c

Insikter och slutsatser - tillsammans tar vi oss an energibrist och klimatutmaningar

Som engagerad samhällsbyggare jobbar vi aktivt för att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2045. Det innebär att vi måste öka innovationstakten och skala upp arbetet – och det gör vi allra bäst tillsammans med er - våra kunder, leverantörer och samarbetspartner.

Moderator Therése Göras presenterar Åse Togerö, energi- och hållbarhetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På vårt frukostseminarium i Trollhättan diskuterade vi energilösningar, en morgon som syftade till att inspirera och visa på smarta och effektiva lösningar – som kan användas redan idag.

Morgondagens energisystem utvecklas med modern teknik i fastigheter

Åse Togerö är energi- och hållbarhetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon visar på den positiva förändring som skett gällande energianvändning från fossilt till förnybart. Men förändringen går för långsamt. Fossila bränslen är den överlägset största bidragsgivaren till klimatförändringen och står för över 75 procent av de globala växthusgasutsläppen och nästan 90 procent av alla koldioxidutsläpp.

Byggbranschen kan bidra till minskad användning av fossila bränslen genom hela värdekedjan genom att göra medvetna materialval, minska transporter och spara på resurser. En ytterligare nyckel till lösning är innovativ energiteknik och samverkan mellan fler aktörer.

Klimatpositiva stadsdelar

Sigfrid Lindén Johansson, energispecialist på Skanska, beskriver hur vi samlat kunskap och goda erfarenheter från tidigare projekt för att ta fram innovativa lösningar som kan säkra framtidens energiförsörjning. I en simulering av en framtida stadsdel binder vi ihop fastigheter och energisystem genom att skapa ett närvärmenät och ett smart elnät med batterilager och vätgaslager. På så sätt formar vi en stadsdel som tar ansvar för sin egen energi.

Små vindkraftverk i trä kombineras med solenergi som tas tillvara i batterilager med små överföringsförluster. För att klara elförsörjningen hela året, även när solen inte skiner, används säsongslagring i vätgas där även värmeförlusterna från elektrolysör (apparaten som framställer vätgas) och bränslecell utnyttjas som närvärme.

En biokolspanna balanserar värmebehovet samtidigt som den fungerar som kolsänka. Avloppsvatten från bad och dusch renas och kan återanvändas, vilket kraftigt minskar vatten- och värmeanvändningen. Det är bara några exempel.

Det blir ett avbrottsfritt och tryggt system till en förutsägbar låg kostnad och boende i området kan känna sig trygga med att de inte bidrar till klimatförstörelsen. Och som Sigfrid påpekar: alla beståndsdelar måste inte användas men det går att inspireras av och prova olika delar.

Lyckade energilösningar i Borås

Jan-Erik Torild, byggprojektledare i Borås Stad, leder just nu bygget av Fredriksborgskolan för omkring 1000 elever. Borås har höga ambitioner för sitt klimatarbete och Fredriksborgsskolan är inget undantag. Projekteringen startade 2019 och nu är bygget i full gång. I ett tidigt skede åkte Jan-Erik och hans kollegor tillsammans med oss på studiebesök till Kinnarps Arena för att inspireras av hur de löst sina energibehov.

Där har man idag förutom solceller på taket även ett batterilager som kapar effekttopparna när behovet är som störst. De är med på flexibilitetsmarknaden där de laddar batteriet på natten och säljer el på dagen vilket är en mycket lönsam affär. Att titta på hur andra gjort i konkreta projekt är ett bra sätt att få inspiration till nya och smarta lösningar.

Förutom att skolan byggs med återbrukat tegel och cellplast av återbrukad råvara installeras en större solcellsanläggning med batterilagring där toppeffekterna i elförbrukningen kapas och överskottsel kan säljas. Det blir Borås Stads första batterilager, ett pilotprojekt för utvärdering.

I skolan används också det patenterade systemet Deep Green Cooling för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Det utnyttjar markens värmetröghet med tio 300 meter djupa borrhål. Det tar bort behov av höga effekter, har ingen driftkostnad och den initiala kostnaden kan räknas av på kort tid.

Här skapas en riktigt bra och flexibel skola med hänsyn till både nuvarande och kommande generationer genom högt ställda krav på hållbarhet i såväl byggskedet som i förvaltningen.

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Rekommenderad läsning