c

Hållbara och smarta skolor

Sverige behöver över tusen skolor på tio år. Men den annalkande skolkrisen kan bli ett skollyft. Tidig samverkan är nyckeln till framgång när Skanska tillsammans med landets kommuner bygger hållbara, smarta och skräddarsydda skolor.

Var kommer svenska skolelever att hamna? På bar backe – eller i bästa fall i en barack? Risken finns; de kommande tio åren behöver tusen nya skolor byggas. Få av landets kommuner har kompetens eller resurser att lösa en sådan samhällsutmaning på egen hand.

– Kommunerna måste våga ha en tidig samverkande dialog med marknadsaktörerna, säger Erik Bragg, affärsutvecklingschef på Skanska.

– Skanskas mål är att bygga smartare och mer hållbara skolor. De ska vara hållbara ur ett miljöperspektiv, som socialt hållbara ska skolorna värna om elever och lärares fysiska och psykiska hälsa.

Tidig samverkan

Den utmaning som kommunerna står inför är svår men den är absolut inte omöjlig att lösa. Tidig samverkan med marknadens aktörer är den första förutsättningen för att lyckas. Då kan Skanska bidra med kompetens inom allt från hur trygga skolmiljöer skapas till lämpligaste upphandlingsform.

– För kommunerna finns förstås ett värde i Skanskas kraft att genomföra stora projekt hela vägen. Vi kan processen från kommunens behovskartläggning och kravställning, via förfrågan ända till utveckling, projektering och bygge, säger Erik Bragg.

Framtidens skola ska vara hållbar, trygg och främja lärandet. Men några standardlösningar för hur den ska se ut finns inte. Varje skola måste svara mot de specifika behov och krav som finns i respektive kommun.

– Skanska vill vara med och ta ansvar för samhället vi verkar i. Genom att jobba tillsammans med kommunerna i ett tidigt skede ger vi dem möjlighet att ställa kraven som ger social hållbarhet och samtidigt gör det möjligt att ge tillbaka till samhället. När skolan står färdig lämnar vi efter oss ett system som gör det möjligt att mäta samhällsnyttan under skolans livscykel, säger Erik Bragg.

Social hållbarhet

Att koppla sociala hållbarhetsutmaningar till den fysiska miljön i skolprojekten är självklart för Skanska. Med stöd i aktuell forskning och tillsammans med olika samarbetspartners arbetar företagets hållbarhetsspecialister för att hela tiden ligga i framkant.

– Vi vill självklart dela med oss av vår kunskap och de senaste rönen. Men vi behöver samtidigt få veta den unika situationen i varje kommun. Därför är det är viktigt att vi tillsammans i ett tidigt skede skapar processer för att jobba med hållbarhet integrerat i det dagliga arbetet, säger Emma Färje Jones, hållbarhetsspecialist på Skanska.

Hållbarhet i skolprojekt handlar om att bygga skolor där alla känner sig trygga och inkluderade men också om att utifrån lokala behov skapa samnyttjande och flerfunktionella skolor och lokaler. Hälsosamma materialval, god ventilation och smarta planlösningar som går att förändra efter nya behov är förstås viktigt. En god skolmiljö handlar också om att det ska vara nära till växtlighet, att det finns utrymme för lugn och ro liksom miljöer som uppmuntrar till rörelse.

– Inlärningsförmågan försämras om man sitter mycket stilla och allra viktigast för barns fysiska aktivitet är att de på ett säkert sätt kan gå och cykla till skolan. Det är bara en av anledningarna till att man i alla skolprojekt måste se skolan i ett större perspektiv än bara byggnad och gård, säger Emma Färje Jones.

Emma och hennes kollegor på Skanska har lyft blicken. Nu är det dags även för landets kommuner att se det större perspektivet. Genom samverkan från dag ett kan skolkrisen förvandlas till ett välbehövligt lyft för svenska skolelever.

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Rekommenderad läsning