c

Kvarteret som får fler att välja cykeln

Om framtidens Göteborg ska bli hållbart samtidigt som befolkningen växer måste fler stadsbor välja fötterna och cykeln framför bilen. Men hur får vi det att hända? Med pilotprojektet Studio 256 tar vi våra miljöambitioner ett steg längre och hjälper boende att hitta nya rörelsemönster och förflytta sig fossilfritt.

 Kvarteret Studio 256, ett pilotprojekt anpassat med praktiskta hållbara lösningar. Fasad mot himmel.
1 av 4 Om framtidens Göteborg ska bli hållbart samtidigt som befolkningen växer måste fler stadsbor välja fötterna och cykeln framför bilen.
Skanska har anpassat hela kvarteret med praktiska lösningar som smart cykelparkering i garaget och gemensam cykelverkstad med verktyg, mekställ och cykeltvätt. På gården finns cykelpump och avspolningsplats.
2 av 4 Skanska har anpassat hela kvarteret med praktiska lösningar som smart cykelparkering i garaget och gemensam cykelverkstad med verktyg, mekställ och cykeltvätt. På gården finns cykelpump och avspolningsplats.
Boende som vill ta sig längre sträckor för att exempelvis hälsa på någon eller göra inköp kan därför boka en elbil i kvarterets bilpool. Studio 256 Krokslätt, Göteborg.
3 av 4 Boende som vill ta sig längre sträckor för att exempelvis hälsa på någon eller göra inköp kan därför boka en elbil i kvarterets bilpool.
Kvarteret Studio 256, ett pilotprojekt anpassat med praktiskta hållbara lösningar. Byggarbetsplatsen.
4 av 4 Erfarenheterna från Studio 256 sparas föra att användas i kommande projekt och redan nu finns planer för att ytterligare bostadskvarter.

- Vi vill ligga i framkant och ta vårt ansvar för att nå ett klimatneutralt samhälle. Bostäderna vi bygger ska stå under lång tid så vi måste skapa förutsättningar som gör det lätt att leva och resa hållbart. Genom att minska bilresor och främja cykling får vi ner koldioxidutsläppen, det här är vårt är sätt att hjälpa de boende till fossilfria vanor.

Det säger projektutvecklaren Emma Strömberg som arbetar med hållbar mobilitet inom Skanska. Tanken är att utforma nya bostadskvarter på ett sådant sätt att gång och cykel blir det självklara valet för att förflytta sig.

Pilotprojekt med helhetstänk

Kvarteret Studio 256 blev ett lämpligt pilotprojekt eftersom det ligger i Krokslätt en kort cykeltur från centrala Göteborg, alldeles intill cykelbana och spårvagnshållplats.

Skanska har anpassat hela kvarteret med praktiska lösningar som smart cykelparkering i garaget, cykelplats utanför lägenhetsdörren, upphängning i hallen och gemensam cykelverkstad med verktyg, mekställ och cykeltvätt. På gården finns cykelpump och avspolningsplats.

Helena Andersson är en av dem som köpt lägenhet i Studio 256 och ser positivt på anpassningarna av kvarteret. Själv väljer hon helst att gå eller cykla när hon har möjlighet.

- Det är skönt med frisk luft och här i Göteborg är det inte så lätt att hitta bilparkering i centrum, det tar bara längre tid. Man känner sig lite friare med cykel, den vinner i längden. Jag tycker det behöver anpassas ännu mer och på fler ställen. Jag tror det här är det nya tänket.

”Delningsekonomi är framtiden”

Men de flesta behöver tillgång till bil någon gång. Boende som vill ta sig längre sträckor för att exempelvis hälsa på någon eller göra inköp kan därför boka en elbil i kvarterets bilpool. Medlemskap i bilpoolen ingår fram till 2023 för de boende som också får en värdecheck för körning. Det blir en extra knuff i riktning mot en ny vana.

- Hållbarhetsmässigt ser vi att rörelsemönstren ändras med bilpool, man bokar bilen bara när man verkligen behöver den istället för att planera sitt dagliga liv utifrån bilkörning, säger Emma Strömberg. Många unga flyttar in i kvarteret och är positiva till bilpool framför att köpa egen bil. Delningsekonomi är en framtidslösning för att spara jordens resurser, vi tror att de som flyttar in här gärna följer den trenden.

Bidrar till stadens mål

Göteborgs stad har uttalade mål om minskad biltrafik och mobilitetskonceptet blir ett av Skanskas bidrag. Emma Strömberg ser stadsutveckling som en helhet där alla aktörer måste knuffa på i en hållbar riktning.

- Om vi bygger gång- och cykelvänliga kvarter kommer människor att röra sig på ett hållbart sätt inom hela staden. Jag tror att vi absolut kan påverka människors vanor och beteenden genom att bygga in goda förutsättningar redan före inflytt.

En välkommen bonus är att ökad cyklism bidrar till bättre folkhälsa.

- När du cyklar mår du bättre och minskar risken för fysisk och psykisk ohälsa. Mer folk i rörelse skapar större trygghetskänsla och interaktion med andra människor, det är svårt i en bil. Dessutom ger minskad biltrafik en attraktiv stadsmiljö.

Planer på ytterligare bostadskvarter

Erfarenheterna från Studio 256 förs in i en manual för hållbar mobilitet som kan användas i kommande projekt. Redan nu finns planer på att ta nästa steg i ytterligare två bostadskvarter i Göteborgsområdet.

- Vi tar kunskapen vidare så att vi kan tänka rätt från början och inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Vi lär oss massor, exempelvis hur garage bör planeras för att rymma tvåvåningscykelställ. Nästa gång vet vi mer om hur vi bygger goda förutsättningar för hållbar mobilitet, säger Emma Strömberg.

Senast uppdaterad: 2019-02-19

Rekommenderad läsning