c

Framtidens campus utvecklar stadsbilden

Campus Albano är så mycket mer än bara utbildningslokaler, kontor, laboratorier och studentbostäder. Området är även en förebild inom hållbart stadsbyggande och blir ett av de första projekten i landet som certifieras enligt Citylab.

Campus Albano blir en ny samlingspunkt för Stockholms studenter
1 av 3 Campus Albano i Stockholm blir en ny samlingspunkt för Stockholms studenter.
Projektet är en förebild inom hållbart stadsbyggande och kommer certifierats enligt Citylab.
2 av 3 Projektet är en förebild inom hållbart stadsbyggande och kommer certifierats enligt Citylab.
Campus Albano kommer knyta ihop Stockholms universitet med KTH och KI.
3 av 3 Campus Albano kommer knyta ihop Stockholms universitet med KTH och KI.

Framtidens campus växer just nu fram vid Stockholms universitet. Här har Skanska fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga tre hus med utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.

– Det är ett stort och mycket spännande projekt vi arbetar fram tillsammans med Akademiska Hus, säger Katarina Holmqvist, projektchef.

Knyter ihop flera universitet

Campus Albano har som syfte att knyta ihop Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Tanken är att universiteten ska samverka med varandra och sin omgivning.

Skanskas uppdrag omfattar omkring 65 000 kvadratmeter. Men det pågår även många projekt på området där andra byggbolag är involverade. Bland annat byggs bostäder för 1 000 studenter.

Tre värdeord formar campusområdet

Campus Albano utgår ifrån tre värdeord – levande, lärande och läkande. Det levande l:et syftar till att campus Albano även ska vara levande efter kontorstid. Här ska det finnas service, studentbostäder och aktiviteter som främjar kreativitet.

Lärande syftar på akademins roll i utvecklingen där målet är att sätta Stockholm på kartan som en studentstad.

Läkandet innebär att campus Albano ”läker” ihop naturen och har många gröna ytor. Nationalstadsparken läks till exempel genom att knytas ihop med Lill-Jansskogen, Bellevue och Brunnsviken.

Förebild inom hållbart stadsbyggande

– Att projektet knyter ihop stadsbilden är en mycket viktig del i arbetet. Det finns en målbild att campus Albano ska bli en förebild inom hållbart stadsbyggande och området är ett av de första i landet som certifierats enligt Citylab, berättar Katarina Holmqvist.

Citylab är en ny certifiering som omfattar hela stadsutvecklingsprojekt och inte bara en enskild byggnad, som är det vanliga. Arbetet som ligger till grund för certifieringen har initierats och drivits av Akademiska Hus i samarbete med områdets andra fastighetsägare Svenska Bostäder.

Certifieringen inkluderar tidiga och övergripande planerings- och programskeden. Och det är inte lätt att bli godkänd. Campus Albano har uppfyllt 20 indikatorer har för att nå upp till den höga nivån som Citylab innebär.

Kvalitativa och kvantitativa bedömningskriterier

Indikatorerna har innefattat både kvalitativa och kvantitativa bedömningskriterier och redovisningskrav. Stadsutvecklingsprojektet ska till exempel erbjuda blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan. Något som campus Albano gör.

– Hela projektet har ett grönt fokus och husen som Skanska bygger certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Uppdrag att genomföra klimatkalkyl

Att Skanska har ett stort hållbarhetsfokus är tydligt i projektet.

– Utöver Skanskas åtagande på 65 000 kvadratmeter har vi också fått i uppdrag att genomföra en klimatkalkyl på campus Albano avseende hus 1,2 och 4. Det känns extra roligt, säger Katarina Holmqvist.

– Vi är väldigt stolta över att få göra en samverkan med Akademiska Hus och att få vara med och utveckla stadsbilden.

Senast uppdaterad: 2020-01-27

Rekommenderad läsning