c

På Skanska missar jag inga karriärchanser för att jag är gay

Skanska hissar den regnbågsfärgade flaggan under WorldPride. En viktig signal för en öppen och inkluderande byggbransch. – Det är otroligt skönt att veta att Skanska aldrig kommer att missgynna mig på grund av min sexuella läggning, säger Orlando Chavarría Mendoza.

Jag tror inte att jag hade kunnat bli så trygg i mig själv om det inte varit för att jag kände mig trygg på jobbet”, säger Orlando Chavarría Mendoza som är planeringsingenjör på Skanska.

Orlando flyttade från Nicaragua till Sverige 2010. Då var han 30 år och kär, i en kille. Att flytta ihop med pojkvännen, och det i ett annat land, var ett stort steg. Åren efter flytten blev tuffa.

– Det tar tid att lära sig en ny kultur, ett nytt språk och komma in i arbetslivet i ett nytt land. Det är nästan som att börja från noll, säger Orlando som i dag är planeringsingenjör på Skanska, Hus Stockholm Nord.

Vågade inte berätta

Orlando hade kommit ut som homosexuell i Nicaragua, men i Sverige vågade han från början inte berätta att han var homosexuell utanför den privata sfären.

– Egentligen hade jag inget stort behov av att folk skulle veta att jag hade pojkvän, inte flickvän. Det säger ju väldigt lite om vem jag är som person, säger han och gör en liten paus innan han med eftertryck tillägger:

– Men det är skillnad på att inte känna ett behov att berätta att man är homosexuell och att inte våga. Och i början vågade jag inte, för jag var rädd att folk skulle ha förutfattade meningar om mig och att det skulle få konsekvenser på jobbet. Byggbranschen hade kanske inte direkt ett bra rykte när det gäller hur man behandlar homosexuella, säger han. 

Ögonöppnare på Skanska

2015, såg Orlando en jobbannons från Skanska, han sökte och fick jobbet. I samma veva inledde Skanska ett arbete med att lyfta företagets värderingar, en inkluderingsresa med målet att alla på Skanskas arbetsplatser fullt ut ska kunna vara sig själva. Arbetet blev en ögonöppnare.

– Jag kände att samtalen vi förde på jobbet utvecklade mig som person. Vi talade om vad vi skulle ha för kultur i organisationen. Att det var nolltolerans mot alla typer av diskriminering, oavsett om det är mot någon som har en annan sexuell läggning, nationalitet, kön eller politisk inriktning.

Trygg på jobbet

Orlando började känna sig trygg med att andra, även utanför familjen, visste att han var homosexuell. Det kändes inte längre som ett hot mot karriären att råka nämna att han hade pojkvän.

– Jag insåg att jag inte missar några karriärchanser för att jag är gay på Skanska. Det är skönt att veta att om någon kollega säger något nedlåtande till mig, på grund av min sexuella läggning eller nationalitet, så står Skanska bakom mig och inte den som trakasserar.

Och Orlando tror att förändringarna på jobbet påverkat även i privatlivet.

– Jag tror inte att jag hade kunnat bli så trygg i mig själv som jag är nu, om det inte varit för att jag kände mig trygg på jobbet. Jag vill bli sedd som den jag är, både hemma och på jobbet. Jag är en person som har känslor, förmågor, kompetenser precis som alla andra i samhället.

Bred mångfaldsatsning en nyckel

Kan du ge något exempel på sådant som motverkat diskriminering och bidragit till ökad inkludering?

– Jag tror det handlar om Skanskas envishet över tid. Vi påminns jämt om nolltoleransen mot diskriminering. Men jag tror också att en nyckel är att Skanska samtidigt har gjort ett bra arbete för att öka mångfalden även på andra områden. Man har jobbat aktivt för att rekrytera kvinnor, unga och till exempel personer med utländsk bakgrund. Det har gett en större blandning av människor med olika ålder, kön och bakgrund på många arbetsplatser.

Har du något råd till den som är homo/bi/transsexuell och söker jobb i dag?

– Fråga om företagets värderingar och om de har en plan för mångfald och inkludering. Om den som intervjuar dig inte direkt kan svara på vem du ska prata med om du råkar ut för diskriminering, och hur ett sådant ärende hanteras, då ska du fundera över om du verkligen vill ha jobbet. Och det gäller inte bara om man exempelvis är homosexuell: trakasserier kan drabba vem som helst, så att motverka trakasserier gynnar alla på en arbetsplats.

Senast uppdaterad: 2021-08-16

Rekommenderad läsning