c

Fler upptäcker fördelarna med Grön betong

Rekordtillverkningen av Grön betong blev en viktig milstolpe under 2022. I år fortsätter Skanska utvecklingen av materialet, med det långsiktiga målet att ta fram en helt klimatneutral betong.

En av de viktigaste åtgärderna för att minska byggbranschens klimatavtryck är att utveckla betongen. Skanskas långsiktiga mål är att ta fram en klimatneutral betong.

Allt fler upptäcker fördelarna med att använda Grön betong, eller klimatförbättrad betong som det också kallas. Under 2022 nådde Skanska målet att producera 15 procent Grön betong, vilket ska jämföras med de 5 procent som levererades året innan.

– Vi körde ut 10 000 lastbilslass med Grön betong förra året, så det är verkligen en betydande volym, men det räcker inte. Om vi som bransch ska kunna sänka vårt koldioxidavtryck behöver fler välja den gröna betongen över den grå, säger Johan Hedman, teknisk chef för Skanskas betongtillverkning.

Myter kring Grön betong

Rekordet är viktigt, både för Skanska och byggbranschen i stort, men med tanke på vilken effekt det har på klimatet kan man undra varför inte alla gjuter med Grön betong.

– Byggbranschen är konservativ och det av ett skäl. Det får sådana enorma konsekvenser om en gjutning av en stomme går fel. Vi tenderar att välja det vedertagna, men om vi ska klara klimatomställningen måste vi våga testa nya metoder och arbetssätt, säger Johan.

Enligt Sara Löfgren, chef för Skanskas betongtillverkning, finns det också myter kring materialet som gör att kunder tvekar.

– Många tror att torktiderna är längre, men det är faktiskt precis tvärtom. Om vi tar Skanskas gröna uttorkningsbetong har den samma hållfasthet som traditionell betong, men torkar upp till två månader snabbare och sänker dessutom koldioxidutsläppen med upp till 30 procent.

Bästa ambassadörerna

Skanska har i dag femtio olika betongrecept som minskar utsläppen från 15 upp till 50 procent. Utvecklingen fortsätter under 2023 med två parallella spår. Det första handlar om att informera kunder och entreprenörer om vad det innebär att ställa om sin produktion för Grön betong, både miljömässigt och tekniskt.

– Vi utbildar och håller seminarier, men de allra bästa ambassadörerna är faktiskt de som lärt sig att gjuta med Grön betong och tar med sig kunskapen in i nästa projekt, säger Sara.

Det andra utvecklingsspåret sker i Skanskas betonglabb där jakten på det perfekta bindemedlet fortsätter. I dag ersätts delar av cementen med slagg och flygaska, men för att kunna minska materialets koldioxidavtryck ytterligare behövs en ny komponent

– Vi testar ungefär ett nytt material i månaden. Första steget är att göra provblandningar och se om det ger hållfasthet. Är svaret ja fortsätter vi med beständighetstester och kollar om blandningen tål frost och är vattentätt, berättar Johan.

Målet klimatneutral betong

Utvecklingsarbetet är en del av Skanskas färdplan mot klimatneutralitet till 2045, med det långsiktiga målet att ta fram en helt klimatneutral betong. Det vill säga betong som binder lika mycket koldioxid som den släpper ut.

– Vi vet exakt vad vi vill uppnå, men för att komma framåt behöver vi samarbeta med andra i branschen. Klimatneutral betong kräver klimatneutral cement, förklarar Sara och berättar om Cementas planer för en CCS-anläggning i Slite.

– Det kallas Carbon Capture Storage och kan beskrivas som en stor dammsugare som fångar upp koldioxiden innan den släpps ut i atmosfären. Det är den typen av innovationer och teknik som är helt nödvändig för att vi tillsammans ska klara de långsiktiga målen.

 

Det här är Grön betong

  • Betong är ett av världens billigaste och mest beständiga byggmaterial, men det finns en komponent som ställer till det – cement. Enligt Naturskyddsföreningen står tillverkningen av cement för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen.
  • Skanska har därför tagit fram ett femtiotal gröna betongrecept där en hög andel av cementen ersätts med slagg, flygaska eller andra alternativa bindemedel. Det finns till exempel Grön väggbetong, Grön anläggningsbetong, Grön bjälklagsbetong och Grön uttorkningsbetong. Den gröna betongen uppfyller samma krav som standardbetongen när det gäller beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet. Samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.
Senast uppdaterad: 2023-01-09

Rekommenderad läsning