c

Fossilfritt och grönt i Näsby slottspark

Skanska Sverige lanserar Fossilfri grön arbetsplats i ett led att nå sitt mål om klimatneutralitet år 2045 och en halvering till år 2030. Först ut med att uppfylla kraven är ett bygge av ett vård- och omsorgsboende i Näsby Slottspark i Täby norr om Stockholm.

Certifieringen ”Fossilfri grön arbetsplats” är en vidareutveckling av Skanskas egen certifiering ”Grön arbetsplats”. Mikaela Ravelius, är projektingenjör på projekt VOB Näsby Slottspark och berättar om skillnaderna.

– Fossilfri arbetsplats är en helt ny version där nivån för att nå kriterierna vässats till och några nya krav har tillkommit, säger hon.

Lång kravlista för att bli en fossilfri arbetsplats

Kravlistan för att bli en fossilfri arbetsplats är lång. Den består av både ett stort antal obligatoriska krav samt en lista med frivilliga kriterier som ger olika poäng. VOB Näsby Slottspark är först ut med att uppfylla både de obligatoriska kraven och att nå (mer än) tillräckligt med poäng från den frivilliga delen. Mikaela Ravelius ansvarar för ekonomi, inköp och miljöfrågor och har redan i ett tidigt skede tagit hänsyn till de nya kriterierna för en fossilfri arbetsplats. Trots att boendet inte kommer att stå klart förrän i november 2020 har de redan uppfyllt kraven.

– Miljöaspekten måste planeras in tidigt i projektet i ett tidigt skede. Inköpsprocessen har en stor betydelse för resultatet då våra leverantörer och underentreprenörer måste känna till vilka krav som ställs på oss i projektet från start. Självklart måste vi verifiera att vi uppfyller kraven under hela byggperioden, berättar hon.

Fosilfritt biobränsle en förutsättning för att lyckas

Bertil Rosquist är senior grön affärsutvecklare på Skanska
och han har varit med och löst vissa delar som var svåra att uppnå för att klara kriterierna i enlighet med det omfattande dokumentet för en Fossilfri grön arbetsplats. Han har också hjälpt projektet med att hitta lösningar för att komma ifrån fossila energislag.

– Den största utmaningen har varit bränslet. Att köra maskiner och transportfordon på HVO-diesel är en förutsättning för att lyckas med ett fossilfritt byggande, berättar Bertil Rosquist.

HVO-diesel är ett fossilfritt biobränsle som till stor del tillverkas av avfall och andra restprodukter. Problemet är att det är svårt att få mindre leveranser till en arbetsplats som till exempel Näsby Slottspark.

– Efter flera diskussioner och förhandlingar lyckades vi till slut lösa det med en tank på området. På så sätt kan vi säkerställa att vi har tillgång till ett fossilfritt bränsle på byggarbetsplatsen i den utsträckning som behövs för att klara kriterierna, säger han.

Byggel och uppvärming är fokusområden

Två andra fokusområden har varit uppvärmningen av etableringen och själva bygg-elen. Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra miljöval” har varit vägledande. Bertil Rosquist berättar att det inte går att ta för givet att all fjärrvärme är fossilfri, ofta måste en annan uppvärmning till för att uppnå kraven. Att hitta en miljövänlig utomhusbelysning som klarar kraven har också varit en utmaning.

Mikaela Ravelius håller med om att det inte varit helt lätt att klara kraven för en Fossilfri grön arbetsplats. Hon har lagt ner mycket tid på samtal med olika underleverantörer för att få dem att gå önskemålen till mötes.

– Det handlar inte om ovilja utan om att allt är så nytt, säger hon.

Skanska ligger i framkant när det gäller att reducera sin klimatpåverkan och hon menar att de inte kan förvänta sig att alla underleverantörer och entreprenörer ska ha kommit lika långt.

– En omställning till fossilfria arbetsplatser sker inte över en natt. Det positiva är att intresset är så stort. Dagligen får jag frågor från kollegor och entreprenörer, både interna och externa, som vill veta mer.

Både Mikaela Ravelius och Bertil Rosquist tycker att det är spännande att få vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt byggande och ett klimatneutralt Skanska. Det de åstadkommer idag kommer att vara standard i morgon.

Senast uppdaterad: 2020-01-15

Rekommenderad läsning