Åsa Johansson, som leder projektet från Skanskas sida, tog med sig Louise och Linus till byggarbetsplatsen där de bokstavligen fick rota i containrar och vandra runt och med egna ögon granska vad man faktiskt skulle kunna skapa något av.

– Det har varit fantastiskt att höra hur de ser på möjligheterna, säger Åsa.

Det rör sig till exempel stora mängder plywood och tusentals meter träreglar som inte har annan åverkan i sig än två skruvar. Trä från träd som tagit 60 till 80 år att växa. Nu kan det som skapats av dem användas på nytt, till exempel bli underreden till bord.

Prototyp framtagen

På Louise Hederströms ritbord hemma i den kombinerade ateljén och hemmet, ligger nu skisser på det som ska bli en lång soffa, en receptionsdisk och fler inredningsdetaljer för Hyllie Terrass. En prototyp av en pall, av återvunna träreglar och bortsorterat läder, finns redan framtagen.

– Det är viktigt att göra de hållbara lösningarna tydliga. Ofta möter vi hållbarhet i form av luddiga siffror. För den som kommer att vistas i Hyllie Terrass är hållbarhet konkret, du kan sitta i atriet och se hur en återbrukad träregel använts igen, säger Åsa Johansson.

Louise Hederström betonar vad visionen är.

– Inte att besökaren tänker att ”här har man återvunnit material”, utan ”det här är en fin miljö”.

Stor potential framåt

Åsa Johansson är inte främmande för att arbetet med pilotprojektet faktiskt kan leda till att man inom Skanska arbetar så här i fler projekt, i en större omfattning.

– Kanske kan det bidra till att vi på Skanska och hela byggbranschen skapar nya processer, som att vi som ett första steg skapar platser där vi samlar upp och lagrar byggspill för återanvändning.

Storskaligheten i det är en utmaning, menar hon.

– Men den har också stor potential, och därför lägger vi på Skanska tid på det här. Vi vill se det lilla i det stora och det stora i det lilla. Och vi behöver alla tillåta oss att ta oss tid till hållbarhet.

Senast uppdaterad: 2022-05-04

Rekommenderad läsning