c

Hållbarhet, samarbete och digitalisering i fokus när ny stadsdel i Växjö utvecklas

Nu går Skanska, Södra och Combitech samman för att tillsammans med Växjö kommun utveckla området Bäckaslöv. Projektet har fått namnet Crossways Växjö. I fokus står att skapa en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats där näringsliv, offentlig verksamhet och akademi möts.

Emma Hulth, affärsutvecklare Skanska Sverige AB, Urban Blomster, marknadsutvecklare byggsystem, Södra, Senadin Alisic, digitaliseringsrådgivare, Combitech och Fredrik Löf, affärsutvecklare Skanska.

Crossways Växjö är det vinnande konceptet som Växjö kommun valt för utveckling av området Bäckaslöv. Tre drivande aktörer bakom är Skanska, Södra och Combitech som tillsammans bildar ett partnerskap. I samarbete med arkitekterna Sandell Sandberg och Wingårdhs samt Riksidrottsförbundet och Alfons Åberg skapas en hållbar och smart stadsdel, med målet att knyta till sig ännu fler aktörer och tillsammans forma en mötesplats som ger värde till människor och verksamhet. Nu pågår ett arbete för att väcka intresse hos potentiella förvaltare, hyresgäster och de aktörer som får en möjlighet att erbjuda sina tjänster i området.

- Det som är unikt med Bäckaslöv är samarbetet och samverkansformen snarare än de byggnader som vi kommer att utveckla. Vi är tre olika företag i Växjö med ett gemensamt mål om att utveckla en stadsdel på ett nytt och smartare sätt. Genom samarbete, digitalisering och träbyggnation tar vi ett steg ytterligare mot klimatneutralitet och FNs 17 globala mål, säger Emma Hulth, affärsutvecklare, Skanska Sverige.

En unik mötesplats

Crossways Växjö är en plats med unik potential, platsen utgör både en entré till den nya stadsdelen Bäckaslöv och en nod för hela staden. Genom att ta tillvara på både natur och stadsutveckling skapas möjligheter för staden som helhet.

- Hållbarhet och digitalisering är på alla verksamheters agenda. Vi på Combitech är stolta över att delta i det här partnerskapet och bidra med vår kompetens för att skapa framtidens smarta stadsdelar. För att lyckas krävs samverkan men också ett helt nytt sätt att tänka för att forma innovativa tjänster och erbjudanden. Det handlar om branschöverskridande lösningar, säger Senadin Alisic, digitaliseringsrådgivare på Combitech.

- Trä bidrar med flera positiva effekter, som byggmaterial är det stabilt och robust, samtidigt som det erbjuder en flexibilitet i skapandet. Detta tillsammans med digitalisering skapar och leverera nya lösningar utefter olika aktörers behov. Trä ger också en positiv klimateffekt då det lagrar koldioxid från planta till färdig byggnad. Att bo och arbeta i byggnader av trä har en god inverkan på människors hälsa, det ger fördelar som efterliknar effekten av att spendera tid ute i naturen, säger Urban Blomster, marknadsutvecklare för byggsystem på Södra.

Under det här året ligger fokus på en tjänsteutveckling för området. Fram till sommaren utförs en grundlig behovsanalys hos intressenter, det vill säga företag i Växjö eller regionen, möjliga fastighetsägare, intresseorganisationer, myndigheter och serviceaktörer Detta är till viss del redan gjort, men utvidgas för att verkligen förstå verksamheternas utmaningar. Allt för att skapa ett område som ger så bra förutsättningar för dem som verkar där som möjligt.

- Projektidén känns väldigt aktuell och ligger väl i linje med kommunens ambitioner kring hållbarhet och digitalisering. Vi har haft ett spännande samarbete så här långt och jag ser fram emot att se hur projektet utvecklar sig framöver, säger Kristina Thorvaldsson, huvudprojektledare för Bäckaslöv på Växjö kommun.

Om Bäckaslöv

Bäckaslöv är en ny stadsdel i Växjö stad. Projektet är indelat i två etapper. Bäckaslöv beräknas ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt. Området sträcker sig mellan Södra Ringvägen ut till Norra Bergundasjön.

Läs gärna mer om Bäckaslöv på Växjö kommuns hemsida och på www.crosswaysvaxjo.se.

Senast uppdaterad: 2020-05-05

Rekommenderad läsning