c

Klimatsmart projekt halverade koldioxidutsläppen

När Skanska fick i uppdrag att utföra en totalentreprenad av ett nytt bostadsområde i Jordbro hade de möjlighet att göra en betydande insats för miljön.

Projektet avslutades hösten 2018 och resultatet var mycket positivt. Henrik Ström och hans kollegor minskade bland annat koldioxidutsläppen med 50 procent.

Enligt Skanskas Gröna karta hamnade projektet på en nivå tre av fyra. Endast två väg- och anläggningsprojekt har tidigare lyckats nå nivå tre.

Hösten 2017 fick Skanskas väg och anläggningsverksamhet i Stockholm uppdraget av BoKlok att utföra en totalentreprenad av det nya bostadsområdet Geografin-Skolgården i Jordbro. Det innebar bland annat mark- och grundläggningsarbeten inklusive finplanering.

– När vi har ett nytt projekt så tittar vi på förutsättningarna och väljer placering i Skanskas Gröna karta samt tar fram miljömål. Vi insåg ganska snabbt att här fanns rätt förutsättningar för att göra en betydande insats för miljön, säger Henrik Ström, projektchef.

Klimatkalkyl ett viktigt hjälpmedel

Vi började med att undersöka vilka klimatbelastningar som fanns i projektet genom att ta den ekonomiska kalkylen och göra om den till en klimatkalkyl. Den visade bland annat hur mycket koldioxid projektet beräknade att släppa ut under byggfasen.

– Transporter och grävsmaskintimmar visade sig stå för cirka 70 procent av utsläppen och vi bestämde vi oss för att fokusera på de områdena. Vi började med att byta ut bränslet i maskinerna till den fossilfria dieseln HVO100, säger Henrik Ström och förklarar att de även fokuserade på att sortera – och återanvända projektets schaktmassor.

Inga föroreningar i marken

Henrik Ström betonar att alla projekt är unika och de hade bra förutsättningar eftersom det inte fanns föroreningar i marken och att de hade möjlighet att mellanlagra schaktmassor på en yta i anslutning till projektet. 24 procent av massorna kunde återvinnas i egna projekt och 38 procent i andra byggprojekt i närområdet.

– Det innebar att vi minskade våra transporter med 68 procent. Utmaningen har varit att hitta projekt som hade möjlighet att ta emot massor i rätt tid. Det enda som tog lite tid var att säkerställa att massorna var okej. Vi tog prover för att se till att de inte innehöll markföroreningar och vid behov använde vi även ett sorteringsverk för att sortera massorna, säger han.

Teamarbete mot tuffa klimatmål

Projektet avslutades hösten 2018 och resultatet var mycket positivt. Henrik Ström och hans kollegor minskade bland annat koldioxidutsläppen med 50 procent.

– Nyckeln till framgång i detta projekt var att vi tidigt satte tydliga, men tuffa miljömål. Vi lyckades skapa ett stort engagemang på arbetsplatsen där alla var involverade och deltog i diskussionerna. Det har varit ett teamarbete hela vägen. Vi har också fått värdefull hjälp av Schakt & Transport som har lagt ner mycket tid på att hitta mottagare för våra schaktmassor, säger han.

Vad har du för tips och råd till kollegorna i branschen som vill göra en extra insats för miljön?

– De bästa miljöåtgärderna är de som blir av. Det är få som klarar av att göra allt. Fokuserar man på några få saker med störst påverkan får man ut stor nytta till en rimlig insats. Man ska inte heller glömma att det nästan alltid är lönsamt att bygga grönt.

Fakta Geografin - Skolgården

Projektet avsåg mark- och grundläggningsarbeten inklusive finplanering för ett nytt bostadsområde på 20 000 kvadratmeter i Jordbro. Skanskas väg- och anläggningsverksamhet i Stockholm har utfört en totalentreprenad med projektering, schakt och förläggning av nya ledningar, grundförberedande arbeten samt asfaltering av vägar och parkering.

Beställare: BoKlok Housing AB. De har i egen regi uppfört 12 flerbostadshus med 68 lägenheter samt 16 radhus fördelat i 4 huskroppar.
Projektperiod: 2017-2018
Projektchef: Henrik Ström
Skanskas Gröna karta: Grönt 3
Klimat: 50 procent minskning av klimatutsläpp
Deponi: 0 procent avfall till deponi. 24 procent av schaktmassorna sorterades för att bland annat återanvändas till projektets ledningsschakter. 38 procent av schaktmassorna har återanvänts. 
Transporterna minskade med 68 procent. Av projektets totala maskintimmar har 77 procent av dessa körts på HVO100.

Senast uppdaterad: 2019-03-27

Rekommenderad läsning