c

Nya skolor med hjälp av partnering

”Bygg tre skolor, ingenting är klart, bara ungefär var de ska ligga.” Det uppdraget fick fastighetsförvaltningen i Helsingborg. För att få det att fungera använde de sig av partnering.

Peter Forssman, Skanska, och Ann Olsson, fastighetsförvaltningen på Helsingborgs stad, jobbar tillsammans i partneringprojektet Gustavslundsskolan. Patrik Hansson är målare och skyddsombud.

Helsingborg har växt mer än beräknat. 2014 insåg kommunen ett stort behov av skolor. Man visste i stora drag var de skulle ligga, men detaljplanerna var inte klara och inte heller vilken skola som skulle byggas först.

– Det fanns ingen tid för det vanliga anbudsförfarandet, säger Anna Olsson, projektledare på fastighetsförvaltningen.

Ett partneringprojekt

Det bestämdes att det måste bli ett partneringprojekt, något som Anna knappt visste vad det var.

– Jag fick börja med en kurs i partnering våren 2015. Upphandlingen gjordes sommaren 2015. Då fanns det en handritad skiss för den första skolan, Gustavslundsskolan öster om staden.

Sex byggföretag lämnade anbud och kommunen skapade ett poängsystem för att bedöma dem.

– Vi viktade inte priset så högt, säger Anna Olsson. Erfarenhet och hur man såg på partnering var viktigare.

Skanska har metodik

– Skanska har en metodik för partnering, berättar Peter Forssman, projektchef för skolbyggena. Jag har jobbat på det här sättet i 6–7 år.

Vad innebär då partnering? Är det inte helt enkelt jobb på löpande räkning?

Man kan säga att skillnaden ligger mycket i det där med räkningen. I partnering kommer det inte bara en faktura med mer eller mindre väntat innehåll. I stället bestämmer kund och byggare allt tillsammans, så det blir aldrig några överraskningar och inga diskussioner i efterhand om vad saker kostar eller vilka val man gjort.

– Det finns inga ”motparter”, säger Peter Forssman. Alla inblandade, även beställarens sakkunniga och besiktningsmän, sitter på samma sida bordet. Samarbetet fungerar väldigt bra.

Inte bara pengar

Det handlar inte bara om pengar. Lika viktigt är att komma överens om mål för arbetet. Detta tog man fram i en workshop före projektstart.

I det här fallet handlar det till exempel om att ”skapa en trygg, flexibel och inspirerande miljö som främjar lärandet och är en förebild för framtida skolor”.

Åtta år krymptes till fyra

När byggena upphandlades var det meningen att en utvärdering skulle göras när skola nummer ett var klar, så att kommun och byggare kunde besluta om de ville fortsätta tillsammans med skola två. Det var när alltihop skulle ta åtta år.

Kommunen tvingades emellertid ändra förutsättningarna. Skolorna behövdes tidigare och åtta år krymptes till fyra. Bygget söder om Helsingborg, i Rydebäck, är redan i gång. Och Skanska fick och ville fortsätta.

– Skolorna blir inte likadana, men det finns mycket som kan återanvändas, säger Peter. Inte minst det kontaktnät vi byggt upp.

Roligare jobb

Det är också meningen att medarbetarna ska följa med till de nya byggena.

– Jag har varit med redan tidigt, innan vi hade fått uppdraget, och jag ska med till Rydebäck, säger lagbasen Ola Håkansson. Partnering gör att det blir roligare att arbeta. Man kan vara med och påverka och dessutom får kunden vad de förväntar sig i och med att de är med på hela resan.

Nu ser alla fram emot att börja jobba med skola nummer tre, Maria Park, som beräknas komma i gång med förprojekteringen under våren.

Senast uppdaterad: 2017-05-12

Rekommenderad läsning