c

Från leverantör till partnerskap

Henrik Ljungberg, utvecklingsledare digital innovation på Skanska.

För att möta behoven från samhället behöver byggtakten öka. Hela byggbranschen förändras när digitala lösningar och verktyg införs för att effektivisera processer och för att människor ska jobba säkert. Kort sagt, smarta digitala lösningar som ger affärsnytta har aldrig varit mer efterfrågade.

Det som därmed också förändras är hur samarbeten ser ut. Det traditionella kund/-leverantörsförhållandet går mot ett alltmer samarbetsorienterat sätt att arbeta med sikte på en långsiktig relation.

– Vi vill ha ut mer av våra teknikleverantörer än att bara köpa licenser och programvaror, säger Henrik Ljungberg, utvecklingsledare digital innovation på Skanska. Vi märker av ett större intresse för vår bransch, de vill förstå oss bättre för att kunna hjälpa oss bättre. En öppen dialog och diskussion är en förutsättning såklart.

Och med ett ömsesidigt utbyte mellan teknik och verksamhet når parterna tillsammans vinster. Skanska får bättre insikt i vad teknikleverantörerna kan erbjuda och vad som är möjligt, och de i sin tur förstår verksamhetens utmaningar bättre när de ser hur programvarorna faktiskt används. Resultatet är en win-win.

Eller win-win-win: Det finns en förväntan från kunderna och en ökad medvetenhet i dag om vad aktörer som Skanska ska kunna leverera i termer av spårbarhet och dokumentation. Beställaren får därmed en möjlighet att leva upp till sina mål och krav, och sina kunders önskemål. För smarta, uppkopplade byggnader med ett livscykelperspektiv på energieffektiv förvaltning krävs tekniksamarbeten i framkant. Skanska identifierar tillsammans med hjälp av Microsoft, Oracle och Autodesk nya affärsmöjligheter och ser till att digitala lösningar går från teori till verklighet och blir värdeskapande, eftersom lösningar kan testas och följas upp ute i pågående byggprojekt.

– Det går att se en förändring, där teknikaktörer tidigare såg byggbranschen som relativt ointressant och istället fokuserade på handel och bilindustri, menar Henrik Ljungberg. Idag vet man att byggbranschen omsätter stora pengar – och kämpar med effektivitetsproblem. När teknikleverantörer hjälper företag i byggbranschen att bli mer effektiva kommer det också till deras fördel.

Smarta samarbeten

Skanska Sverige har genom DigiHub börjat etablera relationer som går ut på en djupare ömsesidig förståelse hos flera företag. Som ett exempel jobbar Skanska redan med Microsoft programvaror och nyttjar molntjänster i Azureplattformen till att koppla samman information. Tillsammans kommer de nu fram till förbättringslösningar. Microsoft har kunnat komma in och förstå användarna bättre och se vad som händer i byggprojekten.

Ett annat konkret exempel just nu är ett samarbete med Oracle där vi bryter ner den övergripande tidplanen till dagligt arbete och kommunicerar till yrkesarbetare.

– Det vi kan se är att en obruten digital informationskedja minskar missförstånd och färre problem uppstår, säger Henrik. Vi ser tidigt om förseningar riskerar att uppstå. Testprojekt genomförs på Citygate i Göteborg och Nationalarenan 3 i Stockholm. Dels mäter vi värdet av att medarbetare får bättre överblick över sin arbetsdag och istället för en reaktiv uppföljning får vi daglig koll och kan med mer förutsägbarhet kommunicera vad som ska utföras. Forskare studerar just nu hur arbetet fortskrider och mäter effektiviteten.

Ytterligare ett exempel är i Skanska underhållsaffär, där DigiHub driver innovation tillsammans med kunden. Vi ser idag en ökad grad av krav kring både digitalisering och innovation i våra kunders förfrågningar. Datadrivet underhåll tillsammans med en dynamisk digital tvilling ger här möjligheter kring automatisering, autonomitet och optimering på nya nivåer med högt värde för Skanska och vår kund. DigiHub jobbar här i samarbete med både Autodesk och ESRI i kombination med leverantörer inom IoT och scanningteknik. AI och digital tvilling är de två stora förmågorna som vi fokuserar på i just detta sammanhang.

Bygger relationer

Både Skanskas tekniksamarbeten och kunder är viktiga parter för att hela tiden flytta fram de gemensamma gränserna. Att vara proaktiva och föra en löpande dialog är viktigt eftersom förutsättningar kan ändras.

– Medvetenheten ökar hela tiden hos alla aktörer och Skanska är mån om att vara en kompetent partner åt både kunder och teknikleverantörer. På samma sätt som vi ser Microsoft, Oracle och Autodesk som våra partners vill vi att kunderna ska se på oss, säger Henrik Ljungberg. När vi kan visa hur vi jobbar med våra leverantörer och partners på ett visst sätt kan vi också föreslå samma öppna arbetssätt gentemot kunder. Vi ställer oss frågor som: Vad vill vi få ut av relationen? Hur vi får ut ett större värde än bara en produkt? Det bygger på långsiktiga relationer och gör att traditionella affärsmodeller behöver ses över och tänkas om.

En annan viktig aspekt av innovativa och intressanta tekniksamarbeten är de egna medarbetarna. Tidigare var det så att de som vill jobba med digitalisering inte valde byggbranschen.

– Vi vill få de bästa medarbetarna och få dem att stanna, säger Henrik Ljungberg. Även här har våra tekniksamarbeten i framkant ett värde. Både eftersom medarbetarna får jobba med de senaste digitala lösningarna i projekt – och en dröm är att det kommer att finnas ett utbyte där en Skanskamedarbetare jobbar på Microsoft eller Autodesk under en period och vice versa. Ett slags ömsesidigt internship för att skapa djupare förståelse i varandras verksamhet

Senast uppdaterad: 2020-04-15

Rekommenderad läsning