c

En facklig fråga kring digitalisering

Tre fackliga ledare från tre olika förbund på Skanska om hur de ser på digitalisering. Snabbare och effektivare arbete, större flexibilitet och högre konkurrenskraft märks bland fördelarna, medan stress och för höga förväntningar kan vara riskfaktorer.

Yvonne Stenman, Ledarna, Goran Pajnic, Sveriges Ingenjörer och Nils-Erik Nilsson, Unionen delar med sig av sin syn på digitalisering.

Yvonne Stenman, inköpare på Ledarna, Stockholm

Vilka är de största fördelarna med digitalisering och vilka möjligheter ser du?

– De digitala verktygen gör arbetet snabbare och smidigare. Särskilt i vår bransch där ritningar kan tas fram digitalt och vi kan använda VR och AR för att visualisera. Där finns framtiden för våra kunder. En stor fördel för mig som inköpare är att vi kan sända ritningar och skicka förfrågningsunderlag digitalt. Förr fick vi stå och packa och beställa pappersritningar, nu är det bara ett par klick bort. Digitaliseringen ger möjlighet till innovation och ökar användarvänligheten och det blir enklare att kommunicera med kunder.

Vilka risker ser du?

– Inom Ledarna pratar vi en hel del om ett hållbart arbetsliv och har som enda fackförbund med hållbarhet i avtalet med Byggnadsindustrin rörande detta. Idag är vi ständigt uppkopplade och du kan leda och fördela arbeten digitalt. Här finns en risk att man inte får tid för återhämtning. Vi ska arbeta i en god digital miljö och förespråkar distans mellan arbete och fritid. Detta är även en utmaning för högre chefer som bör föregå med gott exempel och kanske inte skicka mejl sent på kvällen, då det sänder ut signaler om att du måste vara uppkopplad jämt till exempel.

Tips eller saker att tänka på?

  • Samla ihop mejl under vissa perioder av dagen så att du inte hela tiden blir störd och avbruten i ditt arbete. Det finns olika system, exempelvis i Outlook, där du både kan styra hur du vill se mejl och när de ska skickas.
  • Sätt en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Var inte uppkopplad hela tiden – du har själv ett ansvar för återhämning.
  • Tänk på att arbetslivet ska vara hållbart.

– För att gå i bräschen måste Skanska jobba aktivt med digitalisering och dessutom utveckla egna koncept i form av redskap och processer.

Goran Pajnic, Sub-function manager IT på Sveriges Ingenjörer Syd

Vilka är de största fördelarna med digitalisering och vilka möjligheter ser du?

– Digitaliseringen medför att vi blir mer konkurrenskraftiga, vilket ger fler projekt och mer jobb för medarbetarna. Det kan också föra med sig något nytt i hur vi arbetar, projekten blir mer intressanta. Vi får effektivare processer och säkerheten blir bättre, allt från HR-systemen till hur medarbetarna arbetar med maskiner ute på bygget. Sammantaget kan man säga att digitalisering ger större vinst för verksamheten, fler projekt, högre säkerhet och skapar mervärde för kunden då vi kan bygga fler smarta hus och får effektivare projekt.
– Digitalisering möjliggör också mer innovation och vi blir bättre på att marknadsföra våra projekt genom att visa vad som förväntas genom VR till exempel. Digitaliseringen lockar även nya medarbetare som vill jobba med de senaste BIM-metoderna med mera.

Vilka risker ser du?

– För höga förväntningar. Det är inte alltid digitaliseringen ger de snabba resultat som man förväntar sig. En annan risk är att tekniken går snabbare framåt än implementeringen och att digitaliseringen kan medföra att det blir färre kompetenta arbetstillfällen.

Tips eller saker att tänka på?

  • Se till att det finns en digitaliseringsstrategi! Det måste finnas för att kunna strukturera olika händelser.
  • Samordna digitaliseringen inom företaget. Om vi inte ökar samordningen försvinner effekten av digitaliseringen snabbt eller så når den inte fram.

– Skanska håller en hög nivå när det gäller allt från IT-tekniker och datorer till implementering av nya verktyg med mera. Dock går implementeringen ibland långsamt och då får digitaliseringen minskad effekt.

Nils-Erik Nilsson, kalkylingenjör på Unionen Syd

Vilka är de största fördelarna med digitalisering och vilka möjligheter ser du?

– Flexibiliteten och tillgången till information är de absolut största fördelarna. Du är inte bunden till din arbetsplats överhuvudtaget då du kan komma åt allting i telefonen eller i paddan. Vid möten och förhandlingar kan du ge svar mycket snabbare än tidigare.

Vilka risker ser du?

– Informationssamhället i sig är en utmaning som kan bli överväldigande. Det är inte alltid så enkelt att hitta i de digitala systemen, här krävs mycket när det gäller användarvänlighet. Att ständigt vara tillgänglig kan också skapa stress – digitaliseringen ska vitalisera oss, inte trötta ut oss. En annan risk har med säkerhet att göra. Allt vi gör sätter digitala spår och det kan vara känsligt om någon kommer över informationen. Dessutom kanske man inte vågar göra något som sticker ut då man är rädd för att det alltid ska finnas kvar, detta kan ibland bli en nackdel för utvecklingen.

Tips eller saker att tänka på?

  • Gör tekniska system som är användarvänliga.
  • Använd referensgrupper som förstår både det tekniska och vad det ska användas till vid utveckling av nya system.

– IT-system kommer inte förändra byggbranschen i grunden, utan är ett hjälpmedel. Vissa saker blir smidigare, medan andra blir mer komplicerade.

Senast uppdaterad: 2020-04-15

Rekommenderad läsning