c

Hyresprojekt blir plattform för kunskap

Med Fastighetsboken i Lund tillför Skanska 350 hyreslägenheter till en kommun märkt av bostadsbrist. Samtidigt bildar projektet en länk mellan universitet och näringsliv där studenter får samverka över disciplinerna och träna samhällsbyggnad i praktiken.

Tre personer med arbetskläder tittar på en ritning
1 av 3 Projekt Fastighetsboken i Lund bildar en länk mellan universitet och näringsliv där studenter får träna samhällsbyggnad i praktiken.
Hyreskvarteret är utrustat för ett enkelt liv på cykel med en utrustad verkstad, pump på gården, rymlig cykel-P och gemensam cykelpool.
2 av 3 Hyreskvarteret utrustas för ett enkelt liv på cykel med en utrustad verkstad, pump på gården, rymlig cykel-P och gemensam cykelpool.
Vy uppifrån över kvarteret Fastighetsboken
3 av 3 Med kvarteret Fastighetsboken tillför Skanska 350 miljöcertifierade hyreslägenheter till en kommun märkt av bostadsbrist

När startskottet ska markeras för bygget av Fastighetsboken är en ceremoni planerad. Turligt nog lyser höstsolen över de personer som under muntert småprat sträcker fram sina händer och trycker ner dem i en gjutform med betong. Det ska bli en marksten som får en central placering i det kommande kvarteret.

De som lämnar sitt avtryck är representanter från Skanska, staden och universitetet – de bildar nämligen en lite speciell treenighet i det här projektet.

– Vi utvecklar hyresbostäder som en viktig del i samhället, men vi vill också att varje projekt ska ge ökade värden. Fastighetsboken blir en plattform för lärande för studenter vid Lunds Tekniska Högskola som vi samverkar med. De ska bli bättre rustade och få bättre kunskap och kontakter i näringslivet, säger Britta Cesar Munck som är regionchef för Skanska Hyresbostäder.

Intill hennes hand har kommunalrådet Fredrik Ljunghill (M) gjutit in sin. Han har ansvar för stadens plan- och byggfrågor och understryker att de 350 miljöcertifierade lägenheterna blir ett välbehövligt tillskott till Lund.

– Till att börja med råder en stor efterfrågan på bostäder i kommunen och hyresrätter är en väldigt flexibel bostadsform. Det är inte alla som vill eller kan köpa sin bostad. Jag tycker också att det är fantastiskt att Skanska involverar viktiga aktörer i lokalsamhället. Vårt universitet är en grund till Lunds framgång, och då är det givetvis välkommet att involvera det i utvecklingen av bostäder och service.

Från stuprör till samverkan

Skanska sitter med i LTH:s näringslivsråd som ska öka interaktionen mellan universitetet och näringslivet i både forskning och utbildning. Här får Fastighetsboken en roll ända från detaljplaneskede till färdigt kvarter.

Tredjeårsstudenter från arkitektur, lantmäteri och väg och vatten får en genomgång av projektet och arbetar i grupper över ämnesgränserna. I gemensamma workshops får de lösa aktuella dilemman i projektplaneringen och vinner samtidigt förståelse för varandras roller.

– De här tre kompetenserna ska samverka i stora projekt och utforma framtidens städer tillsammans, men traditionellt utbildas de i stuprör. Vår tanke är att de ska lära känna varandras arbetsuppgifter så att de står mera redo när de kommer ut i arbetslivet och ska börja samarbeta, säger Thomas Heinegård, projektutvecklare på Skanska Hyresbostäder och delaktig i studentsamverkan.

– Det har varit jättekul för de är väldigt frågvisa och intresserade och har många synpunkter på Skanskas arbete. ”Tänker ni på den här miljöaspekten?” och så vidare, säger han.

För framtidens hållbara städer

För Skanska är samverkan med akademin en del i det sociala hållbarhetsarbetet: ett sätt att bidra med samhällsvärde. Men även miljövinster väntas när framtidens byggprojekt kan planeras som en helhet, enligt Fredrik Warnquist som är programledare för lantmäteri på LTH och involverad i samverkan med Skanska.

– Värdet är att vi kan komma längre, bygga hållbarare och helt enkelt lyckas i de frågor som studenterna kommer hamna i i arbetslivet längre fram. Det är viktigt att få med det i utbildningen, men det är jättesvårt för oss på universitetet att skapa själva.

Han får medhåll av Camilla Larsson, vd på investeraren KPA Pension som blir köpare till Fastighetsboken.

– En väldigt viktig sak är att vi känner att Skanska har samma ambitioner som vi inom hållbarhet, det gäller både sociala delar men också miljö- och klimatfrågor. Våra kunder ska vara trygga i en hållbar värld. Vi har både en möjlighet och ett ansvar att göra investeringar som bidrar till klimatomställningen som världen behöver, säger hon.

”Alla vinner”

En av dem som vinner personligen på samverkan är Sandra Mattson, lantmäteristudent och deltagare i projektet med Fastighetsboken som case.

– Jag tycker det är jättebra att Skanska öppnar upp och visar hur det faktiskt går till. Det är kul att få vara en del av något som är verkligt: att se att så här kommer det bli, så här planerar vi. Jag tror att alla vinner på det. Vi studenter får en större förståelse och Skanska och andra byggföretag vinner på att vi kommer ut och kan samarbeta bättre från start.

Om Fastighetsboken

Ort: Lund
Storlek: 358 hyresrätter
Byggstart: dec 2020
Färdigt: vår 2023
Kund: KPA Pension
Miljöstandard: Miljöbyggnad Silver

Senast uppdaterad: 2021-10-11

Rekommenderad läsning