c

Biologisk mångfald i fastighetsprojekt

På Skanska arbetar vi på olika sätt för att både i utvecklings-, bygg- och förvaltningsskedet av en fastighet minimera klimatavtrycket. En rad faktorer och åtgärder kan tillsammans bidra till att nå högt uppsatta krav och mål, och med ögonen ständigt på ny innovation ser vi också till att hela tiden addera nya möjligheter.

Greenfoods lagerbyggnad i Helsingborg.

Inom våra projekt som vi utvecklar och förvaltar vill vi arbeta för biologisk mångfald, det vill säga en variation mellan och inom arter och livsmiljöer. Vikten av att arbeta för biologisk mångfald har lyfts på hög beslutsnivå i världen – miljömötet COP15 i Montreal i december 2022 resulterade i en överenskommelse som beskrivits som ett Parisavtal för den biologiska mångfalden, där världens länder kan säga ha enats om en ”räddningsplan” för naturen. 

I februari 2023 släppte Naturvårdsverket en utredning som visar att Sverige fortfarande är långt ifrån att nå de flesta av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, med slutsatsen att politiken måste prioritera just klimat och biologisk mångfald för att nå målen.

 Vi vill ta ansvar också för denna viktiga del av arbetet för vår natur och miljö och inkluderar därför en möjlighet till gröna omgivningar avsedda för att gynna biologisk mångfald intill de fastigheter vi utvecklar. Detta oavsett vilken typ av fastighet – kontor, eller för lager och logistik, och oavsett viken bransch ditt företag hör till.

Det handlar om planeringen av ett helt område som omger fastigheten, och er nya lokal, genom val av bland annat träd, buskar och växter som tillsamman gynnar biodiversiteten.

Läs mer om företaget Greenfood och varför de valde att satsa på biologisk mångfald kring sin 44 000 kvm stora anläggning i Helsingborg. Se artikel i vår digitala kundtidning Flervärden.

Hur arbetar Skanska med biologisk mångfald? Läs gärna mer på sidan Biologisk mångfald.

Vinster med naturplantering för biologisk mångfald kring din fastighet

  • Mer grönska och biologisk mångfald intill din nya lokal
  • Vackrare omgivningar kring din fastighet
  • Lägre driftskostnader för skötsel av grönytor
  • Ett bidrag till biologisk mångfald
  • Ett symbolvärde för ditt företag

Vill du veta mer, kontakta Johan Hedve, +46 10 44 82 720

Senast uppdaterad: 2023-04-11

Rekommenderad läsning