c

KMI – för högre kvalitet och effektivare projekt

KMI, eller Kravspecifikation för Modell- och Informationshantering, är Skanskas krav på projektörernas leveranser av modeller och handlingar i 2D och 3D, och ligger till grund för upphandling av konsulter.

Camilla Lindskog och Elin Hakestam i skypemöte.

– Med KMI får alla tillgång till den information som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på det mest effektivaste sättet, oavsett funktion eller vilket skede man befinner sig i under processen, säger Camilla Lindskog, konsult och BIM-expert på CL Projektsupporttjänster.

Anledningen till att Skanska ställer kraven är många. Elin Hakestam, Digital Ledare Design på Skanska Hus Syd förklarar:
– KMI möjliggör användningen av olika digitala verktyg och tillämpningar. Vi får samma information i varje projekt och kan automatisera och känna en trygghet i att veta var informationen kan hittas. KMI sparar vi tid – både under projektering och i produktion och det blir tydligare för våra projektörer när de vet vad vi behöver.

Alla Skanska Sverige-projekt utgår från ett standardiserat arbetssätt och krav. Men varje projekt har unika behov och kanske högre ambitioner på digitala verktyg än de som finns för samtliga nystartade projekt.
– Ett sådant exempel kan vara 4D-modeller. Därför är det viktigt att projektörer alltid läser igenom och uppmärksammar vilka krav som är ställs i det specifika projektet, säger Elin.

En hög standard som gynnar alla

För Skanskas kunder och beställare har KMI flera fördelar.
– Man kan förvänta sig en hög standard på slutleveransen oavsett vilken projektorganisation som är ansvarig för produkten. Ett standardiserat arbetssätt och standardiserade kontroller på vägen ger en hög kvalitet. Har man koll på standarden är det enklare att komma med skräddarsydda lösningar – man får alltså både kvalitet och möjlighet till egenanpassning. Så KMI gynnar alla, menar Camilla.

Svårt att hitta rätt utan KMI
Men vad skulle hända om KMI-kraven plockades bort? Camilla och Elin är helt överens på den punkten.
– Det skulle bli jättesvårt att hitta rätt information, och samma information skulle behöva återskapas åt flera olika parter vid flera olika tillfällen i byggprocessen, mer än 30 gånger enligt studier. Det skulle inte finnas någon inbyggd kvalitetssäkring och det skulle bli upp till var och en att leverera den information och mängd som man tycker är tillräcklig. Dessutom skulle vi behöva lägga enormt mycket tid på att strukturera, hitta eller skapa information som saknas.

Ger en bra arbetsmiljö

Det är med andra ord tydligt att KMI:n behövs. Camilla lyfter fram fler fördelar:
– Det gör det enkelt att planera arbetet samt att lämna en korrekt budget. Har du gjort ett Skanska-projekt så ser det ungefär likadant ut i nästa. Som konsult är det skönt att ha en hög förutsägbarhet i ditt arbete. KMI är inte bara till för Skanskas skull, utan för att alla i projektet ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt!

KMI vs BEAst – vad är skillnaden?

  • KMI står för Kravspecifikation för Modell- och Informationshantering och är Skanskas krav på modeller och handlingar.
  • BEAst står för Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard och kan beskrivas som byggbranschens mötesplats för e-affärer.
  • KMI kan beskrivas som spelreglerna för hur alla aktörer ska samarbeta i projekten i alla skeden, medan BEAst främst handlar om ritningar och standarder. KMI behandlar inte bara PDF-handlingar utan även 2D- och 3D-modeller samt arbetsprocesser
Senast uppdaterad: 2020-04-20

Rekommenderad läsning