c

Framtid med fokus på hållbart byggande

Att vara med och skapa framtidens hållbara städer är en av byggsektorns viktigaste uppdrag. På globala konferensen Beyond 2020 delar Skanska med sig av grön kunskap och konkreta exempel i konsten att bygga klimatneutralt.

Skanskas mål om att nå klimatneutralitet till 2045 är något som genomsyrar hela verksamheten. Efter gröna veckan i början av oktober går miljöarbetet vidare med deltagandet i en av världens största hållbarhetskonferenser Beyond 2020 som äger rum digitalt den 2-4 november. Den fråga som står i centrum är hur byggsektorn ska bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer.

– Byggindustrin har en otroligt viktig roll att spela när det gäller ett mer hållbart sätt att leva. Branschen står för runt 40 procent av världens totala koldioxidutsläpp från energi. Vi kan med andra ord vara en stor del av den gemensamma lösningen. Det finns många fördelar att vinna för dem som driver utveckling och innovation för nya sätt att arbeta som bidrar till ett hållbarare samhälle, säger Skanskas globala hållbarhetschef Lena Hök som är en av konferensens huvudtalare.

Att nå netto noll klimatpåverkan

Redan i dag bor 55 procent av världens befolkning i städer och 2050 beräknas den siffran stiga till närmare 70 procent, enligt FN. Den snabba urbaniseringen för med sig många nya utmaningar, inte minst miljömässiga. Ett sätt att möta dem pratar Skanska om i seminariet ”How to say zero in swedish”. Det handlar om den nya certifieringen NollCo2 och byggandet av Hyllie Terrass. Skanskas pilotprojekt i Malmö är Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad som bland annat använder grön betong, återbrukar konstruktionsstål och skapar en effektiv energiförbrukning. Det 14 000 kvadratmeter stora huset väntas stå klart våren 2023.

– I dag går det inte att bygga helt utan klimatpåverkan då många av de byggmaterial som finns på marknaden fortfarande har stora fossila inslag. Men genom att balansera de kvarvarande utsläppen, till exempel med investeringar i förnybar elproduktion, kan man nå netto noll klimatpåverkan över tid, berättar Hans Wallström, hållbarhetschef för Skanskas nordiska fastighetsutveckling, som är värd för seminariet.

Vill inspirera andra

Beyond 2020 ser Hans Wallström som en chans för Skanska att dela med sig av den kunskap projektet gett så långt, men också inspirera andra i branschen att ta steget mot klimatneutralitet 2045. Ett mål som inte bara gäller Skanska utan hela Sverige enligt det klimatpolitiska ramverk som antogs 2017.

– Vi vill vara förebilder och visa i handling att det går att göra bättre affärer för klimatet, men vi kan inte göra allt själva. Vi behöver gå hand i hand med tillverkare, leverantörer och andra i branschen för att nå målet.

Vill du vara med på konferensen? Här kan du anmäla dig till konferensen.

Senast uppdaterad: 2020-10-26

Rekommenderad läsning