c

Här får det bortsprängda berget nytt liv

Tunnelbanebygget i Stockholm genererar flera miljoner ton berg. I Skanskas resurspark i Jordbro krossas materialet för att sen återanvändas. En lokal cirkulär process som minskar antalet transporter och behovet av att bryta nytt berg.

Lastbilar, maskiner och stora högar med bergmaterial på Skanskas krossanläggning i Jordbro.
1 av 3 Jordbro Resurspark utsågs till Årets anläggning under Skanska Awards, en intern tävling där Sveriges bästa projekt utses.
En grävmaskin tippar över bergmaterial i en container.
2 av 3 Just nu pågår ett stort arbete i Jordbro Resurspark med att koppla in hela anläggningen på el.
Runt om på Jordbrokrossen ligger stora högar med stenar som väntar på att krossas.
3 av 3 Det bortsprängda berget från tunnelbanebygget krossas och förädlas i olika storlekar, och säljs sen vidare för att användas i andra byggprojekt.

I nästan all nybyggnation behövs bergmaterial, till exempel för att jämna ut marken vid en grundläggning eller som fyllnadsmaterial runt rör och ledningar. Ibland tas jungfruligt material från en bergtäkt, men byggbranschen har blivit allt bättre på använda det material som blir över, till exempel vid stora infrastrukturprojekt.

– Vi har alltid försökt återanvända det som går, men frågan har aktualiserats med de senaste årens klimatdiskussion. Vi måste ta varje chans att minska vår miljö- och klimatpåverkan och det vi gör i Jordbro är en viktig pusselbit, säger Åsa Sjöstrand, projektchef på Skanska Industrial Solutions.

Stora volymer

Jordbro resurspark har bara funnits sedan 2019, men hanterar ungefär 800 000 ton berg per år. Det är svårt att föreställa sig hur mycket det är, men tänk dig Guldbron vid Slussen i Stockholm – den väger 3 700 ton. Det blir alltså 215 guldbroar som kommer in till resursparken varje år.

– Ja, det är väldigt stora volymer. Just nu kommer det mesta från Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanan mellan Kungsträdgården och Nacka. Innan sprängningarna är över om fyra, fem år beräknas vi ha tagit emot runt fem miljoner ton berg, berättar Åsa.

Lokal närvaro

En strid ström av lastbilar kör in till resursparken och tömmer materialet i ett bergupplag. Nästa steg är att berget krossas, förädlas och erbjuds till försäljning.

– Det fungerar nästan som i en matbutik. Vi producerar material i olika storlekar, lägger produkterna på ”hyllan” och sen kan man komma till oss och köpa det man behöver.

Förutom en mindre anläggning i Årsta är Jordbro den som ligger närmast Stockholm, en lokal närvaro som är avgörande när man pratar om klimatpåverkan.

– När det handlar om tusentals transporter per år gör ett par mil kortare resväg enorm skillnad, både när det gäller utsläppen och kostnaden för kunden, konstaterar Åsa.

I Jordbro resurspark pågår just nu ett stort arbete med att koppla in anläggningen på el.

– Det går inte att komma ifrån att vår verksamhet kräver stora, tunga maskiner, men vi byter ut våra bränslen mot fossilfria där det går, och planerar att driva krossarna med el.

Fakta

Vad är en resurspark?

Våra resursparker är platser dit kontrollerat överskottsmaterial kan köras in, förädlas och användas i nya projekt, flera gånger om. Alternativet är att köra materialet till deponier, ofta långt ifrån byggprojekten, och låta det bli liggande. Genom att i stället möjliggöra bearbetning av materialet i en resurspark kan de cirkuleras och användas till nya bostäder, infrastrukturprojekt och annat byggande som är nödvändigt när städer och närliggande platser växer.

Läs mer om återvinning av massor på skanska.se/resources

Senast uppdaterad: 2022-06-14

Rekommenderad läsning