c

Nytt energisamarbete lyfter Hjärup Västerstad

Energifrågan är komplex. För att lyckas krävs innovativa lösningar och nya samarbeten, som i projektet Hjärup Västerstad i Staffanstorp, där Skanska och Kraftringen krokat arm.

Nya stadsdelen Hjärup Västerstad i Staffanstorp har beräknad byggstart 2024.

I Hjärup Västerstad i Staffanstorp ska Skanska och BoKlok bygga cirka 1 300 bostäder – radhus, villor, bostadsrätter och hyresrätter – och projektet strävar efter låg klimatpåverkan. Bland annat ska alla småhus certifieras enligt NollCO2, och samtliga byggnader förses med solceller.

I en tid när landets energisystem håller på att stöpas om fullständigt, med olika energislag och variation i såväl tillgång som priser, är smarta lösningar och samarbeten med andra ett måste.

Delar material öppet

Sigfrid Lindén Johansson är energiingenjör på Skanska deltog i arbetet med att ta fram ett samarbetsavtal med Kraftringen, för energieffektiva och innovativa energilösningar på både el- och värmesidan. I arbetet har de båda parterna närmat sig varandra på ett unikt sätt.

– Vi och energibolagen kommer från två olika håll där Skanska bygger för att köpa så lite energi som möjligt medan energibolaget behöver sälja mycket fjärrvärme för att finansiera fjärrvärmenätet fram till husen, en fråga som ofta hamnar i för eller emot värmepumpar. Det intressanta när vi nu sätter oss ner tillsammans skapas förståelse för varandras förutsättningar och mål.

– För min del är det här helt nytt. Och det sker verkliga steg framåt. Vi delar material öppet och hjälps åt i denna transformativa process.

Vad har hänt?

– Det har skett en uppluckring av tidigare låsta positioner. Vi ser bevis på att Kraftringen börjar inse att detta med NollCO2-certfieringen är ett krav som vi måste klara för att skapa en affär. Och på Skanska börjar vi förstå att vi behöver utforma ett system som fungerar för energibolagen. Båda ser att det är bråttom och att vi måste kompromissa och hjälpas åt. Nu skapar vi förståelse för varandra – och plötsligt ser vi en gemensam väg för att fasa ut fossila bränslen.

Hela samhället på en resa

Det arbete Sigfrid Lindén Johansson gör nu tar avstamp i erfarenheter från tidigare projekt, med bland annat Växjö Energi, och han har haft tillgång till fler verktyg denna gång.

– Det kan vara jag som har lärt mig mer, men jag upplever också att energibolagen är med på samma resa. Och faktiskt att vi som samhälle befinner oss på den här resan.

På vilket sätt kan Skanska bidra till utvecklingen?

– Vi har ju i många år jobbat med dessa frågor och byggt erfarenhet och nya verktyg. Till H22-mässan i Helsingborg skapade vi till exempel den klimatpositiva konceptstadsdelen Ljusekulla. Tack vare det arbetet finns nu en räknemodell som jag kunde använda. Så det är Skanskas många insatser kring hållbart byggande som förberett oss för steg vidare som det här, från hus till hela stadsdelar.

Kan dela på energi

En innovation i Hjärup Västerstad ska få husägare och lägenhetsinnehavare att samarbeta.

Småhusen kommer att få energi över från sina solpaneler. Intill dem finns åttavåningshus. Kan den överstående energin från villorna gå till de boende i hyreshusen?

– Vi kan skapa förutsättningarna och utformningen är möjlig – och nu skickar vi in en gemensam ansökan till energimarknadsinspektionen, säger Sigfrid Lindén Johansson. Vi behöver få svar på vad regelverken säger om hur man får sammankoppla olika fastigheter.

Oavsett om de når ända fram med planerna för samarbetet mellan småhus och höghus så ser Sigfrid Lindén Johansson samarbetet med Kraftringen som ett avgörande trendbrott för framtiden.

– Bara det att vi har suttit ner och pratat med varandra är en hjälp framåt. Att vi skapar förståelse för varandras situationer – det är mycket hoppfullt!

Senast uppdaterad: 2023-06-15

Rekommenderad läsning