c

Grön betong - för lägre klimatbelastning

I mars 2019 lanserade Skanska Grön betong, ett alternativ för ett mer hållbart husbyggande med betong. Redan tre månader senare har produkten bidragit till en lägre klimatbelastning. I ett byggprojekt för ICA har Skanska lyckats reducera betongens koldioxidbelastning med 40 procent.

ICA är ett exempel på en kund med höga klimatkrav. När de skulle etablera en ny Maxibutik under 2019 var kravet att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad GULD  3.0
1 av 3 ICA är ett exempel på en kund med höga klimatkrav. När de skulle etablera en ny Maxibutik under 2019 var kravet att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad GULD 3.0.
Vi är redo att tillmötesgå kunder med höga miljökrav och hoppas att allt fler kommer att fråga efter en mer hållbar betong, säger Ludvig Dahlgren, teknisk specialist på Region Betong.
2 av 3 Vi är redo att tillmötesgå kunder med höga miljökrav och hoppas att allt fler kommer att fråga efter en mer hållbar betong, säger Ludvig Dahlgren, teknisk specialist.
För att nå kraven från Miljöbyggnad behövde klimatpåverkan från stommen och grunden sänkas med 10 procent. Genom att platsgjuta med Grön betong kunde vi nå reduktionen.
3 av 3 För att nå kraven från Miljöbyggnad behövde klimatpåverkan från stommen och grunden sänkas med 10 procent. Genom att platsgjuta med Grön betong kunde vi nå reduktionen.

– Det här är ett första viktigt steg för en fortsatt sänkt klimatpåverkan, säger Ludvig Dahlgren, teknisk specialist på Region Betong.

Skanskas målsättning är att halvera koldioxidutsläppen på betong inom fem år. Ett långt och intensivt utvecklingsarbete resulterade i Grön betong och i och med det kan vi nu erbjuda våra kunder ett grönare alternativ med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan.

– Vi är redo att tillmötesgå kunder med höga miljökrav och hoppas att allt fler kommer att fråga efter en mer hållbar betong, säger Ludvig.

ICA är ett exempel på en kund med höga klimatkrav. När de skulle etablera en ny Maxibutik under 2019 var kravet att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad GULD 3.0 (en svensk miljöcertifiering för byggnader).

– Tack vare Grön betong lyckades vi uppnå de högt ställda kriterierna för byggnadens klimatpåverkan. Den nya produkten bidrog i stor utsträckning till det, berättar han.

Kund med tuffa miljökrav

Kravspecifikationen från ICA innebar tuffa miljökrav. För att uppnå klimatkraven förstod vi att Grön betong skulle vara en förutsättning men produkten var oprövad. Ett samarbete mellan olika delar i Skanska gjorde så att projektet blev möjligt

- Det visade sig att ICA-projektet var lämpligt ur ett tekniskt hänseende och vi bestämde oss för att ta oss an uppgiften. Tillsammans skulle vi klara det.

För att nå kraven från Miljöbyggnad behövde klimatpåverkan från stommen och grunden sänkas med tio procent. Genom att platsgjuta med Grön betong kunde vi nå reduktionen. Sett till enbart betongen gjordes en 40-procentig minskning av koldioxidutsläppen.

– Eftersom det alltid går åt stora mängder betong och därmed koldioxid får användandet av Grön betong en omedelbar och positiv påverkan. Klimatåtgärden blir betydande när den traditionella betongen byts ut mot grön, säger Ludvig.

All betong går inte att ersätta med ett miljövänligare alternativ - än. Inget projekt är det andra likt och förutsättningarna ser olika ut. Utvecklingen av betongen fortskrider också över tid. Projektet för ICA är ett exempel på att hållbara produkter fungerar trots höga tekniska krav.

– Det är kundernas ökade medvetenhet och strävan mot klimatneutralitet som får oss att ligga i framkant. ICA-projektet är ett bevis på att vi på Skanska, med vår kompetens och driftighet, kan möta tuffa krav. Nu hoppas vi på att fler ska följa ICAs exempel.

Klimatneutral värdekedja

Abdel Ali var produktionsledare för ICA -Maxibygget.
– Det var spännande att få vara med och testa en ny produkt där vi hade möjlighet att sänka vår klimatpåverkan till så hög grad, säger han.

För Abdel Ali och hans team rådde stor nyfikenhet kring hur den gröna betongen skulle vara att arbeta med.

– Vi lärde oss mycket under tidens gång. Det var enorm skillnad mellan första gjutningen och sista två månader senare. Den gröna betongen har många fördelar, till exempel att den är inte lika varm och inte spricker lika lätt. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet.

Den gröna betongen är än så länge optimerad för vägg, bjälklag och garage. Abdel Ali ser fram emot när den också når ut till anläggningsbranschen där exponeringskraven är tuffare än husbetongen. En utmaning är att få beställare, även för väg- och anläggningsprojekt, att ändra inställning.

– Det har varit fantastiskt roligt att få vara med i startskedet av den här utvecklingen. Vår främsta uppgift är att lämna över en livsduglig jord till nästa generation och då känns det bra att veta att vi tar vårt ansvar, säger Abdel.

Avtalet med ICA äger Skanska Fastigheter i Göteborg. De i sin tur är beställare och de som handlat upp entreprenaden av Skanska Sverige. I det här projektet ansvarade Andreas Melby för att säkerställa att ICAs krav uppfylls.

– Det har varit en fantastisk möjlighet att kunna använda all den kompetens och erfarenhet som finns inom Skanska. Det är inte alla utvecklingsprojekt som lyckas men Skanskas Grön betong går att använda rakt från hyllan, säger han.

Andreas tror på en framtid där Grön betong kommer att användas i alla byggen där den uppfyller de tekniska och ekonomiska kraven.

– Det känns som en självklarhet. Vi måste sänka vår klimatbelastning för att minska temperaturökningen i värden. Ingenting kan vara mer relevant, säger Andreas Melby.

Skanskas långsiktiga målsättning är att ha en klimatneutral värdekedja år 2045. Grön betong är ett steg i den riktningen.

Fakta

Grön betong lanserades den 11 mars 2019.

I produkterna har andelen cementklinkers reducerats med 30-65%. Det innebär en halvering av koldioxidutsläppen för vissa produkter.

Produkter inom Grön betong:
Grön väggbetong
Grön bjälklagsbetong
Grön garagebetong

Senast uppdaterad: 2019-08-26

Rekommenderad läsning