c

Hållbarhet i fokus på många plan

Från flummigt prat till högsta prioritet. Hållbarhetsfrågor står högt på agendan och praktiseras engagerat på många håll i Skanskas arbete. Hållbarhetsarbetet pågår på många håll hos Skanska och drivs av engagerade medarbetare.

Klimatet en drivkraft

Christina, som är projektingenjör, har jobbat med miljöfrågor i hela sitt yrkesliv och medverkar i olika forum för att öka kunskapen inom området. Hon har också samarbetat med Mittuniversitetets byggprogram med hållbarhetsfokus, genom att undervisa och delta i forskningsprojekt. 

Christina jobbar inte bara med att lyfta miljöfrågorna i alla projekt på jobbet, hon lever också som hon lär, genom att äta grönt och välja elcykel före bil.

Det är 30 år sedan Christina, som nyutbildad väg- och vatteningenjör, började jobba på Skanska och genom åren har hon sett hur intresset för miljöfrågor sakta men säkert har ökat.

– Det har hänt jättemycket under de senaste åren. Från början tyckte många att miljöfrågorna var jätteflummiga, men nu har de högsta prioritet.

Vad är det som driver dig i hållbarhetsarbetet?

– När jag ser hur snabbt klimatförändringarna sker känns det extra viktigt att jobba aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Alla måste ta sitt ansvar nu, vi kan inte blunda för vad som händer. Att företag som satsar på hållbarhet dessutom går affärsmässigt bra är en extra bonus.

Hur gör du för att påverka din omgivning?

– Jag är jättetjatig och pratar om miljöfrågor och social hållbarhet hela tiden. De flesta tycker att det är viktigt och genom att jobba värderingsstyrt kan vi göra skillnad tillsammans.

Klimat + ekonomi = bra affärer

– Vi är i starten på någonting stort och nu ska hållbarhetsarbetet accelereras! Det gynnar både klimat och ekonomi, säger David.

Han är projektchefen för Väg- och anläggning norr, som tycker att det är kul att gå först, att leda och visa vägen.

För honom började engagemanget när han som produktionschef vid Västra Eriksberg hade målsättningen att hitta en användning för alla överblivna massor i projektet.

– Ledordet var ”våga vägra deponi” och det var oerhört sporrande att tänka utanför boxen.

Vad är det som driver dig i hållbarhetsarbetet?

Jag drivs av att visa hela branschen att om man sparar på klimatet så sparar man också pengar! Det hänger ihop.

Är det lätt att påverka omgivningen och att göra skillnad?

– Med hjälp av tydliga direktiv från ledningen har det blivit lättare att jobba hållbart. Det är viktigt att riktlinjerna kommer uppifrån, då är det också lätt att ha ett tydligt ledarskap i alla led. Genom mitt ledarskap visar jag att de här frågorna är viktiga, säger David och påpekar att social hållbarhet också är en viktig parameter för ett hållbart projekt.

Viktigt att se personen

David brinner lite extra för att slussa in utlandsfödda till en meningsfull sysselsättning och tillsvidareanställning.

– Det handlar om att se personen bortom språkbarriären och att ta hand om den på ett inkluderande och välkomnande sätt. Ett sätt kan vara att utse en personlig handledare för personer med nystartsjobb eller säsongsjobb. Skanska är ett stort företag, vi måste dra vårt strå till stacken. Jag gör vad jag kan!

Även kunderna uppskattar engagemanget. Detta leder också till nya, stora affärer med fokus på hållbara anläggningsprojekt.

Hållbarhet är livsviktigt

Hållbarhetsarbetet viktigt och självklart för Mats, som är affärsutvecklare på Nya Hem Riks. Det handlar om överlevnad, både för planeten och för Skanska.

– Jag vill kunna se mina barn i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde. Jag vill att de och mina barnbarn får leva under samma förutsättningar som min generation, säger Mats.

Det är inte bara planetens överlevnad det handlar om, utan också Skanskas:

– Om inte vi leder hållbarhetsfrågorna så gör någon annan det och vi blir omsprungna. Det här är viktigt på alla plan.

Ett vidgat perspektiv

Mats engagemang för miljöfrågor blossade upp på allvar när han började jobba på Skanska 2011, här fanns förutsättningar för att jobba aktivt med hållbarhet.

– Tidigare pratades det mest om passiva hus och kilowatt per kvadratmeter. Nu är hållbarhet så mycket mer, säger Mats och påpekar att begreppet innefattar allt ifrån vilket klimatavtryck vi gör till social hållbarhet.

– Vi ska bygga så att vi gör ett så litet avtryck som möjligt och vi behöver skapa förutsättningar för alla att engagera sig. Det behövs fler ideella krafter, inte minst i föreningslivet.

Lyckat integrationsprojekt

Mats lever som han lär och något som han är extra stolt över är när han drog igång en innebandysatsning, där ungdomar som han själv tränade fick bli ledare för nyanlända unga. Det blev ett vinn-vinnprojekt där alla fick en meningsfull fritid och nya vänner.

– Det är en av de häftigare grejerna jag gjort och något som ungdomarna pratar om än i dag, flera år senare.

Just nu arbetar Mats med ett unikt hållbarhetsprogram för en ny stadsdel.

– Det speciella är att vi är sju byggaktörer som, tillsammans med kommunens tjänstemän, tagit fram hållbarhetsmål som ska göra den nya stadsdelen till ett internationellt föredöme i hållbart byggande. Arbetet påverkar hela Umeå kommun med spin-off-effekter och det har varit jättekul och lärorikt att vara med om den här processen.

Hur gör du för att få med dig fler i arbetet?

– Jag är med i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande. Vi arrangerar frukostmöten där vi sprider vår kunskap. Vi har ett tätt samarbete med universitetet och bjuder bland annat in spännande föreläsare.

Samarbete är formeln för Peter

– Samarbete är den avgörande faktorn för lyckade hållbarhetsprojekt, säger affärsutvecklaren Peter.

För honom var det arbetet med det gamla mässområdet i Sollentuna som tände gnistan för att jobba med hållbarhet.

– Området i Tureberg hade problem med nedskräpning och upplevdes som otryggt av de boende. Det blev tydligt att vi kunde göra ett positivt avtryck genom att göra något extra av den stora ytan – i väntan på exploateringen, säger Peter och berättar att idén om tillfällig platsanvändning togs emot på ett positivt sätt av såväl projektet Färgskrapan, Hållbar affärsutveckling, Nya Hem och Skanska som organisation.

– Vi laddade varandra med energi och det blev en positiv spiral. Att kommunen dessutom stöttade projektet gjorde att det blev ett lyckat lagarbete. Jag blev överväldigad över engagemanget från personer hos såväl Skanska som hos Sollentuna kommun. Alla har verkligen gjort det lilla extra. Jag tror att det är den goda saken i uppgiften som är grunden för det.

Det mörkgröna är det självklara

Peter brinner både för social hållbarhet och för miljö, och tycker att det är självklart att nya äldreboenden ska vara mörkgröna.

– Istället för att fråga ”varför vi ska bygga mörkgrönt?” ska vi säga ”varför inte?”

Hur påverkar du din omgivning?

– Jag är väldigt stolt över vårt mörkgröna projekt och berättar ofta och gärna om det, även för personer utanför byggbranschen. De brukar förstå vidden av det vi gör när jag säger att det är som att de skulle renovera köket helt utan restavfall.

Jobbar från hjärtat

Är det lätt att göra skillnad på jobbet?

– Ja, det är det. Skanska har gjort ett bra grundarbete och hållbarhetsfrågorna är aktuella i samhällsdebatten. Alla har ett latent intresse för att jobba för klimatets bästa. Förutom värdet för miljö och människa är arbetssättet relationsskapande med exempelvis kommunerna. Förklarar man det så förstår de flesta vilken dörröppnare det är att ha det gemensamma engagemanget med socialt hållbara projekt. Arbetet vi gjort i Sollentunamässan har skapat en positiv inramning på i princip alla kommunkontakter vi haft sedan dess. Det är jätteroligt.

Vad är det som driver dig i hållbarhetsarbetet?

– Det känns bra att jobba med hjärtat. Om vi ser till den långsiktiga vinsten så är hållbarhetsfokus ovärderligt. Nu är jag taggad att ta nästa steg, med ett klimatneutralt projekt.

Senast uppdaterad: 2019-12-18

Rekommenderad läsning