c

Ett klimatarbete för framtiden

Trafikverket gav Skanska förtroendet att genomföra det första vägprojektet med uttalade klimatmål. Nu har vägsträckan tagits i bruk och resultatet av klimatåtgärderna visat sig vara över förväntan.

Väg 44 är en led som kopplar samman E6 vid Uddevalla och E20 i Götene.
1 av 4 Väg 44 är en led som kopplar samman E6 vid Uddevalla och E20 i Götene.
Det unika med det här projektet har varit att det är första gången som Trafikverket ställt klimatkrav med incitamentbonus vid reduktion av klimatpåverkan
2 av 4 Det unika med det här projektet har varit att det är första gången som Trafikverket ställt klimatkrav med incitamentbonus vid reduktion av klimatpåverkan.
Projektet bidragit till att förändra förutsättningarna inför framtida projekt.
3 av 4 Projektet bidragit till att förändra förutsättningarna inför framtida projekt.
Vi lyckades reducera koldioxidutsläppen med hela 19 procent.
4 av 4 Vi lyckades reducera koldioxidutsläppen med hela 19 procent.

Väg 44 är en led som kopplar samman E6 vid Uddevalla och E20 i Götene. Fram till i juli 2019 har vägen gått genom samhället Filsbäck och framkomligheten har varig låg. Nu leder en mötesfri 2+1 väg förbi samhället. Denna sträckning är en del i projektet Förbifart Lidköping som Skanska genomfört på uppdrag av Trafikverket.

Det unika med det här projektet har varit att det är första gången som Trafikverket ställt klimatkrav med incitamentbonus vid reduktion av klimatpåverkan. En bonus skulle utgå om Skanska lyckades minska koldioxidutsläppen med 10 procent i förhållande till utgångsläget. Bonusupplägget hade aldrig tidigare testats och Förbifart Lidköping blev ett pilotprojekt.

Reducerade koldioxidutsläppen med 19 procent

Slutresultatet blev att Skanska lyckades reducera koldioxidutsläppen med hela 19 procent. En bonus utgick men den största vinsten var den kunskap som både Trafikverket och Skanska fick med sig under resans gång.

Det största arbetet för att minska projektets klimatpåverkan skedde redan i projekteringsfasen. Noggranna analyser i början av arbetet skapade förutsättningar för klimatsmarta val. Transporter är ett område med stor klimatpåverkan och för att minska dem optimerades materialåtgången. Genom att analysera grunden där vägen skulle gå, meter för meter, och sedan anpassa överbyggnaden efter den kunde materialåtgången minskas. Den ena sträckan blev inte den andra lik utan finjusterades efter markens förutsättningar.

Trafikverket efterfrågade innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Ett exempel på en sådan är att Skanska varierade asfaltslagret efter grad av belastning. När det är två körfält ligger den tunga trafiken i det inre vilket innebär att asfaltslagret kan göras tunnare i det yttre. En så enkel lösning kan bidra till en avsevärd reduktion av koldioxidutsläppen.

Material och produktionsmetoder valdes utifrån ett hållbarhetsperspektiv och grävmaskinerna gick på HV0-bränsle. Allt sammantaget gjorde att Skanska kunde minska sin klimatpåverkan med 19 procent mot utgångsläget.

Framförallt har projektet bidragit till att förändra förutsättningarna inför framtida projekt.

Utmanande klimatmål är välkomna

Skanskas långsiktiga målsättning är att ha en klimatneutral värdekedja år 2045 och välkomnar därför utmanande klimatmål. Trafikverket har lyssnat och ser nu över om möjligheterna att gå ut med pilotprojekt där de i förfrågningarna kommer ställa krav på 50 procents reduktion i förhållande till utgångsläget (framtagen klimatkalkyl för det specifika projektet). Krav kan också komma att ställas på fossilfria drivmedel och/eller eldrift för alla fordon i entreprenaden. För att stimulera prestation utöver Trafikverkets nuvarande kravnivåer utbetalas maxbonus vid 100% reduktion.

Jonas Melén är inköpare på Trafikverket och han uppskattar när leverantörer antar deras utmaningar och är villiga att bidra till en utveckling för ett mer hållbart samhälle.

- En förutsättning för att få tillstånd nödvändiga förändringar är att både beställare och leverantörer bidrar konstruktivt och med öppenhet. Inom Trafikverket är projektet med Förbifart Lidköping ett exempel på ett jätteviktigt och lyckat referensprojekt, säger han.

Senast uppdaterad: 2019-09-04

Rekommenderad läsning