c

Cykeln får hedersplats i Göteborgsprojekt

Hälsovinster, sparad tid, bättre ekonomi och ett minimalt klimatavtryck – cykelns fördelar gentemot bilen är många. För att ytterligare motivera människor att cykla anpassar Skanska både bostäder och kontor som underlättar livet som cyklist.

Att underlätta för cyklister har funnits med från projektets start, dels för att  Skanska jobbar aktivt med hållbarhet och dels för att det finns ett uttalat önskemål från Göteborgs Stad om att minska antalet bilar i centrum.
1 av 3 Att underlätta för cyklister har funnits med från projektets start, dels för att Skanska jobbar aktivt med hållbarhet och dels för att det finns ett uttalat önskemål från Göteborgs Stad om att minska antalet bilar i centrum.
I det 36 våningar höga kontorshuset Citygate i centrala Göteborg kommer cykeln att få en hedersplats.
2 av 3 I det 36 våningar höga kontorshuset Citygate i centrala Göteborg kommer cykeln att få en hedersplats.
I det nybyggda bostadsområdet Studio 256 strax söder om Göteborg har Skanska underlättat på flera olika sätt för de boende att använda cykel som exempelvis cykelverkstad och cykeltvätt.
3 av 3 I det nybyggda bostadsområdet Studio 256 strax söder om Göteborg har Skanska underlättat på flera olika sätt för de boende att använda cykel som exempelvis cykelverkstad och cykeltvätt.

I det 36 våningar höga kontorshuset Citygate i centrala Göteborg, som beräknas stå färdigt 2022, var det aldrig tal om att hänvisa cykelpendlande kontorsgäster till ett trångt och otillgängligt cykelrum i källaren. Här kommer cykeln att få en hedersplats.

– Att underlätta för cyklister är en tanke som funnits med ända från projektets start. Dels för att vi på Skanska jobbar aktivt med hållbarhet i våra byggprocesser och dels för att det finns ett uttalat önskemål från Göteborgs Stad om att minska antalet bilar i centrum, säger Citygates projektchef Per Hanson.

Cykelhotellet kommer att placeras på entréplanet och rymma 500 cyklar. Som cyklist kommer du att köra rakt in i byggnaden och parkera, byta om och duscha i anslutande utrymmen och sedan ta hissen upp till ditt kontor. Har du elcykel kommer du att kunna ladda ditt batteri i cykelrummet. Det kommer också att finnas en cykelverkstad, pumpstation och låsta utrymmen att hyra för den som sätter extra stort värde på sin hoj.

– Cykelsatsningen behövs för att vi ser att det har skett en tydlig beteendeförändring. I dag frågar många kunder efter cykelparkeringar innan de hör sig för om bilparkeringar, säger Per Hanson.

Lättare liv på två hjul

I det nybyggda bostadsområdet Studio 256 strax söder om Göteborg har Skanska underlättat på flera olika sätt för de boende att använda cykel: en smart cykelparkering i garaget, cykelplats utanför lägenhetsdörren, upphängning i hallen och en gemensam cykelverkstad med verktyg, mekställ och cykeltvätt. På gården finns cykelpump och avspolningsplats.

– Vi vill ligga i framkant och ta vårt ansvar för att nå ett klimatneutralt samhälle. Bostäderna vi bygger ska stå under lång tid så vi måste skapa förutsättningar som gör det lätt att leva och resa hållbart. Genom att främja cykling får vi ner koldioxidutsläppen, det här är vårt sätt att hjälpa de boende till fossilfria vanor, säger Emma Strömberg, projektutvecklare för Studio 256.

Helena Andersson är en av dem som köpt lägenhet i huset och hon ser positivt på anpassningarna av kvarteret. Själv väljer hon helst att gå eller cykla när hon har möjlighet.

– Det är skönt med frisk luft och här i Göteborg är det inte så lätt att hitta bilparkering i centrum, det tar bara längre tid. Man känner sig friare med cykel, den vinner i längden. Jag tycker att det behöver anpassas ännu mer och på fler ställen. Jag tror att det här är det nya tänket.

Stimulera nya resebeteenden

I stadsdelen Nya Hovås strax utanför Göteborg bygger Skanska just nu bostadskvarteret Urbani som också ska främja klimatsmarta beteendeförändringar.

– Nya Hovås är utformat lite som en småstad, allt man behöver ska finnas nära. Man ska kunna leva utan bil eller i alla fall inte behöva använda den till alla dagliga ärenden. Samtidigt är Nya Hovås ett område omgivet av villakvarter. Många har sålt villan för att flytta in i Urbani och de tar med sig en traditionellt bilburen livsstil. Många har en, två eller till och med tre bilar, säger Anja Skans, utvecklingsledare för social hållbarhet på Skanska.

För att bryta mönstren har Skanska fört en dialog med dem som köpt bostad i Urbani. Den ligger till grund för vilka åtgärder Skanska kommer att sätta in för att stötta de boende till hållbara resvanor i sin nya hemmiljö.

– En välfungerande och tillgänglig kollektivtrafik i området skulle tillsammans med exempelvis bilpool, cykelpool, samåkningsforum, provåkningsbusskort och informationstavlor med bussavgångar kunna minska behovet av privat bilägande, säger Anja Skans.

Bra för människa och planet

Skanska kommer också att puffa på i en mer klimatsmart riktning genom att informera om vad ett mindre bilburet liv gör för människa och planet, berättar Anja Skans.

– Vi vill inspirera utan pekpinnar och visa på de stora värden som finns i att låta bilen stå.

Senast uppdaterad: 2019-10-17

Rekommenderad läsning