c

Förskolan där Svanen värnar om barnen

Skanska har tillsammans med Mölndals stad utvecklat Sveriges första förskola på Svanens nya strängare kravnivå. En lärdom från projektet är att det är inte så svårt och det borde göras mer.

- Svanen hade starkast fokus på en giftfri miljö och det fastnade både vi och staden för. Det rimmar väl med en byggnad där barn ska vistas hela dagarna, säger projektchefen Henrik Bjurström.

Högalidens förskola är under färdigställande i Krokslätt, Mölndal, endast lite fasadfix återstår före slutbesiktningen. Till hösten ska dörrarna öppnas för upp till 110 barn fördelade på sex avdelningar. De välkomnas in i hälsosamma lekmiljöer, då förskolan är Svanenmärkt.

Först ut med nya krav

Efter hand som miljövänliga material och byggmetoder utvecklas höjs certifieringarnas kravnivå med ett antal års mellanrum. Det här blir första förskolan i Sverige som byggs enligt Svanens senaste, strängare kriterier. Skanska jämförde olika branschmärkningar för att hitta den som skulle passa just förskolemiljön bäst.

- Svanen hade starkast fokus på en giftfri miljö och det fastnade både vi och staden för. Det rimmar väl med en byggnad där barn ska vistas hela dagarna, säger projektchefen Henrik Bjurström.

Kraven gäller både in- och utsidan av byggnaden vilket ställde projektet inför en del utmaningar. Inomhus behövde framför allt olika golvmaterial bytas ut och på utsidan gällde det att hitta rätt lekutrustning.

- Vissa material är giftiga eftersom ämnena behövs för att göra materialet beständigt, ge det särskilda egenskaper eller hjälpa det att stå emot väder och vind. Då kan det vara svårt att hitta giftfria alternativ. Men det är som med båtarna där man tidigare använde jättegiftig algbekämpande bottenfärg, den har blivit bättre och bättre efter hand. De dåliga ämnena fasas ut på sikt när vi arbetar med frågan, säger Charlotta Cvach som är distriktschef på Skanska.

Gäller att vara alert

Miljömässiga fällor lurar lite överallt i byggnaden, det är lätt att trilla i dem av slentrian när det handlar om ett mindre inslag i bygget som golvlim eller fogmassa.

- Problematiken är ofta att man missar något litet material dom dyker upp precis i slutskedet. Här tänkte vi exempelvis sätta plasttrösklar mellan rummen, de hade vi missat att kolla upp, men så visade det sig att de inte svarade mot kraven och vi fick byta dem mot metallister säger Henrik Bjurström.

Utöver giftfrihet ställs det krav på större dagsljusinsläpp än vanligt för det mänskliga välmåendet. Skanska fick byta plats på några olika rum i byggnaden för att ge större fönster till det utrymme där barnen ska leka en stor del av tiden. Ventilationsflödet ökades för att ge extra frisk luft och ljudklassningen skärptes en nivå, för att ge barn och personal en tystare och ljudmässigt behaglig miljö.

Miljöcertifiering viktigt signalvärde

Charlotta Cvach ser många skäl till att arbeta med miljöcertifiering, utöver det självklara att barn ska vistas i hälsosamma miljöer.

- Det blir automatiskt bättre för naturen när man jobbar med giftfria material. Att miljöcertifiera byggnader visar också på ett intresse och en drivkraft för att värna om miljön och klimatet. Det ger ett viktigt signalvärde gentemot oss själva, marknaden och samhället generellt. Om vi som stor byggare visar att vi vill och kan samtidigt som staden trycker på att det är viktigt så ser marknaden ett värde i att utveckla giftfria material. Och alla sätt att driva marknaden framåt mot hållbarhet är bra.

Henrik Bjurström är positivt överraskad över att miljömärkningen gick så bra.

- Många av projektörerna var rädda att det skulle innebära mycket merarbete för dem, men alla inblandade är glada och förvånade idag att det var så pass lätt. Vet man från början att projektet ska certifieras behöver det inte innebära några större ansträngningar eller kostnader. Jag ser inga hinder för att fortsätta. Det var en initial ansträngning att hitta rätt material men inför kommande projekt är jobbet redan gjort.

Senast uppdaterad: 2019-07-10

Rekommenderad läsning