c

Betongen som tar byggandet in i framtiden

Utvecklingen av Grön betong är inte bara viktig, den är avgörande för att kunna bygga klimatneutralt. Nästa steg för Skanska är att hitta den komponent som kan sänka materialets koldioxidbelastning ytterligare.

Betongbil med texten ”Bättre betong – Skanska”.
De senaste åren har Skanska tagit fram flera varianter av Grön betong. Den uppfyller samma krav som normbetongen när det gäller hållfasthet och livslängd, men minskar materialets klimatpåverkan.
En betonggjutning fotograferad uppifrån.
Betong är världens vanligaste byggmaterial. Att det är så populärt beror på materialets egenskaper; det har en otrolig hållfasthet, det möglar inte, är brandbeständigt och ljudisolerande.
Två personer i varselkläder gjuter betong på Hamnbanan i Göteborg.
Hamnbanan i Göteborg blev platsen för en unik gjutning av Grön anläggningsbetong. Testet visade att den gröna varianten fungerar lika bra som vanlig betong, men minskar koldioxidutsläppen betydligt.
En man i varselkläder står vid betongbil medan betongen blandas.
Betong består till 85 procent av sand och grus och är extremt formbar, men det gäller att passa på. När betongen är färdigblandad måste den användas inom ett par timmar.

Betong är världens vanligaste byggmaterial och finns överallt omkring oss, i golv, väggar, avlopp och broar. Anledningen är materialets goda egenskaper. Betongen har en otrolig hållfasthet, är brandbeständig och ljudisolerande, samt kan magasinera både kyla och värme. Den består till 85 procent av sand och grus och är extremt formbar. Krökta, välvda eller runda ytor, det är bara fantasin som sätter gränser.

Men det finns en stor nackdel – materialets klimatpåverkan. För att grus, sand och vatten ska bli betong används cement som bindemedel. När cementen tillverkas frigörs koldioxid till luften. Därför har Skanska de senaste åren jobbat intensivt med att ta fram ett bättre alternativ.

– Grön betong är en otroligt viktig produkt för Skanska. Med hjälp av den kan vi ta en tugga av koldioxidavtrycket på 30 till 50 procent rakt av, och det utan att göra avkall på de tekniska egenskaperna. Det är rätt makalöst egentligen, säger Johan Karlsson som är ansvarig för Skanskas betongverksamhet i norra Sverige.

Uppfyller samma krav

I den gröna varianten byts delar av cementen ut mot alternativa bindemedel, till exempel slagg som är en restprodukt från ståltillverkning. I vissa cementprodukter har även flygaska från kolförbränning blandats in. Grön betong uppfyller samma krav som normbetongen när det gäller hållfasthet och livslängd, men minskar klimatpåverkan betydligt. För vissa användningsområden har Skanska kunnat påvisa 52 procent minskade koldioxidutsläpp.

– Slaggbetong är egentligen inget nytt. Det användes vid byggandet av Paris tunnelbana i slutet av 1800-talet, men då fanns det ingen miljödebatt. Det är först på senare år som branschen upptäckt klimatfördelarna, berättar Johan Karlsson.

Kan göra verklig skillnad

I dag erbjuder Skanska en rad gröna betongprodukter, som Grön väggbetong, Grön anläggningsbetong, Grön bjälklagsbetong och Grön uttorkningsbetong. Alla med speciella egenskaper för just sitt användningsområde. Nästa steg är att få fler att upptäcka fördelarna och vilja betala extra för möjligheten att minska sin klimatpåverkan.

– Grön betong kostar lite mer, kanske fem procent mer, men det finns egentligen inget alternativ. Om vi inte minskar utsläppen blir priset betydligt högre för klimatet. Utmaningen nu är att se till att Grön betong blir en volymprodukt. Mitt mål är att all betong är grön om ett par år, säger Johan Hedman som är operativ chef för Skanskas betongtillverkning.

Nästa steg i utvecklingen

Skanska har som mål att bli helt klimatneutralt till 2045, och 2030 ska företaget ha kommit halvvägs. För att det ska lyckas måste innovationstakten öka, det säger betongexperten Hans Hedlund som är ansvarig för den forskningsgrupp inom Skanska Sustainovation som letar efter framtidens bindemedel.

– Den gröna betongen tar oss kanske till 2030-målet, men sedan behöver vi hitta andra lösningar. Vi vet redan nu att flygaskan kommer att försvinna med det sista kolförbränningsverket och när ståltillverkningen blir fossilfri försvinner slaggen som alternativ.

Behov av ändrade regler

I Skanskas betonglabb görs tester med olika typer av bindemedelskombinationer. Allt för att hitta en komponent som precis som cementen kan skapa en kemisk reaktion och få mixen av sand, grus och vatten att hårdna.

– Jag kan inte avslöja vad vi jobbar med just nu, men i nästa steg hoppas vi kunna minska koldioxidavtrycket med upp till 75 procent, säger Hans Hedlund.

I planen ingår också att minska användandet av jungfruligt råmaterial, se över hur Skanska kan jobba med återvunnen krossad betong och fortsätta skapa cirkulära flöden med överblivet material.

– Det här är en utmaning för hela byggbranschen. Vi behöver betong för att kunna bygga broar, sjukhus och bostäder, men vi kan inte fortsätta använda standardbetongen som vi gör i dag. Därför behöver vi få med oss kunder och samarbetspartners, men även politiker som kan hjälpa till att ändra i byggregler, krav och standarder. För klimatets skull.

Fakta om Grön betong

Första gången Skanska använde Grön betong i ett större projekt var vid bygget av Ica Maxi i Bålsta 2019, där koldioxidbelastningen från betongen reducerades med 40 %.

Det finns flera olika typer av betong, till exempel Grön uttorkningsbetong, Grön väggbetong, Grön anläggningsbetong och Grön bjälklagsbetong. Grön väggbetong har lägst klimatpåverkan, med minskat koldioxidutsläpp med upp till 50 % utan att göra avkall på livslängd och kvalitet.

Ibland har Grön betong till och med bättre egenskaper än den traditionella. Skanskas gröna uttorkningsbetong minskar koldioxidavtrycket med 30 % och torkar snabbare än sin motsvarighet. En till två månader snabbare!

En bonus med Grön betong är att färgen blir ljusare än när man använder traditionell betong. Dessutom har man kunnat se att sprickbildningen minskar.

Senast uppdaterad: 2021-11-29

Rekommenderad läsning