c

Siktet inställt på FN:s utvecklingsmål

Som internationellt storföretag inom samhällsbyggnad har Skanska avsevärda möjligheter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. I detta nu pågår kartläggningen av hur just vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på så många fronter som möjligt.

Skanska har avsevärda möjligheter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Nu pågår en kartläggning av hur vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på så många fronter som möjligt, säger Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet.
1 av 2 Skanska har avsevärda möjligheter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Nu pågår en kartläggning av hur vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på så många fronter som möjligt, säger Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet.
Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska Sverige.
2 av 2 Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska Sverige.

De 17 utvecklingsmålen är hörnstenar i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling som 193 medlemsländer skrivit under. För att nå fram till hållbarhet krävs att regeringar, näringsliv och andra samhällsaktörer drar åt samma håll. Skanska arbetar just nu med att integrera målen i koncernens hållbarhetsarbete och Dagmar Gormsen, utvecklingsledare för social hållbarhet, ska se till att Skanska arbetar efter FN:s globala mål i Sverige.

- Det handlar om att stötta organisationen i att känna till målen och förstå hur omvärlden arbetar med dem, framförallt våra kunder, beställare och kommuner. Och så ger jag förstås stöd till att börja använda målen som ledstjärna i konkreta byggprojekt, säger Dagmar Gormsen.

Möter du något intresse från organisationen?

- Absolut. Jag upplever en stor nyfikenhet, intresse och engagemang hos medarbetarna: ’Det här vill jag förstå och kunna använda, så hur ska vi göra?’ Mitt mål är att det ska bli tydligt vad Skanska kan bidra med, men också vad vi kan bli bättre på.

Allt hänger ihop

Men varför är det viktigt att ha just FN:s mål i siktet? Skanska har egna hållbarhetsmål sedan många år tillbaka och jobbar med olika märkningar och processer för social och ekologisk hållbarhet. Vet man inte redan vad som behöver göras?

- Vi ser en stor potential i gemensamma mål som förenar alla som arbetar med samhällsbyggnad. Dessutom visar de att alla frågor hänger ihop och ger oss möjlighet att checka av att vi inte missar något. När vi använder målen som riktningsgivare kan vi se: gör vi verkligen det vi kan? Det är lätt att fortsätta arbeta med det man är bra på, men vi behöver också utmana oss själva i att se en större helhet, säger Dagmar Gormsen.

I Skanskas stora och breda verksamhet är nästan alla mål relevanta på ett eller annat sätt, men huvudfokus ligger på mål 11 som heter Hållbara städer och samhällen. För Skanska handlar det om att göra städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Men paletten av olika mål hjälper företaget att bidra till positiv samhällsutveckling i långt fler avseenden, som det går att läsa mer om i årsredovisningen för 2017.

Unika i byggbranschen

Skanskas allra tydligaste fokus är klimatet. Skanska Sverige har satt upp en absolut målsättning om att vara klimatneutrala år 2045.

- Det det är ett väldigt stark och tydligt mål eftersom det gäller hela värdekedjan. Materialet vi köper, byggprocessen, husens hela livstid och den dag de eventuellt behöver rivas igen; rubbet. Det var vi först med i byggbranschen i Sverige. Andra valde exempelvis att begränsa sig till att sätta målsättningar för sin energianvändning eller direkta utsläpp från asfaltverk och dylikt, säger Dagmar Gormsen.

Hon framhåller att Skanska också tagit stora kliv inom social hållbarhet: att bidra till goda livsvillkor i städerna både under byggprojektens gång och i de miljöer man lämnar efter sig. I samråd med kunder, samarbetspartners och lokalsamhället tar man fram lösningar på lokala utmaningar som finns på platsen.

- Nu har vi börjat använda FN:s utvecklingsmål i dialogen med kunderna, för att visa vad vi kan och hur vi är beredda att bidra: ’Så här kan vi jobba tillsammans med er’. När vi driver byggprojekt i samarbete med kommuner kan vi bli deras förlängda arm i att förverkliga deras egna målsättningar relaterat till de globala målen.

Tillgång och utmaning

Målens stora omfattning är deras styrka, men samtidigt en utmaning i arbetet med att uppnå dem. Det blir lätt komplext, enligt Dagmar Gormsen.

- Och när man har hållit på ett tag med att gifta ihop det vi redan gör med det vi saknar så känner man lätt att det går inte fort nog, man skulle vilja göra mycket mer mycket snabbare. Men vi är en stor organisation som har etablerat vissa arbetssätt, det tar ofta tid.

Om man tar de här målen på allvar, går det att hitta det en lönsamhet i det?

- Ja. Det är helt enkelt så att om vi inte gör hållbara affärer så kommer vi inte göra några affärer alls så småningom. Vi ser redan nu att vi vinner i konkurrensen om mark genom att implementera nya lösningar, ha höga klimatambitioner och jobba för inkluderande städer. Alla hållbarhetsfrågor håller på att gå från något man lade på i slutet till en central fråga som avgör vem som får bygga och inte, säger Dagmar Gormsen.

Senast uppdaterad: 2018-11-22

Rekommenderad läsning