c

Rätt sak på rätt plats

EquipmentLoop hjälper byggprojekten att överblicka vilka maskiner och verktyg som finns och används på arbetsplatsen. Simon Fogbring, CEO EquipmentLoop.

Det relativt nystartade företaget EquipmentLoop har som mål att effektivisera byggbranschen med hjälp av digitala verktyg och smart datahantering. Deras digitala plattform hjälper byggprojekten att överblicka vilka maskiner och verktyg som finns och används på arbetsplatsen. Med hjälp av en app och ett webbgränssnitt blir varje maskins status tydlig för hela projektet.

Simon Fogbring, en av företagets grundare och CEO, berättar hur det var att som nystartat techföretag ge sig in i byggbranschen och vilka reaktioner de mötte i början.

– Andra verkade tycka att byggbranschen var en supertraditionell och konservativ bransch. Men det är inte vår bild. De som jobbar inom bygg är lika digitala som alla andra, de har bara inte haft de digitala

verktygen i lika hög utsträckning.
Han ser en jättepotential att ta tillvara och använda all den data som genereras, för att göra processer smidigare och ta tillvara på strukturkapitalet i projekten, och upplever att branschen är mottaglig och förändringsbenägen.

– Så länge vi kan bevisa nyttan med vår tjänst, att den sparar pengar och tid eller ger en bättre arbetsmiljö, lyssnar branschen på oss.

En utmaning för EquipmentLoop har varit att som lite mindre bolag förstå och ha möjlighet att sätta sig in i de omfattande diskussionerna och beslutsprocesserna i ett stort bolag. Även om han tycker att de på Skanska försöker anpassa sig även till mindre teknikleverantörer.

När det gäller ambitionen att arbeta med digitala verktyg och arbetssätt befinner sig Skanska absolut längst fram av byggaktörerna i Sverige enligt Simon Fogbring.

– Etableringen av DigiHub som facilitator är särskilt intressant, att de där identifierar och verifierar lösningar och sedan använder projekten som motor.

Eftersom EquipmentLoop än så länge inte varit med i något projekt från start till mål, finns inte några siffror på exakt kostnadsbesparing och CO2-avtryck. Indikationerna från pilotutvärderingen är dock

positiv med 5–10 procent i direkt kostnadsbesparing på hyreskostnaden* och kanske så mycket som ett minskat Co2-avtryck på cirka 1 ton per 1 miljon i hyreskostnad**.

* Gäller pilotutvärdering 2019.
** Preliminär siffra, analys och utvärdering pågår i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Senast uppdaterad: 2020-04-15

Rekommenderad läsning