c

Framtidens klimatneutrala boende är här

Senast 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara nere på noll. Det kan låta långt borta, men kräver förändring idag. Skanska har gjort läxan och ser att vi kan erbjuda framtidens klimatneutrala boende redan nu. Nästa år ska det bli verklighet.

Resan började år 2015 när vi på Skanska satte upp vårt mål om att bli klimatneutralt. 

- Det satte igång tankar hos mig. Vad krävs av oss som bostadsutvecklare, vad är klimatneutrala bostäder och är det ens möjligt att bygga? säger Petra Krüger, regionchef för Skanska Nya Hem Öresund.

Hon mobiliserade sina medarbetare, kavlade upp ärmarna och satte igång med att ta reda på det. Klimatneutralitet definierades som netto noll klimatutsläpp under byggnadens hela livscykel, från skissens första pennstreck tills huset stått bebott i 50 år. Det ska omfatta all tillverkning, materialtransporter, markarbeten och driften efter inflyttning.

- När vi började prata om det var det läskigt, men också inspirerade. Det ledde oss i en tydlig riktning. Det är inte svårare än att vi måste göra det här för att rädda planeten. Höga mål inspire-rar till förflyttning och engagerade personer får det att hända. Vi jobbade ihop med våra kollegor på entreprenadsidan, underleverantörer och många eldsjälar inom bostadsutveckling, hållbarhetsstab, teknik och inköp, berättar Petra Krüger.

Bryta ner och byta ut

Första steget var att identifiera nuläget. Man valde ut en populär radhusmodell som redan utvecklats till att klara Svanenmärkning och andra energi- och hållbarhetskrav. Därefter bröt man ner husets klimatkalkyl och alla moment i tillverkningsprocessen och beräknade utsläppen för varje del. En lista togs fram på de tio faktorer som orsakade mest koldioxidutsläpp.

Sedan började jobbet med att byta ut, skruva, räkna och gneta. Betongstommen byttes mot trä, betongrecept granskades, spillet av gips minskades, ersättningsmaterial till mineralull efterlystes och fasaden byttes till återvunnet tegel. Det låter inte så svårt men är komplext. Materialen har många egenskaper som regleras av krav som brandsäkerhet, hållfasthet och ljuddämpning. Samtidigt får kostnaderna inte skena iväg.

- Det är en lång resa och man måste tänka nytt, men det går. Vi pressade ner husets utsläpp från 500 kg koldioxidekvivalenter per kvadrat till drygt 100, alltså en minskning med 80 procent. Det var ett jättestort steg men fortfarande återstod en liten del vi inte kunde jobba bort. Då fick vi istället kompensera med att tillföra förnyelsebar energi, säger Petra Krüger.

Stort steg för branschen

Effektiva solceller lades till på taket för att bidra till husets elförsörjning. Överskottet skickas ut i det allmänna elnätet där det tränger undan ”ful-el” med högre klimatpåverkan från marknaden. En ny beräkning gjordes, efter femtio års drift skulle huset nå ner till noll utsläpp, och troligen även minus.

- Nu känner vi oss trygga i att vi kan bygga klimatneutrala småhus, så nu är det upp till bevis. Vårt mål är att säljstarta ett projekt i Skåne under 2019, så snart vi har hittat marken. I byggsektorn är vi i absolut framkant, det här är ett stort steg för hela branschen.

Från spjutspets till skämskudde

Så hur når vi fram till ett klimatneutralt Sverige år 2045? Petra Krüger tvekar in om svaret: volymen, volymen, volymen.

- Allt som byggs ska vara koldioxidneutralt. När den stora mängden människor gör rätt saker, det är då vi gör skillnad. Vi går från spjutspetsprojekt till skämskudde. Att bygga eller köpa något annat än klimatneutralt blir pinsamt. Vi måste göra det här för mänsklighetens och planetens skull, för att driva på utvecklingen och ligga i framkant mot kunderna. Och så är det roligt. Och ger en otroligt bra känsla i magen, säger en stolt Petra Krüger.

Senast uppdaterad: 2018-10-08

Rekommenderad läsning