c

Klimatåtgärder lyfter Barkarbystaden

Förnybara bränslen, grön asfalt och en annan typ av markförstärkning. I Skanskas etablering i Järfälla har ett aktivt klimatarbete lett till betydligt minskade koldioxidutsläpp.

Marken i Barkarbystaden har behövt grundförstärkas med tusentals betongpelare. Genom att byta typ av pelare har Skanska minskat koldioxidutsläppen med minst 30 procent. Foto: Pervin Kilic Marouf
1 av 3 Marken i Barkarbystaden har behövt grundförstärkas med tusentals betongpelare. Genom att byta typ av pelare har Skanska minskat koldioxidutsläppen med minst 30 procent. Foto: Pervin Kilic Marouf
Skanska är med och bygger Barkarbystaden, en ny stadsdel i Järfälla med bostadshus, hotell, kontorsfastigheter och en helt ny tunnelbanestation. Foto: Alex Wedin
2 av 3 Skanska är med och bygger Barkarbystaden, en ny stadsdel i Järfälla med bostadshus, hotell, kontorsfastigheter och en helt ny tunnelbanestation. Foto: Alex Wedin
Alexandra Bojarzyn är Skanskas KMA-samordnare i projektet, med ansvar för klimat, miljö och arbetsmiljö. Foto: David Geborek, Ebba Engman är projektchef för Skanskas etablering i Barkarbystaden 2. Foto: Skanska
3 av 3 Alexandra Bojarzyn är Skanskas KMA-samordnare i projektet, med ansvar för klimat, miljö och arbetsmiljö. Foto: David Geborek. Ebba Engman är projektchef för Skanskas etablering i Barkarbystaden 2. Foto: Skanska

På det gamla flygfältet i Barkarby växer en ny stadsdel fram med bostadshus, hotell, kontorsfastigheter och en helt ny tunnelbanestation. Skanska står för en stor del av infrastrukturarbetena på uppdrag av Järfälla kommun. Det handlar om markförstärkning, ledningar, dagvattensystem, gatumiljöer och parker. En utmaning vid byggstart var den dåliga hållfastheten i marken.
– Innan vi hade fått stabilitet i marken gungade hela etableringen varje gång en hjullastare körde förbi. Vi brukade skoja om att det var som att förstärka messmör, säger Ebba Engman , projektchef för Barkarbystaden 2.

Ny sorts pelare

Marken behövde ordentlig grundförstärkning. Geotekniker från Skanska Teknik började med att ta prover och göra olika labbtester för att hitta det betongrecept som passar marken bäst. Det visade sig vara möjligt att använda en ny sorts betongpelare som kallas MC-pelare, i stället för de traditionella KC-pelarna.
– I KC-pelare ingår kalkcement, ett material som är sämre ur klimatbesparingssynpunkt. MC-pelare innehåller restprodukter från cementtillverkningen och enligt våra beräkningar har vi kunnat spara minst 30 procent koldioxidutsläpp genom att använda de andra pelarna, säger Alexandra Bojarzyn som jobbar med klimat- och miljöfrågor i projektet.

Fossilfri etapp

Totalt ska 71 200 pelare, till en längd av 385 000 meter, borras ned i marken och skapa en stabil grund att bygga på i Barkarbystaden. Med Skanskas långsiktiga mål om klimatneutralitet till 2045 som morot har teamet även andra klimatåtgärder på gång i projektet som löper fram till 2025. Till exempel sker asfaltering med Skanskas gröna asfalt som tillverkas med hjälp av fossilfritt bränsle och dessutom har hög återvinningspotential.
– Vi använder FA-betong, ett miljövänligare material som innehåller flygaska, och har också ökat andelen förnybara bränslen som HVO100 och RME i projektet. Vi har precis startat upp en ny etapp där vi beslutat att köra alla lastbilar, maskiner, och övrig utrustning som paddor och verktygsmaskiner, helt fossilfritt, berättar Alexandra.

Intern klimatseger

Klimatarbetet i Barkarbystaden har lett till segern i Skanskas interna tävling Klimatjakten där projekten tävlar mot varandra om vem som kan spara mest koldioxid på ett år. Besparingarna registreras i en app där man enkelt kan se vilka projekt som tagit täten. 2020 sparade Barkarbystaden 7 366 ton koldioxid i sina samlade insatser.
– Det blir väldigt konkret när man sitter och räknar ut vad projektet faktiskt sparar för att kunna lägga in i appen. Det är sporrande att se hur stapeln växer, säger Ebba.
– Det roligaste av allt är att vi med våra klimatinsatser kunnat visa på kostnadsbesparingar för kunden. Det blir inte alltid dyrare att tänka på miljön, konstaterar Alexandra.

Klimatjakten

En tävling som går ut på att minska klimatutsläppen i Skanskas projekt och anläggningar. I januari varje år utses det klimatbästa projektet samt den region med störst engagemang, samtidigt nollställs tävlingen och en ny tävlingsperiod börjar. 2020 gick segern till projekten Barkarbystaden och Växjö station och kommunhus, samt regionerna Hus Väst och Väg och Anläggning Väst.

Senast uppdaterad: 2021-02-05

Rekommenderad läsning